Tag "motyw rodziny w literaturze"

Tango – Sławomir Mrożek

Epoka Współczesność Epoka triumfu groteski w sztuce; groteska – próbuje oddać problemy współczesnego świata. Istotne kwestie: funkcjonowanie systemów totalitarnych, kryzys wartości mający u swoich podstaw m.in. II wojnę światową (niemożność porozumienia się ludzi, brak idei), kryzys relacji międzyludzkich (rozpad tradycyjnej rodziny, poczucie samotności w tłumie). Gatunek Dramat. Tango jest sztuką zbudowaną według klasycznych zasad – zachowuje np. ciągłość fabularną (akt I rozgrywa się późnym rankiem, II – w nocy, zaś III przed południem następnego dnia).

Praca klasowa ze starożytności

STAROŻYTNOŚĆ A – jak autorzy • Homer • Sofokles • Safona • Sokrates • Platon • Arystoteles • Tyrteusz • Wergiliusz • Horacy B – jak bohaterowie – postacie literackie • Achilles • Hektor, Priam, Parys • Odyseusz • Ikar, Dedal, • Prometeusz • Syzyf • Mojżesz • Abraham • Hiob • Chrystus C – cechy gatunków, sprawy kompozycji • Epos – przykłady, budowa • Tragedia grecka • Psalm •

Opowieść wigilijna – Karol Dickens

Opowieść wigilijna Lektura w epoce Stop! Jesteś w epoce wiktoriańskiej. W Anglii znów panuje ważna królowa, za jej czasów państwo staje się potęgą kolonialną, a moda i obyczaje królowej staną się dyktatem dla całej Europy. Anglia widać ma szczęście do silnych monarchiń – dobrze kojarzymy królową Elżbietę z czasów Szekspira (to była epoka elżbietańska). Królowa Wiktoria jest surowa – wymaga skromności, pracowitości, skromnych strojów, skromnego obycia. I taka jest EPOKA

Stosunki między rodzicami a dziećmi – omów ten problem na przykładach z Biblii

Stosunki między rodzicami a dziećmi – omów ten problem na przykładach z Biblii. Komentarz Temat dość łatwy i chyba przyjemny. Śledzenie stosunków między ukazanymi w Biblii rodzicami i dziećmi można odnieść do współczesności; łatwo przyjdzie nam wysnuć wniosek, że ich istota poprzez wieki wcale tak bardzo się nie zmieniła. Nadal są one skomplikowane i nie zawsze do końca jasne. Uważaj tylko, by nie dać się ponieść fali zwierzeń… Rodzice i dzieci w Starym Testamencie •  Adam i

Szczęśliwa czy nie? Obraz rodziny w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.

Szczęśliwa czy nie? Obraz rodziny w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Jak zacząć? Przykład: Co to znaczy: szczęśliwa rodzina? Taka, z którą chętnie spędza się czas? Do której każdy chętnie wraca, bo ma poczucie bezpieczeństwa? Rodzina dostatnia? Czy taka, gdzie małżonkowie są wobec siebie lojalni, przyjacielscy, wspierają się? A może taka, która oparta jest na wielkiej, namiętnej miłości małżonków? Przyglądam się parom małżeńskim z powieści dwudziestolecia. Barbara i Bogumił z Nocy i dni. Róża – „cudzoziemka” i jej mąż.

Romantyczne wizerunki żon – postacie prawdopodobne czy schematyczne?

Romantyczne wizerunki żon – postacie prawdopodobne czy  schematyczne? Próba oceny (Kobieta w dziełach romantyków. Rodzina w romantycznych utworach). Komentarz Kobieta, żona, rodzina – to drugi pod względem popularności temat, w którym wykorzystasz wiedzę o kobiecych bohaterkach literatury romantycznej. Drugi, bo wiadomo, że pierwszym tematem w romantyzmie jest miłość. Tu miłość także w tle musi się pojawić i mówimy o tych samych osobach i losach. Tyle że bardziej pod kątem wizerunków żon, obserwacji kobiet czy modelu rodziny, który pojawił

Kamizelka na egzaminie

Kamizelka Prusa Treści związane z lekturą, potrzebne do egzaminu Motywy Kamizelki Prusa 1. Rodzina, miłość małżeńska Taki motyw, ważny od wieków w ludzkiej kulturze mógłby być tematem wiodącym egzaminu. Rodzina jest ważną wartością w życiu człowieka – dlatego też wiele utworów literackich podejmuje ten temat. Co warto pamiętać: Mitologiczną opiekunką rodziny i domu rodzinnego jest Westa (Hestia). Rodzina już w Biblii ukazana est jako wielka wartość – u zarania dziejów

Rodzina

Jak może być sformułowany temat? Oto rodzina, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i oparcie w trudnych sytuacjach. Piękny lub smutny dzień z życia znanej mi rodziny. Moja rodzina. Rodzina, którą chciałbym stworzyć. Rodzina – to jedno z najważniejszych ogniw w życiu człowieka. Jaką wartością jest, Twoim zdaniem, rodzina? Większość sprawdzających takie prace, chciałaby przeczytać, iż rodzina jest jedną z najważniejszych wartości, że kształtuje człowieka, wyposaża go w bagaż zasad, pojęć i poglądów. Jest też tą komórką społeczną, która pielęgnuje

Rodzina – cytaty

Oto moja rada dla tych, którzy budują sobie dom: to właściciel powinien być ozdobą swojego domu, a nie dom ozdobą swojego właściciela. Cyceron Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Lew Tołstoj Jednakowo ważne jest wychowanie dzieci, jak i rodziców. Carl Gustav Jung Choćby zasięg tego, co człowiek na świecie dokonuje, był największy, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków wobec rodziców, to wszystko inne jest

Dom, rodzina – motyw literacki

Dom i rodzina wydają się nierozerwalnie związane. A w dodatku motyw łączy się z zagadnieniami, takimi jak dzieciństwo, relacja rodzice – dzieci, obraz dworu polskiego czy wizja małych ojczyzn w literaturze. Do jakich tematów? Motyw tęsknoty za domem rodzinnym w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów. Literackie definicje domu. Omów, odwołując się do dzieł literackich. Różne obrazy domu w wybranych tekstach kultury. Omawiając, ujawnij swój stosunek do tematu. Dom jako symbol ojczyzny w twórczości romantyków. Temat