Czym jest komedia?

Komedia to jeden z najstarszych gatunków dramatu, znany już w starożytności. Nazwą tą określa się utwory o pogodnej tematyce i wartkiej akcji, która kończy się pomyślnie dla bohaterów. Komedia ośmiesza ludzkie wady i słabostki. Odrzuca też charakterystyczny dla tragedii patos, wysoki styl i rygorystycznie zwartą akcję.

Utwór oparty jest na akcji, która zostaje wyrażona w dialogach i monologach, jest to tekst główny. W dramacie są również komentarze, wskazówki i opisy sytuacji na scenie, czyli didaskalia, które stanowią tekst poboczny.

Utwór dzieli się na akty i sceny.
Akt to zamknięta tematycznie część dramatu. Utwór Fredry podzielony jest na cztery akty.

Scena to część aktu wyodrębniona ze względu na występowanie określonej liczby osób.

 

Jakie wyróżniamy typy komedii?

Wyróżniamy:

 • komedię charakteru – gdzie zostały umiejętnie uwypuklone negatywne cechy charakterów występujących postaci,
 • komedię intrygi – która przedstawia działania bohaterów i zabawne konsekwencje z nimi związane,
 • komedię satyryczną – która zawiera elementy charakterystyczne zarówno dla komedii charakterów, jak i komedii intrygi.

 

Jakie wyróżniamy rodzaje komizmu?

Wyróżniamy trzy rodzaje komizmu:

 • komizm sytuacji – czyli zabawne, rozśmieszające zestawienie sytuacji;
 • komizm językowy – dowcip, zabawny sposób mówienia, ważne jest nie tylko, co mówi bohater, ale i jak mówi swoją kwestię;
 • komizm postaci – wyposażenie bohatera w cechy wywołujące śmiech, cechy dotyczą zachowania i wypowiedzi.

W których momentach utworu można wyróżnić rodzaje komizmu?

Komizm sytuacji:

 • scena spotkania Cześnika z Rejentem (wstęp do końcowej zgody), która opiewa szlachecką cnotę gościnności, zdolną przezwyciężyć nawet nienawiść do wroga:
  CZEŚNIK
  Nie wódź minie na pokuszenie
  Ojców moich wielki Boże,
  Wszak gdy wstąpił w progi moje,
  Włos mu z głowy spaść nie może.
 • dyktowanie listu Dyndalskiemu przez Cześnika:
  DYNDALSKI
  Czyta
  Bardzo proszę, mocium panie, Mocium panie, me wezwanie,
  Mocium panie, wziąć w sposobie,
  Mocium…
  CZEŚNIK
  Wyrywa i drze papier
  Niech cię czarci chwycą
  Z taką pustą mózgownicą!
  „Mocium panie” – cymbał pisze!
 • niemal wszystkie sceny, w których występuje Papkin, a szczególnie pisanie testamentu:
  Papkin
  Ten testament wręczę tobie:
  Racz posłuchać, jakby matka,
  I zapłakać na mym grobie
  (czyta łzy często ocierając)
  Ja Józef Papkin, syn mego ojca Jana Papkina…
  (czule)
  Jana, Jan mu było
  (czyta)
  Będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle,
  Ale nie mogąc wiedzieć kiedy umrę…
  Oczywiście
  Bo jestem otruty przez Rejenta Milczka w lamce wina…
  W lampce wina
  robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo żadnego nie mam…
 • przesłuchiwanie murarzy przez Rejenta i tworzenie fałszywych zeznań:
  REJENT
  Mieć więc ranę tyle znaczy,
  Co mieć ciało skaleczone:
  Że zaś raną jest drapnięcie,
  Więc zapewnić możem święcie,
  Że jesteście skaleczeni,
  Przez to chleba pozbawieni.
 • zrzucenie Papkina ze schodów, co spowodowało jedynie nieład w wyglądzie bohatera

 

Komizm językowy

Bohaterowie Fredry posługują się językiem zróżnicowanym stylistycznie, który odpowiada ich charakterom:

 • Język Rejenta – jest pełen barokowego upiększania, z licznymi słowami łacińskimi i składnią charakterystyczną dla oratorskiego języka czasów saskich.
  Sekatury – gorzkie znoje
  W nieustannej alternacie
  Składam kornie ciebie gwoli
  Przy Najwyższym Majestacie;
  Bo ja tylko, moje dziecię,
  Do fortunnej twojej doli
  Aspiruję jeszcze w świecie.
 • Język Cześnika i Dyndalskiego – zwykły język niewykształconej szlachty, pełen porzekadeł typu „mocium panie” i nieporadności w wyrażaniu myśli.
 • Język Papkina – przesadny, szczególnie w przemówieniach lub zwrotach do dam. Bohater tworzy neologizmy, wykorzystuje rozbudowane epitety:
  O królowo wszechpiękności!
  Ornamencie człowieczeństwa!
  Powiedz: „W ogień skocz, Papkinie” –
  A Twój Papkin w ogniu zginie.

Fredro stosuje też zabawną pantomimę zamiast wypowiedzi.

 

Komizm postaci:

 • Cześnik i Rejent są postaciami podstępnymi, a jednocześnie naiwnymi.
 • Papkin jest zarozumiały, a jednocześnie tchórzliwy. Przez cały utwór obserwujemy rozbieżność między tym, co Papkin robi, a tym, co mówi.
 • Plany Cześnika względem Podstoliny wykazują jego wyrachowanie, a jego nieśmiałość wobec kobiet i jednoczesne oznaki podstarzałości wywołują sytuację komiczną.

Rejent, Cześnik – bohaterowie literaccy

Scharakteryzuj głównych bohaterów Zemsty.

 • Cześnik Raptusiewicz – człowiek w średnim wieku. Typowy polski Sarmata, awanturnik, zawadiaka z dużą fantazją. Mieszka w części zamku należącej do Klary i jest jej opiekunem. Nie posiada zbyt dużego własnego majątku, więc opieka nad Klarą jest dla niego dobrodziejstwem. Dlatego w momencie gdy opieka może się skończyć (Klara zamierza wyjść za mąż), Cześnik stara się ożenić, by „nie zostać całkiem w nędzy”. Dzięki majątkowi bratanicy Cześnik udaje człowieka zamożnego, bywa zarozumiały: „Pozna szlachcic po festynie, / jak się panu w kaszę dmucha! Hola, ciury! Hej, dworzanie!” – woła do nieistniejących dworzan.
 • Klara – synowica Cześnika. Dysponuje znacznym majątkiem i niewątpliwie odznacza się urodą. Charakteryzuje się poczuciem humoru i trzeźwo patrzy na świat. Obce są jej szaleńcze porywy serca, kocha Wacława i z rozmysłem planuje małżeństwo. Nie brak jej przy tym kobiecego sprytu, nie zwodzą jej komplementy i deklaracje przypadkowego adoratora – Papkina. Mimo wszystko jest naiwną dziewczyną. Uczciwość i zdrowy rozsądek nie pozwalają jej zgodzić się na ślub w tajemnicy („Gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie / Zawsze twoją – prócz w niesławie”).
 • Papkin – fircyk, samochwała i zuchwalec, w rzeczywistości tchórz, obiekt kpin i żartów. Zakłamany i pazerny na bogactwa. Mówi językiem poetyckim, składa deklaracje, ale nie dotrzymuje obietnic. Cały majątek, jaki posiada, to szabla Artemizy, kolekcja motyli i gitara. Pośredniczy w sporze pomiędzy Cześnikiem a Rejentem. Zaleca się do Klary, która drwi z niego słowami: „Krokodyla daj mi luby”. Papkin ma o sobie wysokie mniemanie, mówi o sobie:
  „Jestem Papkin – lew Północy,
  Rotmistrz sławny i kawaler – (…)
  Mądry w radzie, dzielny w boju,

  Dusza wojny, wróg pokoju”.
 • Rejent Milczek – posiada połowę zamku. Jest skryty, obłudny i świętoszkowaty. Często mówi o Bogu i Jego woli („Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”), lecz postępuje dokładnie wbrew zaleceniom wiary. Pozornie cichy i uległy, a w istocie wyznacza egoistyczne cele i nie przebiera w środkach, aby je osiągnąć. Dąży do celu po trupach (fałszuje zeznania świadków, jest bezwzględny wobec syna).
  Cześnik i Rejent to przeciwne sobie charaktery. Są skłóceni na śmierć i życie. Ich intrygi, kłótnie i awantury stanowią oś akcji, wokół której budowane są inne sceny i epizody.
 • Wacław – syn Rejenta. Kształcony w Warszawie, gdzie wdał się w romans z Podstoliną. Jest mężczyzną nowoczesnym, uwodzicielskim, szarmanckim, z pozoru nieśmiałym. Kocha Klarę i ma względem niej coraz śmielsze zamiary, co ona z wdziękiem mu wypomina: „Czemuż twoja miłość inna / Coraz nową postać bierze?”. W miarę rozwoju wypadków nie czeka biernie na zrządzenie losu, lecz pewny miłości dziewczyny walczy o realizację swojego szczęścia.
 • Podstolina – wdowa po trzech mężach. Planuje kolejne zamążpójście, aby zapewnić sobie dobrą przyszłość finansową. Wspomina też romans z Wacławem. Zrywa zaręczyny z Cześnikiem, aby decyzją Rejenta wyjść za Wacława. Kobieta uwodzicielska, atrakcyjna, wyrachowana kokietka.

Podsumowanie

Komedia to jeden z podstawowych gatunków dramatu, obejmujący utwory o wesołym, zabawnym nastroju, lekkiej tematyce, o żywej i pełnej zabawnych perypetii akcji. Tekst główny to dialogi i monologi, a tekst poboczny to didaskalia. Utwór dzieli się na akty i sceny. Wyróżniamy trzy rodzaje komedii: charakterów, intrygi i satyryczną. Utwór Aleksandra Fredry jest doskonałym przykładem komedii satyrycznej. Bohaterami są postacie wyposażone w cechy charakteru często negatywne, które w połączeniu z zaskakującymi sytuacjami i językiem zróżnicowanym stylistycznie tworzą zabawny efekt.

Praca domowa

Klara i Podstolina – dwa typy kobiece z Zemsty Aleksandra Fredry (charakterystyka porównawcza).

Napisz recenzję adaptacji Zemsty Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy.

 

Zobacz:

Walory artystyczne i wymowa Zemsty Aleksandra Fredry

Rejent, Cześnik – bohaterowie literaccy

Cześnik i Sędzia – dwaj szlachcice. (charakterystyka porównawcza)

Zemsta Aleksandra Fredry na lekcji

Rozpoznaj rodzaje komizmu występującego w Zemście

Zemsta Aleksandra Fredry

Zemsta – Aleksander Fredro

Zemsta Aleksandra Fredry – pytania i odpowiedzi