Zakres tematyki, jaką porusza Kochanowski, jest naprawdę bogaty i wszechstronny:

  • problematyka filozoficzna (dotycząca natury ludzkiej, harmonii, świata, miejsca człowieka we wszechświecie, stosunku do Boga, śmierci, spraw życia, recept na prawe życie) – w Pieśniach, Fraszkach, Trenach, poematach,
  • temat patriotyczny – w Pieśniach, w Odprawie posłów greckich, we Fraszkach,
  • tematyka moralna – (pochwała dobrej sławy, umiaru, prawości) – w Pieśniach,
  • pochwała natury i piękna świata, afirmacja świataPieśni,
  • natura ludzka (przywary, obyczaje, postawy) – Fraszki,
  • sztuka, poezja, artysta (kult artysty i nieśmiertelnej sławy jak u Horacego) – Pieśni,
  • ból ojcowski po stracie dziecka Treny.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

Tematyka Pieśni Jana Kochanowskiego

Treny Jana Kochanowskiego – tematyka i okoliczności powstania

Jakie tematy i wartości znajdujesz we fraszkach Jana Kochanowskiego

Przedstaw Pieśni Jana Kochanowskiego jako wyraz filozofii życia poety.

Pieśni Kochanowskiego matura

Światopogląd Kochanowskiego