WS WSPŁCZESNOŚĆ TESTY

Test przedmaturalny. Wiek XX

STEFAN ŻEROMSKI 1. Czyje losy uświadamiają Cezaremu Baryce okrucieństwo i tragizm rewolucji? A. ojca B. młodej Ormianki i matki C. własne D. przyjaciela 2. Tytuł powieści Przedwiośnie oznacza A. metaforę młodości i naiwności głównego bohatera B. metaforę sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości C. nawiązanie do tytułów poszczególnych tomów Chłopów Władysława Reymonta D. czas, w którym rozgrywa się akcja powieści 3. Ostatnia część powieści nosi tytuł A. Szklane domy B. Wiatr od wschodu

Literatura XX wieku TEST

Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej 1. Wymień sześciu poetów z pokolenia Kolumbów. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. f) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Dlaczego poetów tworzących w czasie II wojny światowej nazywa się poetami apokalipsy spełnionej? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Z czym kojarzą Ci się podane daty z powojennej historii Polski. 1968 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 1970 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 1976 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 1980 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 1981 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 1989 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Co skłoniło Zofię Nałkowską do

TEST literatura współczesna cz. 1.

TEST literatura współczesna 1. Któremu z podanych kierunków literackich został błędnie przyporządkowany twórca? a) ekspresjonizm – Tristan Tzara b) futuryzm – Tommasso Marinetti c) surrealizm – Andre Breton d) neoklasycyzm – Thomas Eliot  2. Twórcą powieści określonej jako „strumień świadomości” był: a) Franz Kafka b) Marcel Proust c) James Joyce d) André Gide  3. Kreacjonizm świata przedstawionego,odstępstwo od normy, luźny tok obrazów, operowanie symbolem, to elementy typowe dla: a) ekspresjonizmu

TEST literatura współczesna cz. 2.

Przeczytaj uważnie pytania i proponowane odpowiedzi. Tylko jedna a, b, c lub d jest prawidłowa. Zwróć uwagę na zasadę testu: jeśli w pytaniu podane są cechy – wszystkie muszą pasować do wybranej odpowiedzi. Jeśli w odpowiedzi w danym podpunkcie wymienionych jest kilka epok, czy nazwisk – wszystkie muszą spełniać warunki postawione w pytaniu. Szukaj odpowiedzi drogą redukcji – test bada nie tylko wiedzę – ćwiczy także umiejętność kojarzenia faktów. 1.

Współczesność TEST 1

Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej   1. Który z wymienionych poetów z tzw. „rocznika 20” debiutował oficjalnie dopiero w latach pięćdziesiątych w klimacie „odwilży” październikowej? a) Tadeusz Różewicz b) Zbigniew Herbert c) Wisława Szymborska d) Tadeusz Borowski 2. Którzy z wymienionych twórców należeli do uformowanego w latach „odwilży” październikowej pokolenia Współczesności? a) Marek Hłasko b) Stanisław Barańczak c) Sławomir Mrożek d) Stanisław Grochowiak e) Andrzej Bursa 3. Urodzeni po

Literatura czasu wojny i okupacji – TEST

1. Pokolenie Kolumbów dojrzewające ideologicznie w czasie okupacji i powstania warszawskiego zwano inaczej: a) pokoleniem Współczesności b) pokoleniem apokalipsy spełnionej c) pokoleniem młodszych braci d) pokoleniem brzozowych krzyży 2. Którzy z wymienionych poetów należeli do pokolenia Kolumbów? a) Andrzej Trzebiński b) Czesław Miłosz c) Mieczysław Jastrun d) Tadeusz Gajcy 3. Pismo „Sztuka i Naród” ukazujące się w latach 1942-1944 skupiało wokół siebie młodzież o orientacji: a) lewicowej b) rewolucyjnej c) prawicowej

TEST ze znajomości poezji

1. Podaj odniesienia literackie, filozoficzne lub kulturowe (malarstwo, muzyka, film), z którymi kojarzysz utwory: a) Czas własną głowę w ręce brać mówiąc jej” Biedny Jorik, gdzież twoja nie wiedza, gdzież twoja ślepa ufność, gdzież twoja nie winność twoje jakośtobędzie, równowaga ducha pomiędzy nie sprawdzoną a sprawdzoną prawdą? (…) Gdzież moja władza nad słowami? Słowa opadły na dno łzy, słowa słowa nie zdatne do wskrzeszania ludzi, opis martwy jak zdjęcie przy

Współczesność TEST 2

Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej   1. Przeczytaj fragment wiersza Miłosza i powiedz, co daje pewność, że poeta pisze o XX wieku? Było to widowisko niepodobne, zaiste, Do wiekowego cyklu królewskich tragedii Drogom na betonowych słupach, miastom ze szkła i żeliwa, Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa Nagle zabrakło zasady i rozpadły się a) widowisko, królewska tragedia, brak zasad b) nie można tego stwierdzić c) betonowe słupy, miasta ze szkła i żeliwa, lotniska d) lotniska i plemienne państwa, brak zasad Odp.

Współczesność – TEST 3

Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej   1. Wymień znanych Ci poetów z pokolenia Kolumbów. a) ………………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………………… c) ………………………………………………………………………………………………………… d) ………………………………………………………………………………………………………… e) ………………………………………………………………………………………………………… f) ………………………………………………………………………………………………………… g) ………………………………………………………………………………………………………… 2. Dlaczego poetów tworzących w czasie II wojny światowej nazywa się poetami apokalipsy spełnionej? Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Wymień 4 najważniejsze, Twoim zdaniem, daty z powojennej historii Polski. a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Co skłoniło Zofię Nałkowską do napisania Medalionów?