Na kształt tego dramatu złożyło się wiele okoliczności. Pamiętamy, że w chwili wybuchu powstania listopadowego Krasiński znajdował się za granicą. Pragnął powrócić do kraju, lecz powstrzymał go stanowczy zakaz ojca. Jednak wydarzenie to wstrząsnęło wyobraźnią poety, choć interpretował powstanie przez pryzmat spojrzenia ojca: w kategoriach rewolucji społecznej. Poeta chciał dać wyraz swoim poglądom – i to z pewnością stało się jedną z przyczyn napisania Nie-Boskiej komedii. Z pewnością złożyły się na to także zainteresowania Krasińskiego – zajmowała go historia, mnóstwo czytał o rewolucyjnych wybuchach w przeszłości, rozważał je – zapragnął zatem ująć temat rewolucji i swoje refleksje w dramat. Zainteresowanie historią walk arystokracji, lektury i podróże, zwłaszcza nastrojowe zwiedzanie zamczysk, grobów, sarkofagów, w połączeniu ze współczesną sytuacją polityczną w Europie spowodowały narodziny Nie-Boskiej komedii w 1835 roku.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński

Jaką wizję rewolucji przedstawia Zygmunt Krasiński w Nie-Boskiej komedii?

Losy Hrabiego Henryka z Nie-Boskiej komedii

Nie-Boska komedia do prac pisemnych

Nie-Boska komedia na maturze

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym