Przedstaw Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść otwartych pytań.

Zacznij:
Powieść powstała w momencie, kiedy jeszcze formowało się państwo polskie. Wynika z obserwacji sytuacji społecznej i politycznej Polski.

Rozwiń:
Pytania zadawane w powieści dotyczą kwestii wyboru drogi życiowej przez Cezarego Barykę, głównego bohatera. Choć w ostatniej scenie dołącza do maszerujących na Belweder, nie oznacza to, że dokonał już wyboru drogi życiowej. Pytania dotyczą także polityki wewnętrznej i zewnętrznej, która zostanie wybrana przez władze kraju. Przełomową sytuację – zarówno w życiu kraju, jak i w życiu Cezarego sygnalizuje sam tytuł powieści. Zaprezentowane zostały trzy polityczne opcje: konserwatywnej prawicy, centrum (Gajowiec) i rewolucyjnej lewicy (Lulek).

Zakończ:
Ważną rolę odgrywa także wizja szklanych domów ojca Cezarego oraz wiara w podstawowe ludzkie wartości wyznawana przez matkę bohatera.

 

Zobacz:

O czym jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego?

Przedwiośnie – Stefan Żeromski

Kim jest główny bohater Przedwiośnia – Cezary Baryka?

Przedwiośnie do prac pisemnych

Czy Przedwiośnie można nazwać powieścią-dyskusją ideową?

Przedstaw Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczną i społeczną.

Czy Przedwiośnie można nazwać powieścią-dyskusją ideową?

Przedwiośnie jako powieść społeczna i powieść o dojrzewaniu.

Cezary Baryka – losy bohatera Przedwiośnia

Cezary Baryka – charakterystyka