Tag "literatura staropolska"

Kartkówka z literatury staropolskiej

1. Wyjaśnij, co znaczy i z jaką wiąże się epoką: • racjonalizm, • krytycyzm, • sentymentalizm, • humanizm, • mistycyzm, • teocentryzm, • sarmatyzm. Racjonalizm – postawa człowieka uznającego rozum i przesłanki naukowe za jedynie słuszne dla poznania i oceny świata. Krytycyzm – postawa myślicieli oświecenia – krytyczna wobec autorytetów i instytucji nawet takich jak Kościół czy władza królewska. Sentymentalizm – postawa czułego serca, wrażliwości, postulat bliskoś­ci człowieka z naturą. Głosił go Jean Jacques Rousseau.

Literatura staropolska – kartkówka

1 Wyjaśnij co znaczy i z jaką wiąże się epoką: racjonalizm krytycyzm sentymentalizm humanizm mistycyzm teocentryzm sarmatyzm 2 Kim byli: Roland Don Kichot 3 Kto to napisał Świętoszek Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki Podróże Guliwera Kandyd Nowa Heloiza Laura i Filon Powrót posła O skutecznym rad sposobie 4. Jakie epoki tak scharakteryzujesz: Epoka reform, prób naprawy kraju, wiary w naukę i siłę ludzkiego rozumu. Epoka wojen, dysharmonii, przepychy w sztuce. Epoka wskrzeszenia

Test z literatury staropolskiej I

I. Napisz krótki, dwu-, trzyzdaniowy wstęp do tematu: „Ukaż Marność Daniela Naborowskiego jako przykład realizacji typowego dla poezji barokowej toposu vanitas”. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   II. Napisz krótkie zakończenie do tematu: „Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako utwór o rozdarciu wewnętrznym człowieka i jego zmaganiach z własną naturą”. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   III. Zakreśl poprawną odpowiedź 1. Arkadia to poetycki obraz

Literatura staropolska – TEST

1. Wyjaśnij co znaczy i z jaką wiąże się epoką: a) racjonalizm ………………………………………………………………………………………………………………… b) krytycyzm ………………………………………………………………………………………………………………….. c) sentymentalizm ………………………………………………………………………………………………………….. d) humanizm ………………………………………………………………………………………………………………….. e) mistycyzm ………………………………………………………………………………………………………………….. f) teocentryzm ………………………………………………………………………………………………………………… g) sarmatyzm ………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Kim byli: a) Roland ………………………………………………………………………………………………………………………… b) Don Kichot …………………………………………………………………………………………………………………… 3. Kto to napisał: a) Świętoszek …………………………………………………………………………………………………………………. b) Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki …………………………………………………………………………. c) Podróże Guliwera ………………………………………………………………………………………………………… d) Kandyd ……………………………………………………………………………………………………………………….. e) Nowa Heloiza ………………………………………………………………………………………………………………. f) Laura i Filon ………………………………………………………………………………………………………………….. g)

Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny wobec utworów literatury staropolskiej

Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny wobec utworów literatury staropolskiej. Taki temat wydaje się ciekawszy, ponieważ jest w mniejszym stopniu odtwórczy. Celem będzie nie pokazanie utworów od średniowiecza do oświecenia, lecz Twoich poglądów na ich temat. Masz też większą swobodę wyboru formy. To niekoniecznie musi być rozprawka! Wpisana w podobny temat subiektywność pozwala na napisanie np. eseju. Nie ma jednej recepty na taką pracę, bo różne rzeczy mogą się Tobie podobać i nie

Zaprezentuj najbardziej typowe sposoby pisania o miłości w trzech epokach: średniowieczu, renesansie i baroku.

Zaprezentuj najbardziej typowe sposoby pisania o miłości w trzech epokach: średniowieczu, renesansie i baroku. Średniowiecze Miłość dwojga ludzi to temat nieco lekceważony w średniowieczu. Z niektórych utworów można by spokojnie wysnuć wniosek, że sztuką i zasługą jest odrzucić miłość, zaś dowodem słabości charakteru i przekreśleniem szansy na zbawienie poddanie się jej mocy. Wiemy, że większość sławnych rycerzy miała damy swego serca – piękne i cnotliwe kobiety. Posiadanie takiej ukochanej było jednak tylko jednym z elementów (wcale nie najważniejszym) życia

Polska od renesansu do oświecenia – wspomnienia cudzoziemców z podróży do naszego kraju.

Polska od renesansu do oświecenia – wspomnienia cudzoziemców z podróży do naszego kraju. To przykład kolejnego tematu zaliczanego do wolnych – pozwala na swobodę zarówno w wyborze formy, jak i tego, o czym będzie się pisało. Praca taka może dotyczyć węższego materiału, obcokrajowiec równie dobrze mógłby odwiedzić tylko Polskę doby baroku czy renesansu. Ciekawe wydaje mi się jednak zestawienie przeżyć podróżników z różnych okresów – wówczas można pokazać i zmiany, jakie zaszły w Polsce, i to, co

Koncepcje ludzkiego losu w literaturze od starożytności do oświecenia

Koncepcje ludzkiego losu w literaturze od starożytności do oświecenia. Zanim zaczniesz pisać Temat, z którym można się zetknąć przy każdej epoce literackiej – pytanie o ludzki los, jest problemem wyjątkowo uniwersalnym. Dlatego polecenie może wydawać się łatwe, ale – uwaga! – to łatwość pozorna. Nie chodzi w nim przecież o streszczanie utworów czy opisywanie losów kolejnych postaci. Temat wymaga umiejętności problematyzowania. Musisz samodzielnie wyszukać jakieś aspekty problemu, postawić pytania. Na przykład o to, jakie są