Z pierwszym pokoleniem, które urodziło się w wolnej Polsce, wiązano wielkie nadzieje. Ci młodzi ludzie mieli żyć inaczej niż ojcowie i dziadkowie skazani przez historię na wypełnianie patriotycznego obowiązku walki o niepodległość. Mieli żyć w wolnym kraju, mieć prawo wyboru i możliwość realizowania życiowych planów. Jednak los zdecydował inaczej – właśnie temu pokoleniu przyszło walczyć i umierać. Boleśnie doświadczyło największego kataklizmu XX wieku, jakim okazała się II wojna światowa. W utworach pisarzy pokolenia tragicznego można łatwo zobaczyć świadomość tragicznych losów własnych i rówieśników.

 

Typowe losy Kolumbów:

 • Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 1921) – żołnierz AK, poległ na placu Teatralnym czwartego dnia powstania warszawskiego. Jego poezje w najpełniejszy sposób wyrażają wszystko to, co przeżywali rówieśnicy.
 • Zdzisław Stroiński (ur. 1921) – zginął razem z Tadeuszem Gajcym na Starym Mieście w czasie powstania warszaw­skiego.
 • Tadeusz Borowski (ur. 1922) – aresztowany w 1941 i po śledztwie na Pawiaku wysłany do Oświęcimia. Do końca wojny więzień obozów koncentracyjnych; w 1951 popełnił samobójstwo.
 • Gustaw Herling-Grudziński (ur. 1919) – pisarz i działacz konspiracyjny, aresztowany przez NKWD trafił do sowieckiego łagru, w 1942 wstąpił do armii Andersa (brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino), po wojnie pozostał na emigracji.

Losy kolejnych redaktorów konspiracyjnego czasopisma Sztuka i Naród:

 • Onufry Bronisław Kopczyński – aresztowany w 1943, zmarł w obozie w Majdanku.
 • Wacław Bojarski (ur. 1921) – śmiertelnie ranny w czasie składania wieńca pod pomnikiem Kopernika (25 maja 1943).
 • Andrzej Trzebiński (ur. 1920) – rozstrzelany w publicznej egzekucji (październik 1943).
 • Tadeusz Gajcy (ur. 1922) – żołnierz AK (brał udział m.in. w akcji składania wieńca pod pomnikiem Kopernika), zginął 16 sierpnia 1944 w powstaniu warszawskim.

Od razu ­skojarz!

 • Kolumbowie – określenie wiążące się z powieścią Romana Bratnego Kolumbowie. Rocznik 20 (1957). Jej bohaterami są młodzi ludzie wkraczający w dojrzałość w czasie II wojny światowej: konspiratorzy, żołnierze, powstańcy… Podobnie tragiczne są też ich powojenne losy – zbrojna walka, więzienia czasów stalinowskich, gorycz emigracji. Powieść pokazuje typowe losy pokolenia, a pseudonim jednego z bohaterów – Kolumba – stał się symbolem zawiedzionych marzeń i zniszczonych możliwości tych młodych ludzi.
 • Pokolenie dramatyczne (lub tragiczne) – pojęcie pochodzące z artykułu Andrzeja Trzebińskiego Pokolenie liryczne i dramatyczne (Sztuka i Naród, 1942). Określa się tak młodych twórców urodzonych ok. 1920 r. i debiutujących w czasie II wojny światowej (zwłaszcza związanych ze środowiskiem studenckim tajnego Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Katastrofizm generacyjny

Sytuację tych młodych ludzi dobrze obrazuje szkic Baczyńskiego: przedstawia kilku młodych ludzi przed lustrem. Ich odbicia są jednak inne – na głowach mają hełmy ze śladami kul… To pokolenie skazane na klęskę, na śmierć. Pokolenie pozbawione szans samorealizacji, spełnienia młodzieńczych marzeń i pragnień. Czas młodości, wchodzenia w dorosłe życie i kształtowania swojej osobowości dla nich jest czasem walki.

