Udowodnij, że Giaur Byrona jest powieścią poetycką.

Najpierw trzeba ustalić, czym jest powieść poetycka

To nowy, romantyczny gatunek literacki, który powstał z przemieszania epiki (powieść) i liryki (poetycka).

 • Cechą typową dla epiki jest fabuła i obecność kogoś, kto ją opowiada (narratora).
 • Z kolei wyznacznikiem liryki jest wyrażanie uczuć (a więc subiektywizm narracji), poetyckie obrazowanie w opisach np. pejzaży, rymowany i wersowy układ utworu.

Dzieło Byrona spełnia te wymogi.

 • Obserwujemy dramatyczną akcję, opowiadaną przez kilku nawet narratorów, przy czym wyraźnie odczytujemy ich subiektywne poglądy.
 • Utwór jest wierszowany, zawiera liczne opisy poetyckie, pełne uczuć i poetyckich przekształceń, jak choćby opis jeźdźca pędzącego po brzegu lub domu opuszczonego baszy po bitwie z Giaurem.

Lecz to jeszcze nie wszystkie cechy powieści poetyckiej. Rozpoznajemy ją bowiem przez:

 • luźną (luki w akcji), fragmentaryczną, pełną zagadek i luk kompozycję,
 • tajemniczość fabuły (brak wyjaśnień, powiązań przyczyny i skutku,
 • niechronologiczność akcji (inwersję czasową) – czyli przedstawienie przebiegu wydarzeń „wyrywkowo”, nie po kolei,
 • zdarzenia dramatyczne, tragiczne,
 • często egzotyczna scenerię,
 • obecność bohatera byronicznego.

Sprawdźmy powyższe cechy w Giaurze.

 • Akcja jest pełna niedomówień. Dotyczą wszelkich informacji o tytułowym bohaterze, sugestii o tym, jakoby był piratem, jak znalazł się w Grecji, a potem w klasztorze itd. Długo trwa, zanim domyślamy się losów Leili. Czytamy opis pędzącego jeźdźca, lecz nie wiemy, kim jest. Dopiero w toku trwania utworu pewne rzeczy znajdują rozwiązanie.
 • Inwersja czasowa została zastosowana tu w pełni. Przecież najpierw oglądamy jakiś nieznajomy statek piracki. Potem jeźdźca pędem przemierzającego brzeg. Potem dom baszy Hassana przypominający cmentarz – już po śmierci właściciela. Dopiero tu następuje cofnięcie się w czasie – mroczna scena topienia „żywego” worka, czyli śmierć Leili. I tak zaprezentowane są wszystkie wydarzenia, bez zachowania następstwa, przemieszane i przetasowane.

Kim jest bohater byroniczny?

To postać typowa dla utworów Byrona. To Giaur – tajemniczy, dumny, zbuntowany, samotny, zacięty i nieszczęśliwy. Nie jest bynajmniej uosobieniem dobra. Potrafi zabić, kiedy szuka zemsty. Lecz, choć jego czyny bywają dwuznaczne moralnie, znajdują swoją motywację, a wobec osoby, którą kocha, człowiek taki jest czuły, opiekuńczy i wierny.

Zauważ orientalizm utworu Byrona:

 • wschodnią scenerię akcji,
 • słownictwo typowe dla kultury Orientu,
 • wschodnich bohaterów i ich obyczaje.

To wyraz romantycznej fascynacji egzotyką Wschodu.
Wśród romantycznych tematów Giaura wymienić należy:

 • umiłowanie wolności,
 • nieszczęśliwą, tragiczną miłość,
 • bunt i wyobcowanie bohatera
 • problem etyczny – Giaur mści się, popełniając zbrodnię, ale zemsta nie przynosi mu ulgi.

Zauważ!

 • Orientalizm utworu Byrona: wschodnią scenerię akcji, słownictwo typowe dla kultury Orientu, wschodnich bohaterów i ich obyczaje. To wyraz romantycznej fascynacji egzotyką Wschodu.
 • Wśród romantycznych tematów Giaura wymienić należy umiłowanie wolności, nieszczęśliwą, tragiczną miłość, bunt i wyobcowanie bohatera oraz problem etyczny – Giaur mści się, popełniając zbrodnię, ale zemsta nie przynosi mu ulgi.
 • Tajemniczość akcji wiąże się z ukształtowaniem głównego bohatera. Jego prawdziwego nazwiska, narodowości ani pełnej biografii (wiele w niej luk) czytelnik nie poznaje do końca.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Giaur – George Byron

Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona?

Określ powieść poetycką jako gatunek literacki

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

O czym jest Giaur Byrona, co świadczy o romantyzmie tego utworu?

Literacki bohater romantyczny

Jak określisz wpływ George’a Byrona na literaturę polskiego romantyzmu?

Scharakteryzuj sylwetkę Georga Byrona. Co rozumiesz przez pojęcie bajronizm?

Giaur – praca domowa