Omów moralistykę i przesłanie wybranych utworów Zbigniewa Herberta.

Zacznij:

Zbigniew Herbert obok Czesława Miłosza to jeden z największych autorytetów poetyckich. Herbert to poeta-moralista, który głosi wiarę w możliwość (i konieczność) zachowania godności w każdej sytuacji, wartości humanistyczne, honor i postępowanie zgodne z własnym sumieniem).

Rozwiń:

  • Odkrywa wartości już zapomniane – poszukuje ich w antyku i w tradycji biblijnej.
  • Próbuje ocalić wartości, które zasługują na ocalenie. Ważne są dla niego imponderabilia – niepodważalne, podstawowe wartości, takie jak honor, kultura humanistyczna, godność.
  • Potępia totalitaryzm i zbrodnie wojenne.
  • Jest surowy i nieubłagany, gdy kończy się kompromis, a zaczyna zdrada samego siebie i akceptacja nieprawości.

Zakończ:

Życie bywa w jego utworach ukazywane jako walka o zachowanie etycznego porządku i ocalenie własnego sumienia. Taka walka to obowiązek każdego człowieka.

Najważniejsze utwory:

  • Zbigniewa Herberta:
  • Do Marka Aurelego,
  • Przesłanie Pana Cogito,
  • Tren Fortynbrasa,
  • Potęga smaku

Zobacz:

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert – jak pisać o…

Poezja Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert – praca domowa

Twórczość Zbigniewa Herberta

Funkcje nawiązań do Biblii i mitologii w twórczości Zbigniewa Herberta

Demaskacja mitów w poezji Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert na maturze