Nie-Boską komedię można wykorzystać do następujących tematów.

Naj­cie­kaw­sze:

 • Duchy i zjawy, na przykład: Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze.
  Jest z czym zestawiać lekturę przy takim temacie. Pięknie współgra z Hamletem i Makbetem Szek­spi­ra, z Dziadami Mickiewicza i z Weselem Wyspiańskiego. Zwróć uwagę na funkcję postaci nierealnych – nie musi być taka sama w każdym z dzieł. Może pełnić funkcje symbolu, upostaciowania sił lub marzeń – taką rolę znajdziesz w Makbecie w Weselu i właśnie w Nie-Boskiej komedii. Ale zjawy mogą też dyktować kodeks moralny lub żądać sprawiedliwości, (Dziady, Hamlet.) Mottem prezentacji moż­na uczynić słynne słowa Szekspira: „Widzę? Gdzie? Przed oczyma duszy mojej”…
 • Postacie żon w literaturze
  To ciekawszy temat niż rodzina i relacje rodzinne. Właściwie rodzina jest w Nie-Boskiej komedii wartością utraconą, tymczasem zagadnienie małżeństwa, żony, przysięgi jest tu jednym z kluczowych problemów. Maria jest postacią bardzo interesującą. Jako żona uosabia nudną codzienność, sche­ma­tyzm, prozę życia. Gdy popada w obłęd i czuje, że jest poetką – przedstawia apokaliptyczne wizje. Jest to jedyna romantyczna żona tak wyraźnie przedstawiona w utworze. Przeciwstawiona dziewicy, która okazuje się ułuda – to ona jest symbolem prawdziwej wartości – miłości małżeńskiej. Ciekawie byłoby zestawić ją z panią Bovary – która sama nie mogła znieść zwykłości swojego prowincjonalnego życia. Jeszcze ciekawsze może być zestawienie z żoną niedoszłą – odrzuconą dla idei, czyli Joasią Podborską z Ludzi bezdomnych Żeromskiego. Wśród żon – zbrodniarek króluje niezapomniana lady Makbet.
 • OjciecMotyw ojca w literaturze.
  Wpływ ojca na Zygmunta Krasińskiego był tak duży, że sam wątek biograficzny autora Nie-Boskiej komedii może uatrakcyjnić taką prezentację. Ale i ojców literackich można znaleźć sporą drużynę. Ojciec bolejący – Jan Kochanowski. Ojciec – duch – ojciec Hamleta. Ojciec próbujący ratować dziecko – z ballady Goethego Król olch. Ojciec w przebraniu – Jacek Soplica dla Tadeusza. Ojciec źle po­trak­to­wa­ny przez dzieci – ojciec Goriot Balzaka. Archetyp ojca – ojciec ze Sklepów cynamonowych Schulza. Ojciec groteskowy – Stomil z Tanga… Można uatrakcyjnić prezentację wypisem cytatów – wy­po­wie­dzi literackich ojców.
 • Dzieci Motyw dziecka w literaturze.
  Tu bohaterem głównym będzie Orcio – bohater dość oryginalny jak na epokę romantyzmu, bo wiele dzieci w jej literaturze nie występowało. Józio i Rózia – dość epizodyczne postacie w II części Dziadów… Za to epoka następna – pozytywizm przyniesie całą galerię postaci dziecięcych – bo dziecko i jego niedola to główne tematy literatury pozytywizmu. Antek, Janko Muzykant, Anielka, dzieci z Naszej szkapy… Są też dzieci – podróżnicy dzielnie zmagający się z losem, czyli Staś i Nel z książki Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Jeśli zaś mowa byłaby tylko o dziecku utalentowanym – na przykład poecie – to obok Orcia należy wymienić oczywiście Urszulkę Kochanowska bohaterkę Trenów.
 • Rewolucja – jej literackie obrazy i próby zdefiniowania
  Rewolucja – niebo czy piekło na ziemi? Przedstaw poglądy wybranych pisarzy zawarte w literaturze oraz własne stanowisko.
  Zaprezentuj różne wizje rewolucji w literaturze polskiej i obcej.
  Rewolucja społeczna nie jest wcale takim częstym tematem w literaturze, a już w literaturze polskiej pojawia się całkiem rzadko. Najważniejszym dziełem XIX wieku jest właśnie Nie-Boska komedia. Swoje opinie o rewolucji w duchu filozofii genezyjskiej Juliusz Słowacki zawarł w znanym wierszu Uspokojenie. Wiek XX – po przeżyciu rewolucji październikowej przyniósł jeszcze inne literackie obrazy – ważne są takie utwory, jak: Szewcy Witkacego, Przedwiośnie Żeromskiego i Tango Sławomira Mrożka. Prezentację można uatrakcyjnić odwołaniem do filmu – na przykład obrazem Danton.
 • Apokalipsa, katastroficzne wizje w literaturze
  Katastroficzne wizje i obrazy świata w literaturze i filmie.
  To szeroki temat, można znaleźć literackie ujęcia od Biblii (Apokalipsa św. Jana) po współczesną poezję (wiersze Herberta i Miłosza). Wizja Marii, która widzi spadające gwiazdy i świat w którym Bóg umarł, należy do tym ciekawszych, że wizjonerką jest kobieta – a to zdarza się rzadko. Ciekawe byłoby zestawienie z Hymnami Kasprowicza i apokalipsą spełnioną z poezji Krzysztofa Kamila Ba­czyń­skie­go. Wspaniałym uatrakcyjnieniem pracy może być malarstwo – powstało wiele płócien Sądu Osta­tecz­ne­go – można zaprezentować na przykład reprodukcję tryptyku Boscha.

Inne tematy:

 • Poezja romantyczna – dyskusja o niej i poecie, samobójcy w literaturze, zagadnienie honoru – tu staje Hrabia Henryk obok rycerza Rolanda, obok Konrada Wallenroda, obok postaci z książek Josepha Conrada. Oczywiście, Nie-Boska komedia nadaje się też do tematów bardziej teo­re­tycz­nych, jak
  • modyfikacje dramatu romantycznego,
  • utwory niesceniczne,
  • konstrukcja i odmiany bohatera romantycznego.

 

Zobacz:

O czym traktuje Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego?

Nie-Boska komedia – jak rozumiesz tytuł dramatu Zygmunta Krasińskiego?

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym

Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Nie-Boska komedia – praca domowa

Koncepcja poezji w Nie-Boskiej komedii

Trójgłos w sprawie rewolucji w Nie-Boskiej ­komedii – Pankracy, Hrabia Henryk, sam Krasiński.

Poglądy historiozoficzne w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Nie-Boska komedia na maturze

Nie-Boska komedia – jak rozumiesz tytuł dramatu Zygmunta Krasińskiego?

Hrabia Henryk – bohater Nie-Boskiej Komedii

Jaką wizję rewolucji przedstawia Zygmunt Krasiński w Nie-Boskiej komedii?