Pieśń o Rolandzie jest znakomitą literaturą do tematu o:

Rycerzach wszech czasów. Do takiego tematu jest oczywiście lekturą podstawową i obo­wiąz­kową. Ideał średniowiecznego rycerza – Roland może zostać zestawiony z typem antycznym (Achil­les, Hektor), ze średniowiecznymi – Tristanem, Lancelotem, Zawiszą Czarnym, z późniejszymi – Don Kichotem, trzema muszkieterami, Sienkiewiczowskimi: Skrzetuskim, Wołodyjowskim. Ciekawe ze­sta­wie­nie dające pole do dyskusji to zestawienie z Konradem Wallenrodem – rycerzem, który złamał kodeks w imię miłości ojczyzny, i Emrodem z Rękawiczki Schillera – rycerzem, który odrzucił uczucie damy.

 

Literaturze parenetycznej średniowiecza lub w ogóle wielu epok – jako źródło pouczeń do­ty­czą­cych wzorowego rycerstwa. Można zestawić ideał rycerza z innymi ideałami propagowanymi w epoce – świętego i władcy, z późniejszymi: dworzanina, ziemianina, inteligenta, a także można prześledzić modyfikację wzorca rycerskiego przez wieki. Wówczas przykłady podobne do powyższych.

 

Zdradzie – ważną postacią w Pieśni o Rolandzie jest zdrajca Ganelon, okrutnie ukarany przez króla Karola. W takim ujęciu warto rozważyć motywację zdrady i dylemat szpiegostwa – przywołaj i po­rów­naj z Konradem Wallenrodem.
Podpowiedź
Przy takim temacie można zacytować fragmenty Księcia Machiavellego dotyczące podstępu w sprawowaniu władzy, także współczesne wypowiedzi publicystów.

 

Literackich scenach śmierci i pogrzebów bohaterów. Śmierć Rolanda należy do ważnych scen li­te­rac­kich. Można zestawić ją z innymi opisami śmierci bohaterów:

Sceny takie zazwyczaj charakteryzuje patos, stylistyka budząca wzruszenie odbiorcy.
Podpowiedź
Przywołaj scenę śmierci Longinusa Podbipięty z filmowej adaptacji Ogniem i mieczem.

 

Scenach batalistycznych w literaturze. W takiej prezentacji śmiało można przywołać opis bitwy z Saracenami, jaki zawarty jest w Pieśni o Rolandzie. Autor nazywa bitwę cudowną i wielką, srogą, opisuje walkę i pobojowisko.
Z innymi scenami literackimi nie będzie kłopotu.

  • W Transakcji wojny chocimskiej Wacław Potocki zawarł mrożący krew w żyłach opis bitwy.
  • Bogatego materiału dostarcza Henryk Sienkiewicz:
  • Można przywołać swoistą parodię batalistyki, zawartą w Panu Tadeuszu Mickiewicza – ostatni za­jazd na Litwie (na Soplicowo) to właściwie pogrom drobiu.
  • Parodystyczna bitwa mnichów z Mo­na­cho­ma­chii Krasickiego nadaje się również jak najbardziej.
    Podpowiedź
    Jako materiał wzbogacający i uatrakcyjniający prezentację można wykorzystać album pt. Bitwy polskie.

 

Zobacz:

Pieśń o Rolandzie

Przedstaw Pieśń o Rolandzie – opowieść o rycerzu idealnym

Roland – bohater Pieśni o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie – pytania i odpowiedzi

Pieśń o Rolandzie do matury

Określ przynależność gatunkową Pieśni o Rolandzie

 

 

Rycerz Roland jako jeden z wzorców epoki średniowiecza.

Określ przynależność gatunkową Pieśni o Rolandzie

Charakterystyka rycerza Rolanda

 

Rycerz Roland jako jeden z wzorców epoki średniowiecza.

Pieśń o Rolandzie – kartkówka