Humanizm i reformacja – omów podstawowe prądy w literaturze i kulturze renesansu.

Zacznij:
Humanizm i reformacja to dwa podstawowe zjawiska, które ukształtowały oblicze epoki. Były wynikiem kryzysu Kościoła oraz wyczerpania średniowiecznej scholastyki. Teoria heliocentryczna, odkrycia geograficzne, rozwój państwowości i języków narodowych oraz wynalazek druku także w dużym stopniu przyczyniły się do zmian w spojrzeniu na świat i rolę człowieka.

Rozwiń:

  • Za początek reformacji uznaje się wystąpienie Marcina Lutra, który w 1517 r. na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybił swoje tezy o odpustach. W Polsce wiele osób zmieniło wyznanie na protestanckie (mieszczanie najczęściej wybierali luteranizm, szlachta – kalwinizm – zmienił wyznanie np. Mikołaj Rej).
  • Główny wyznacznik humanizmu renesansowego to zwrot ku antycznej filozofii i literaturze – ceniono poetykę Arystotelesa, dzieła Cycerona i Horacego, filozofię stoicką i epikurejską. Wykorzystywano gatunki wywodzące się z antyku, takie jak epos, tren, hymn. Stosowano reguły zawarte w Poetyce Arystotelesa. Powstawał nowy model wykształcenia – wszechstronne studia humanistyczne.

Zakończ:
Dużą rolę zaczęły odgrywać indywidualizm i wolność wyboru, a co z tym silnie związane – tolerancja (nie tylko religijna), której wielkimi zwolennikami i głosicielami byli Erazm z Rotterdamu i Andrzej Frycz-Modrzewski.

 

Najważniejsze teksty:

Zobacz:

Wyjaśnij znaczenie pojęć: humanizm, reformacja, antropocentryzm

Człowiek w epoce renesansu – przedstaw, w jaki sposób przejawia się w tekstach epoki odrodzeniowy humanizm

Reformacja w Polsce