• Poznajemy Hrabiego Henryka w momencie zawierania związku małżeńskiego. Wypowiada on wówczas ważne słowa:

Zstąpiłem do ziemskich ślubów, bom znalazł tę, o której marzyłem – przeklęstwo mojej głowie, jeśli ją kiedyś kochać przestanę.

  • Niedługo później nawiedza go we śnie Zły Duch pod postacią Dziewicy (ustrojonej w piękne suknie, świeżość i wdzięk zmarłych kobiet). Hrabia wyrzuca sobie, że od dnia ślubu prowadził bezduszne, drętwe, filisterskie życie, uświadamia sobie, że nie kocha żony:

Boże, czyś Ty sam uświęcił związek dwóch ciał? Czyś Ty sam wyrzekł, że nic ich rozerwać nie zdoła, choć dusze się odepchną od siebie, pójdą każda w swoją stronę i ciała, gdyby dwa trupy, zostawią przy sobie?

  • Czyli już w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją bez wyjścia. Tymczasem naszemu bohaterowi rodzi się syn.
  • Piekielna mara pojawia się po raz drugi – tym razem nakazuje naszemu bohaterowi, aby poszedł za nią. Hrabia Henryk porzuca rzeczywisty świat, znajduje się w krainie poezji, na szczycie góry. Nie może dosięgnąć Dziewicy, od której dzieli go przepaść. Złe Duchy szydzą z niego. Nagle bohater dostrzega trupią naturę Dziewicy. Ta przypomina wciąż o złożonej jej obietnicy. Złe Duchy odsyłają marę do piekła, wraz z nią chcą uprowadzić tam Hrabiego Henryka. Ocala go Anioł Stróż w chwili, gdy mały Orcio zostaje ochrzczony. Anioł nakazuje Hrabiemu wracać do domu i kochać swoje dziecko.
  • Po powrocie nasz bohater dowiaduje się, że jego żona została odwieziona do szpitala dla obłąkanych. Jedzie jej szukać. Chora informuje męża, że, na skutek jej błogosławieństwa (które w istocie było przekleństwem) i modlitw, ona i Orcio stali się poetami. Mdleje i po chwili umiera.

Czternaście lat później

  • Pomimo rozpaczliwych wysiłków ojca, który gotów jest oddać pół majątku za wyleczenie syna, Orcio powoli ślepnie.
  • Złe Duchy po raz kolejny kuszą Hrabiego Henryka. Tym razem „orzeł wypchany w piekle” zachęca go do walki, mamiąc wizją zwycięstwa i sławy. Hrabia podejmuje to wyzwanie. Staje się przywódcą arystokratów w walce przeciw rewolucjonistom.
  • Nasz bohater zwiedza obóz buntowników i przyjmuje w swoim pałacu Pankracego – przywódcę rewolucjonistów. Dochodzi pomiędzy nimi do polemiki, w trakcie której okazuje się, że żadna ze stron nie ma racji.
  • W okopach Świętej Trójcy, gdzie skupiła się resztka ocalałych arystokratów, fabrykantów i bankierów, Arcybiskup mianuje Hrabiego Henryka dowódcą zamku. Hrabia upaja się powierzoną sobie władzą, choć jednocześnie ma świadomość rychłej śmierci.
  • Orcio zaprowadził ojca do podziemnych lochów, gdzie widma zamęczonych w tym miejscu ludzi odbywają sąd nad widmem mężczyzny podobnego do naszego bohatera. Przeklinają go, przepowiadają mu wieczne potępienie za to, że nikogo nie kochał prócz siebie. Przepowiadają również klęskę arystokracji w walce z rewolucjonistami.
  • Rzeczywiście, garstka obrońców pada pod naporem mas buntowników. Orcio, po raz ostatni uściskawszy się z ojcem, umiera trafiony kulą. Hrabia, słysząc głosy wrogów, którzy wdarli się do twierdzy, skacze w przepaść, przeklinając przedtem siebie i poezję.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dokonaj charakterystyki Hrabiego Henryka

Hrabia Henryk – charakterystyka

Hrabia Henryk – charakterystyka postaci

Hrabia Henryk – bohater Nie-Boskiej Komedii

Na czym polega nietypowość Hrabiego Henryka jako bohatera romantycznego?

Bohater romantyczny i jego modyfikacje

O czym traktuje Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego?

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Nie-Boska komedia Krasińskiego – treść

Boska komedia na maturze

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym

Nie-Boska komedia – praca domowa