Prowidencjalizm to pewien pogląd na historię – taki, który postrzega ją jako wynik wyroków Boskich, a nie sferę ludzkiego działania.

Zygmunt Krasiński konsekwentnie realizuje ten pogląd w swoim dramacie. Założenie brzmi: świat rozwija się poprzez przelew krwi i niszczenie starych form – dlatego ludzie wszczynają rewolucje. Lecz bez oparcia w Bogu nie może narodzić się postęp, najwyżej zło i kara. Stąd w zakończeniu Nie-Boskiej komedii o ostatecznym wyniku walki decyduje interwencja Boska. Działania ludzkie (zło walczy ze złem) ocenione są negatywnie, nie mogą dać nic dobrego, dlatego autor odgórnie rozstrzyga losy rewolucji, niszcząc dzieło komedii ludzi.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym

Poglądy historiozoficzne w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Jak interpretujesz ostatnią scenę Nie-Boskiej komedii, w której umierającemu Pankracemu ukazuje się Chrystus?

Poeta przeklęty i poeta błogosławiony w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego. Jak zinterpretujesz to rozróżnienie?

Obraz rewolucji w Nie-Boskiej komedii. Zinterpretuj scenę finałową.