A ja prześpię czas wielkiej rzeźby
z głową ciężką na karabinie

– pisał Baczyński w wierszu Z głową na karabinie.

W utworach Kolumbów widoczne jest poczucie nieuchronności śmierci, pesymizm dotyczy także późniejszej oceny ich czynów:

Zostanie po nas złom żelazny
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.
Tadeusz Borowski, Pieśń

Katastrofizm tego pokolenia nie polega – jak w przypadku poetów przedwojennych, np. Czechowicza czy Miłosza – na przeczuwaniu, lecz jest apokalipsą spełnioną. Zagłada jest nieubłagana:

Nocą słyszę, jak coraz bliżej
drżąc i grając krąg się zaciska.
K.K. Baczyński, Z głową na karabinie

Także ci, którym uda się przetrwać, będą ocaleni tylko częściowo, bo pozbawieni wartości, uczuć, na zawsze skażeni tragicznymi doświadczeniami. W ich imieniu Różewicz napisze:

zapomnijcie o nas
nie pytajcie o naszą młodość
zostawcie nas
Tadeusz Różewicz, Zostawcie nas

 

Tych przeżyć nie zrozumie nikt, kto ich nie doświadczył

 • Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie (1941)
  W tym wierszu mówi przedstawiciel pokolenia, ale też ktoś bardziej doświadczony, pozbawiony złudzeń. I jednocześnie pełen goryczy:
  Tak się dorasta do trumny,
  jakeśmy w czasie dorośli.
  Zimowy krajobraz – śnieg, lód, mróz – są w tym wierszu symbolem wojennej martwoty. Baczyński uzmysławia rówieśnikom, że nie ma nadziei na lepszą rzeczywistość. „Każdy kolumną jesteś na grobie pieśni własnych zamarzły” – to pokolenie niczego nie stworzy, także on sam nie rozwinie talentu. Nie będzie sławy ani świętości: „To śmierć – to nie włosy blasku”. Wiersz kończy gorzkie pytanie: czy każde dojrzewanie w przyrodzie jest tak bolesne jak dojrzewanie tego pokolenia?
 • K.K. Baczyński, Pokolenie (1943)
  Utwór późniejszy, dojrzalszy, wyraźniej pokazujący rozterki Kolumbów. Poeta rozpoczyna od kontrastu między pięknem przyrody i okrucieństwem wojny. Dojrzałym kłosom, owocom, kwiatom przeciwstawia obrazy uciętej głowy czy ciał ludzi pogrzebanych żywcem. Poczucie zagrożenia jest wszechobecne, ludzie nawet „w snach ciężkich jak w klatkach krzyczą”. Czego wojna nauczyła jego rówieśników? Że nie ma miejsca na litość, sumienie, miłość… Aby przeżyć, trzeba się tego wszystkiego wyzbyć, przystosować do praw okrutnego świata. Jest w tym jednak ogromne niebezpieczeństwo:
  […] wygaśnie męka,
  ale zostanie kamień – tak – głaz.
  To pokolenie zostało okrutnie okaleczone, pozbawione możliwości powrotu do normalności. Młodych ludzi czeka jedynie walka i śmierć w poczuciu niepewności:
  […] nie wiedząc, czy my karty iliady
  rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie,
  czy nam postawią, z litości chociaż,
  nad grobem krzyż.
 • K.K. Baczyński, Rodzicom
  Wiersz – skarga na wojenny los młodych ludzi i na własny los. Poeta mówi o wielkich nadziejach, jakie pokładali w nim rodzice: miał żyć w czasach wolności i szczęścia. Bardzo wcześnie został jednak odarty ze złudzeń, pozbawiony wiary w miłość, sprawiedliwość. Wiersz zawiera deklarację gotowości walki, dźwigania tego ogromnego ciężaru. O sobie autor pisze: „ja żołnierz, poeta, czasu kurz”.
 • Tadeusz Gajcy, Wczorajszemu
  Ten trudny, wizyjny wiersz ma podobnego bohatera lirycznego: człowieka pozbawionego przez los dawnych marzeń i planów. Powtarzające się słowo „ufałeś” dotyczy tych wcześniejszych przeżyć – teraz, w czasie wojny, wszystkie dawne emocje muszą odejść w niepamięć („Dzień rozbrój z woni siana.[…] Każ trawie, by milczała”). Cóż mogłyby dać w wojennym świecie? Jedynie osłabiającą duszę rozpacz… Ten wiersz także mówi o poecie – tyle że „dzisiejszy” stoi przed trudnym zadaniem:
  […] śpiewne słowa trzeba zamieniać,
  by godziły jak oszczep.

