W pozytywizmie dominuje proza

Chyba nigdy przedtem w polskiej literaturze proza nie była tak ważna i nie miała tak wybitnych osiągnięć. Podstawowym gatunkiem literackim została, oczywiście, powieść. Najpierw modna była powieść tendencyjna (np. Marta), potem powieść realistyczna (np. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej).

 • Powieść tendencyjna
  Była skomponowana tak, by udowadniać założoną z góry tezę – np. konieczność kształcenia warstw niższych. Zrodziła się z postulatów utylitaryzmu. Oznacza to, iż ma ona nie tylko bawić, ale przede wszystkim przynosić ogólnospołeczny pożytek. Te konkretne zadania stawiane sztuce w ogólności, streszczały się do postulatu nauczania, krzewienia prawych idei, a także piętnowania zła i wskazywania właściwych postaw życiowych.
 • Powieść realistyczna
  Spełniała już inne założenia – ukazywała prawdę o ówczesnym świecie i o człowieku zatopionym w rzeczywistoś­ci. W materii struktury powieści realistycznej obserwowaliśmy pierwsze eksperymenty, próby uatrakcyjnienia kompozycji – na przykład w Lalce Bolesława Prusa takim nowatorstwem jest podwójna narracja.
 • Powieść historyczna
  Nurt historyczny jest bardzo ważny w II połowie XIX wieku!
  Powstają wielkie dzieła polskie:

  • Trylogia, Krzyżacy, Quo vadis Henryka Sienkiewicza.
  • Bolesław Prus pisze Faraona.
  • W Rosji Lew Tołstoj Wojnę i pokój.
  • We Francji cykl historyczno-przygodowy Aleksandra Duma (ojca): Trzej muszkieterowie, Naszyjnik królowej itp.
  • Nurt historyczny ważny jest też w malarstwie. W tych czasach w Polsce tworzy przecież Jan Matejko.
 • Powieść fantastyczno-naukowa
  Rozwój nauki poruszył wyobraźnię pisarzy. Marzenia i fantazje stawały się osnową książek. Coś, co było czystą fantazją dla pisarza XIX wieku, dziś jest faktem – np. podwodna żegluga lub podróż w kosmos.

  • Najważniejszym pisarzem tego nurtu był niewątpliwie Juliusz Verne, autor takich książek, jak Wyprawa do wnętrza ziemi, 20 000 mil podwodnej żeglugi, W 80 dni dookoła świata itd.
  • Drugim – George Wells, autor książek Wehikuł czasu i W głębinie.
  • Ale nawet w Lalce – powieści polskiego realisty – pojawia się motyw fantastyczno-naukowy – mianowicie tajemnicza pracownia naukowca Geista w Paryżu i metal lżejszy od powietrza.
 • Nowela
  Dużo krótszy utwór od powieści, o ograniczonej liczbie postaci, często jednowątkowy, bez odautorskich komentarzy, opisów, wtrąceń. W tej materii także pisarze uatrakcyjniali swoje formy wypowiedzi – oto są w ich dorobku nowele klasyczne, takie jak Kamizelka, Katarynka, jak również takie, które bliskie są opowiadaniu: np. Powracająca fala Prusa lub Szkice węglem, w których Henryk Sienkiewicz mistrzowsko operuje ironią.

Jaką problematykę poruszali pozytywiści w nowelach?

 • Inne popularne wówczas gatunki to:
  • opowiadanie,
  • obrazek,
  • felieton.
 • Mniej modna była poezja.
  Na wyróżnienie zasługuje sonet – bowiem cały cykl sonetów Nad głębiami napisał Adam Asnyk.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jakie gatunki literackie uznasz za typowe dla epoki pozytywizmu?

ROMANTYZM – TABELA

Zestawienie lektur romantycznych

Charakterystyka epoki realizmu w Europie

Pojęciownik epok: realizm i pozytywizm

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 1

Pozytywizm – TEST 2