Przede wszystkim należy pamiętać, że Giaura tłumaczył na język polski Adam Mickiewicz. A zatem wszystko, co mógł przekazać odbiorcy, każdą sugestię, aluzję do sytuacji ojczyzny, wykorzystał i wyeksponował. Wstęp Giaura nadawał się do tego szczególnie. Jest to bowiem fragment oderwany od głównego toku akcji. Poeta opisuje pejzaż Grecji, wskrzesza także wspaniałą przeszłość. Wspomnienia dawnej świetności, starożytnych bitew, męstwa, zwycięstw wydają się być bolesne i pełne goryczy.

Dlaczego? Bo oto Grecja jest w niewoli tureckiej, bierna, bezwolna i pokonana. Najwyraźniej wyczuwamy żal patrioty nad losami swojego kraju.

Jak ma się to do sytuacji Polski?

Nawet najmniej wrażliwy czytelnik odnajdzie tę analogię. Wstęp Giaura jest napisany tak jakby dla Polaków XIX w. Polska bowiem, podobnie jak Grecja, jest zniewolona, rozdarta między trzech zaborców, i pozostały jej tylko wspomnienia o dawnej świetności. Mickiewicz nie omieszkał wykorzystać tak dogodnego tekstu, wyraźnie wyczuwamy adresata tego przekładu i jego cele: wzbudzić miłość do ojczyzny, żal za przeszłością, pragnienie wyzwolenia, bo:

walka o wolność, gdy się raz zaczyna
z krwią ojca spada dziedzictwem na syna.

Tak brzmi przesłanie do Polaków tłumacza – Adama Mickiewicza, który tłumaczył Giaura po upadku powstania listopadowego.

Grecja
Bardzo ważną rolę dla ówczesnej kultury odgrywało powstanie Greków przeciwko panowaniu tureckiemu, gorąco popierane przez opinię publiczną (ruch filhelleński) i znane postacie epoki – brał w nim udział Byron. W wyniku interwencji mocarstw zakończyło się ono odzyskaniem przez Grecję niepodległoś­ci. Dzieje tego powstania podawano w Polsce jako przykład owocnego pozyskania mocarstw dla sprawy niepodległoś­ci. Dawało to nadzieję, że w wypadku Polski będzie podobnie.

 

Zobacz:

Giaur – George Byron

Giaur – praca domowa

Giaur – kartkówka

O czym jest Giaur Byrona, co świadczy o romantyzmie tego utworu?

Udowodnij, że Giaur Byrona jest powieścią poetycką

Jak określisz wpływ George’a Byrona na literaturę polskiego romantyzmu?

Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona?

Giaur do matury