Inne utwory pokazujące dramat pokolenia:

 

Katastrofizm historiozoficzny

W utworach Kolumbów – zwłaszcza w wierszach Baczyńskiego – znajdziemy coś więcej niż obraz tragicznego losu pokolenia. Ten los prowokuje pytania o porządek dziejów, o zasady rządzące historią. W poezji Baczyńskiego pojawia się przeświadczenie, że prawidła historii są niezmienne: okresy katastrofy, śmierci przeplatają się z czasami spokoju, zabliźniania ran. Człowiek nie ma wpływu na ten powtarzalny cykl, jest bezradny wobec historii, która może go zmiażdżyć.

 • K.K. Baczyński, Mazowsze
  Piękno mazowieckiego krajobrazu kryje w sobie wspomnienia o dawnych walkach: powstanie listopadowe i styczniowe, I wojna światowa… Koło historii sprawia, że po wojnach przychodzą czasy zapominania, powraca normalność. Tak właśnie w poetyckiej wizji został przedstawiony czas pomiędzy dwiema wojnami światowymi:
  I byłeś wolny, grobie pokoleń.
  Las się zabliźnił i piach przywalił.

  Wkrótce jednak następuje apokalipsa:
  A potem kraju runęło niebo.Cóż zostaje żołnierzowi – poecie? Prosić o pamięć:
  Gdy w boju padnę – o, daj mi imię,
  moja ty twarda, żołnierska ziemio.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Historia
  Także w tym wierszu przenikają się obrazy historii i współczesności, walki i przyrody. Wojna jest zjawiskiem identycznym w każdych czasach, takie same są śmierć i cierpienie: „To krew ta sama spod kity czy hełmu”. Aktualny stan świata (także przedstawianego pejzażu) wpisany jest w pewien ciąg dziejów. Wobec tych niezmiennych praw człowiek jest bezbronny, jest ofiarą. Kiedyś nadejdzie koniec wojny – po tych, co zginęli, pozostanie pamięć najbliższych. Poeta konfrontuje prawa historyczne (zapominanie) z ludzką pamięcią, w której bohaterowie stale żyją.
 • Tadeusz Borowski, U nas w Auschwitzu
  Także w opowiadaniach oświęcimskich można znaleźć refleksje dotyczące tragizmu historii, której głównym składnikiem jest ludzkie cierpienie. „Jaką potworną zbrodnią są piramidy egipskie, świątynie i greckie posągi!”– następne pokolenia nie pamiętają tych, którzy je zbudowali. Historia zapisuje nazwiska wielkich wodzów, choćby byli katami, ważni są dla niej jedynie zwycięzcy: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym”.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Na czym polegał dramat pokolenia Kolumbów?

Poetycki portret pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Odwołując się do wiersza Krzysztofa Baczyńskiego Pokolenie, odpowiedz, jakie zagrożenia moralne stwarza wojna. Jaki to miało wpływ na pokolenie Kolumbów?

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W jaki sposób Krzysztof Kamil Baczyński zawarł w poezji dramat pokolenia Kolumbów?

Kogo nazywamy poetami Polski podziemnej, Kolumbami lub poetami apokalipsy spełnionej?