Wizja i znaczenie Boga oraz obraz natury w twórczości Jana Kochanowskiego.

Zacznij:
Wizja Boga w twórczości Jana Kochanowskiego zmienia się, ewoluuje – od bardzo optymistycznej do dojrzałej, niepozbawionej jednak optymizmu. Obraz natury – zachwycającej, pełnej harmonii – źródła przeżyć estetycznych – pozostaje mniej więcej niezmienny.

Rozwiń:

  • Hymn Czego chcesz od nas, Panie… porusza temat Boga (który ukazany jest jako wielki, genialny artysta, łaskawy władca, który obdarza człowieka ogromnymi łaskami, oczekując w zamian tylko wdzięcznoś­ci i podziwu dla Jego dzieła). Świat ukazany jest jako dzieło sztuki, miejsce przyjazne człowiekowi. Jako opiekun człowieka ukazany jest Bóg także w wielu pieśniach – nazywany jest np. tym, który niebem włada i gwiazdami rządzi. Bywa także, że jest ukazywany jako reżyser przedstawienia w teatrze świata, którego koncepcji artystycznej człowiek nie może poznać.
  • Przełom w obrazie Boga przynoszą Treny – to zwątpienie w Jego istnienie, dostrzeżenie w Nim nieznanej, groźnej siły. W końcu zaś dochodzi do „pogodzenia się” z Bogiem. Poeta jest pewien, że Bóg nie odwróci się od niego mimo popełnionych błędów i sporu ze Stwórcą.
  • Wielka pochwała życia wiejskiego i piękna krajobrazu to Pieśń świętojańska o sobótce, z najbardziej znaną Pieśnią Panny XII Wsi spokojna, wsi wesoła… oraz Pieśń II, Księgi pierwsze, Serce roście patrząc na te czasy… Ważne są także liczne fraszki, np. Do gór i lasów.

Zakończ:
Porównaj wizje Boga w Pieśniach i Trenach.


Najważniejsze teksty:

 

Zobacz:

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

O fraszkach Jana Kochanowskiego można powiedzieć, że mają renesansowy charakter. Co to według Ciebie znaczy?

Jan Kochanowski – jak pisać o…

Jan Kochanowski

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego

Powinności obywatelskie w twórczości Jana Kochanowskiego

Co Kochanowski pisał o nieśmiertelności sławy poetyckiej?

16. Wizja i znaczenie Boga oraz obraz natury w twórczości Jana Kochanowskiego

Wizja Boga i obraz natury w twórczości Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski – jego rola w literaturze polskiej

Pieśni – filozofia życia Kochanowskiego