Przedstaw Biblię, omów jej historię i znaczenie.

Słowo „biblia” pochodzi od greckiego biblion – „księga”. Ta nazwa wystarczy. Jest to bowiem święta księga żydów (nie uznają oni jednak Nowego Testamentu) i chrześcijan. W obu religiach za autora uważany jest Bóg, który tylko posłużył się ludźmi do przekazania swojego Objawienia.

Biblia zawiera historię ludu wybranego i jego przymierza (łac. testamentum) z Bogiem. Dlatego też dzielimy ją na Stary i Nowy Testament. Pierwsza księga, napisana między XII a II w. p.n.e. po hebrajsku i aramejsku, opisuje powstanie świata (Księga Rodzaju) i dzieje przymierza, zawartego przez Boga z Abrahamem, praojcem Izraelitów, Noem i Mojżeszem. Nowy Testament (spisany po grecku w 2. połowie I w. n.e.) opowiada natomiast historię Chrystusa, który wypełnia proroctwa zapowiedziane w Starym Testamencie.

Biblia jest nie tylko pismem uważanym za święte, ale także podstawowym tekstem dla kultury chrześcijańskiej. Jest źródłem myśli religijnej i filozoficznej. Znajdujemy w niej wzory osobowe, uniwersalne postawy, wartości, wykorzystywane we wszystkich epokach przez sztukę i literaturę. Jest także wspaniałym, wielogatunkowym dziełem literackim przedstawiającym ciekawą fabularnie historię, szereg barwnych postaci, piękną poezję, krwawe lub wzruszające obrazy.

Znajomość Biblii jest nieodzowna dla rozumienia większości innych tekstów kultury śródziemnomorskiej. Jest źródłem wielu nawiązań, aluzji i stylizacji dla niezliczonej ilości dzieł powstałych w minionych epokach, jak również dla sztuki współczesnej. Biblia jest dziełem wielu autorów, jest więc językowo i gatunkowo niejednolita.

Gatunki biblijne

Znaleźć w Biblii można biografie, kroniki, listy, poematy, sagi rodów, legendy, przypowieś­ci, kazania, pieśni.

Pełna jest alegorii i symboli, a także stałych związków frazeologicznych, z których najsłynniejsze to: Sodoma i Gomora (miejsce rozpustne), manna z nieba (cudowny ratunek), syn marnotrawny, hiobowe wieści itd. Biblia ukazuje cały szereg postaci i ich postawy wobec życia i wiary. Niektóre godne są naśladowania, inne prezentują wzory negatywne. Wszystkie natomiast weszły do kanonu postaci literackich.

Zapamiętaj:

  • Biblia jest świętą księgą żydów i chrześcijan.
  • Jest także najważniejszym tekstem kultury.
  • Została napisana w językach hebrajskim i aramejskim (Stary Testament) oraz greckim (Nowy Testament).
  • Stary Testament opowiada dzieje przymierza Boga z Izraelitami.
  • Nowy Testament przedstawia historię Chrystusa i jego nauki.

 

Zobacz:

Biblia – informacje ogólne

Biblia – periodyzacja

Jakie uniwersalne postawy, wartości, uczucia ludzkie znajdziemy w Biblii?

Biblia – MAPA MYŚLI

Uniwersalna wartość Biblii

Biblia – TABELA

Najważniejsze terminy związane z Biblią

Biblia – TEST 1