Przedstaw Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść otwartych pytań.

Zacznij:

Powieść powstała w momencie, kiedy jeszcze formowało się państwo polskie. Wynika z obserwacji sytuacji społecznej i politycznej Polski.

Rozwiń:

Pytania zadawane w powieści dotyczą kwestii wyboru drogi życiowej przez Cezarego Barykę, głównego bohatera. Choć w ostatniej scenie dołącza do maszerujących na Belweder, nie oznacza to, że dokonał już wyboru drogi życiowej. Pytania dotyczą także polityki wewnętrznej i zewnętrznej, która zostanie wybrana przez władze kraju. Przełomową sytuację – zarówno w życiu kraju, jak i w życiu Cezarego sygnalizuje sam tytuł powieści. Zaprezentowane zostały trzy polityczne opcje: konserwatywnej prawicy, centrum (Gajowiec) i rewolucyjnej lewicy (Lulek).

Zakończ:

Ważną rolę odgrywa także wizja szklanych domów ojca Cezarego oraz wiara w podstawowe ludzkie wartości wyznawana przez matkę bohatera.

Zobacz:

O czym jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego?

Przedwiośnie – Stefan Żeromski

Kim jest główny bohater Przedwiośnia – Cezary Baryka?