Napisz charakterystykę porównawczą Jacka Soplicy i Giaura.

Wskazówki

W charakterystyce postaci powinieneś uwzględnić następujące elementy:

 • wstępną prezentację obydwu postaci,
 • wygląd zewnętrzny,
 • cechy charakteru,
 • stosunek do świata,
 • podsumowanie zawierające własną opinię.

Prezentacja

Przedstaw bohaterów. Zwróć uwagę na podobny sposób przedstawienia postaci w tekście – Jacka i Giaura poznajemy poprzez autoprezentację: wyznanie na łożu śmierci umiejscowione na końcu utwo­ru, stąd też następna cecha – tajemniczość, zagadkowość obydwu bohaterów, cecha typowo ro­man­tycz­na.

Zastanów się, co wiesz o postaciach? Kim byli?

Wskaż podobieństwa:

 • obydwaj przeżyli nie­szczę­śliwą miłość,
 • obydwaj potrafili dla miłości zabić,
 • obydwaj przywdzieli zakonne habity.

Różnice:

 • Giaur to Wenecjanin, chociaż nie ma co do tego pewności, miał burzliwą przeszłość, był człowiekiem wyjętym spod prawa, przewodził bandzie korsarzy, zdobył wielki majątek;
 • Jacek – szlachcic z okolic Nowogródka niezbyt zamożny, miał duży posłuch wśród okolicznej szlachty, za­przy­jaź­nił się ze Stolnikiem Horeszko, zakochał w jego córce.

Wygląd zewnętrzny

 • Giaur: wyjątkowa uroda, smagłe czoło, ciemne oczy, ubrany w strój albański.
 • Jacek: wąsal, wygląd typowo szlachecki.

Cechy charakteru

 • Podobieństwa: gwałtowność, porywczość, zdolność do wielkiej miłości i zemsty, odwaga, wa­lecz­ność, umiłowanie wolności, cechy przywódcze, samotność, pycha.
 • Różnice: Giaur bardziej wyobcowany, wyniosły, stanowczy, nie zmienia swego zdania do końca.

Stosunek do świata

 • Podobieństwa: w imię miłości negują zasady i reguły świata, potrafią wpływać na otoczenie – Giaur przewodził bandzie korsarzy, łupił i zabijał, Jacek „trząsł całym powiatem”, był warchołem, hulaką.
 • Różnice: Giaur nie ma wyrzutów sumienia, po zbrodni nie zależy mu na odkupieniu win, nie żałuje tego, co zrobił, pozostaje wyniosły, gardzi światem i odwraca się od niego.

Jacek ma potrzebę oczyszczenia z popełnionej zbrodni, odrzuca szlachecką dumę, wyraża skruchę, na znak pokory przybiera imię Robaka, chce odkupić winy poprzez służbę ojczyźnie, dlatego walczy przy boku armii napoleońskiej, zostaje emisariuszem.

Podsumowanie

To już Twoja opinia. Oceń bohaterów, zwracając uwagę na to, co najbardziej w ich postępowaniu niejednoznaczne, na przykład mściwość Giaura, niezdolność do wyrażenia żalu, pycha Jacka, która prowadzi do zbrodni itp.

 

Zobacz:

Giaur a Werter – dwaj bohaterowie romantycznej Europy Co ich różni co łączy?

Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym?

Jacek Soplica – bohater Pana Tadeusza

Jacek Soplica – charakterystyka

Jacek Soplica jako główny bohater Pana Tadeusza

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic – porównaj obu bohaterów. Szczególną uwagę zwróć na działalność patriotyczną, która stała się podstawą do ich rehabilitacji

Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona?

Giaur a Werter – dwaj bohaterowie romantycznej Europy Co ich różni co łączy?

Giaur i Werter – kultowi bohaterowie romantyzmu. Jakie ideały epoki uosabiają swoją postawą?

Giaur – praca domowa