Mikołaja Reja tradycyjnie nazywa się ojcem literatury polskiej, Jana Kochanowskiego – ojcem polskiej poezji.

Co ich łączy?

  • Obaj tworzą w tej samej epoce i obaj w języku polskim.
  • Obaj pozostawili bogaty dorobek literacki w języku ojczystym, uprawiali podobne gatunki literackie (choć nie wszystkie).
  • Rozważając sprawy tego świata, obaj twórcy odwoływali się do starożytnej idei harmonii i umiaru, stoicyzmu i epikureizmu.
  • Obaj wykazywali troskę o losy kraju, podejmowali tematy społeczne, spełniali obowiązki obywatelskie.

Co zatem ich dzieli?

  • Mikołaj Rej nie jest typowym humanistą, nie można określić go mianem poeta doctus – zbyt mało się kształcił, szkołę porzucił, był samoukiem, nie wgłębiał się w tajniki wiedzy antyku i starożytnych języków. A Kochanowski to wielbiciel nauki – studiował w Polsce i we Włoszech, zajmował się tłumaczeniami, podstawą jego twórczości była ogromna wiedza.
  • Jan Kochanowski ogromnie dbał o formę swoich utworów; Rej większą uwagę przykładał do treści, kunszt poetycki mniej go zajmował.
  • Poeta z Nagłowic był chaotyczny, pisał dużo, często nie kończył lub nie poprawiał swoich dzieł, czerpał wiele ze średniowiecza. Poeta z Czarnolasu był systematyczny, pracowity, dokładny, czerpał zaś z całego bogactwa antyku. Dlatego są to osobowości i bliskie, i dalekie sobie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Mikołaj Rej

Zaprezentuj twórczość Mikołaja Reja na tle epoki

Dlaczego Jan Kochanowski to typowy humanista i poeta doctus?

Porównaj twórczość Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja

Jakie tematy podejmował w swojej twórczości Jan Kochanowski?