Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym.

 • Dramat Zygmunta Krasińskiego składa się z czterech części, poprzedzanych poetycką, odautorską, epizodyczną wypowiedzią, nawiązującą do danej części utworu.
 • Dramat napisany jest prozą, lecz jest dziełem synkretycznym: np. elementy liryczne obserwujemy w poetyckich wypowiedziach Marii (wizja końca świata) lub Orcia.
 • Brak jest jedności miejsca, czasu i akcji:
  • Hrabia Henryk podróżuje w przestrzeni za duchem-Dziewicą, rzecz dzieje się w pałacu, w szpitalu wariatów, w katedrze Świętej Trójcy.
  • Między częścią I a II jest dziesięć lat przerwy.
  • Dwa równie ważne wątki przeplatają się nawzajem – wątek rodzinny i wątek rewolucji społecznej.
 • Nieokreślenie czasu historycznego – daje to ogólny wymiar rozważań o rewolucji.
 • Występowanie obok siebie scen fantastycznych i realistycznych.
  • Warstwa utworu, która wykracza poza świat materialny (głosy, Dziewica, Anioł Stróż, Orzeł itp.), stanowi o tym, że można nazwać Nie-Boską komedię dramatem metafizycznym.
  • Sfera problemów społecznych i walki klas czyni z niej dramat historyczny.
 • Obecność bohatera romantycznego.
 • Kompozycja otwarta – obserwujemy „całość w wycinkach”, między częściami istnieją luki, poszczególne sceny scala postać głównego bohatera (Mąż – Hrabia), koniec stanowi określony, nadprzyrodzony, nieumotywowany w dramacie czynnik Boski.
 • Niesceniczność utworu – wyraża się choćby w trudnościach w wystawieniu sceny Mąż – Dziewica, lotu nad „górami, przepaścią ponad morzem”.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dramat romantyczny

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

O czym traktuje Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego?

Nie-Boska komedia – praca domowa

59. Jak ukazana jest rewolucja w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego?

Jak przedstawiony został dramat rodzinny w Nie-Boskiej komedii?

Koncepcja poezji w Nie-Boskiej komedii

Jakie były okoliczności powstania Nie-Boskiej komedii?

Nie-Boska komedia na maturze

Boska komedia w pracach pisemnych

Dziecko, obłęd, fantastyka – jak te romantyczne motywy funkcjonują w Nie-Boskiej komedii?