Antyk stworzył bardzo wiele gatunków obecnych w literaturze także współcześnie. Przez wieki były one modyfikowane, rozwijane.

 • Komediopisarze późniejszych epok korzystali z motywów obecnych u Plauta czy Arystofanesa (dowodzi tego np. twórczość Moliera), echa antycznej tragedii, choć już dawno dokonano reformy teatru, znaleźć łatwo i dziś (np. obecność chóru w Kartotece Tadeusza Różewicza).
 • Tren – wzorcem są utwory Simonidesa, Pindara, Owidiusza. Nawiązania:
  • Treny Jana Kochanowskiego (poeta ten wprowadził do literatury cykl trenów),
  • Anka Władysława Broniewskiego (wiersz poświęcony zmarłej tragicznie córce poety),
  • Dobranoc matce Anny Kamieńskiej.
 • Epigramat – wzorzec antyczny to teksty z Antologii Palatyńskiej, późniejsze realizacje to:
  • fraszki Jana Kochanowskiego (ten poeta jest twórcą nazwy „fraszka”),
  • barokowe utwory Stanisława Trembeckiego i Franciszka Karpińskiego,
  • współcześnie Stanisława Jerzego Leca i Jana Sztaudyngera.
 • Sielanka (inne nazwy idylla, bukolika, georgika) – antyczni twórcy gatunku to Teokryt i Wergiliusz. Nawiązania występują w literaturze renesansu i oświecenia (nurt sentymentalny):
  • utwory Dantego i Petrarki,
  • Jan Kochanowski Pieśń świętojańska o Sobótce,
  • Szymon Szymonowic Żeńcy (właśnie ten poeta wprowadził polską nazwę gatunku),
  • Franciszek Karpiński Laura i Filon.
  • Później wykorzystywano ten gatunek raczej w celach stylizacyjnych, np. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Laura i Filon.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak motywy antyczne rysowały się w poszczególnych epokach historyczno-literackich?

ANTYK – TABELA

Nawiązania do antyku w epokach późniejszych

Inspiracje antyczne w kulturze