Co wiesz o Homerze i jego dziełach?

Homera uważa się za autora dwóch najważniejszych eposów – poematów epickich: Iliady i Odysei. O samym Homerze wiadomo niewiele. Legendy głoszą, że był ociemniałym śpiewakiem, recytatorem, który przejął i wykorzystał bogate dziedzictwo poezji heroicznej do swej twórczości. Zarówno Iliada jak i Odyseja zostały spisane i przetrwały do naszych czasów. Tekst przeszedł jednak pewne modyfikacje poczynione początkowo przez kolejnych recytatorów-śpiewaków, a później przez kopistów. Eposy przeznaczone były do opowiadania-śpiewania i formę pisaną zyskały wiele czasu po powstaniu (zredagowane w Atenach pod koniec VI w. p.n.e. na polecenie Pizystrata).

Sam czas powstania Iliady i Odysei jest trudny do ustalenia. Szacuje się datę między X a VII w. p.n.e. Brak dokładnych danych o Homerze doprowadził niektórych naukowców do wniosku, że poeta ten nigdy nie istniał, a eposy mu przypisywane są połączeniem wielu krótszych pieśni krążących wcześniej. W ten sposób powstała tzw. kwestia homerycka. Jednak teza ta jest wątpliwa: Iliada i Odyseja są utworami bardzo oryginalnymi, charakteryzującymi się spójnością oraz jednolitością pod względem kompozycji, języka i stylu. Na ­dodatek Odyseja jest niewątpliwie kontynuacją ­Iliady.

Zapamiętaj!
Homer jest najważniejszym greckim poetą epickim. To on i jego dzieła zapoczątkowały grecką, a tym samym i europejską literaturę. Eposy były spisane kilka wieków po ich stworzeniu. Przez cały ten czas istniały w formie opowieści ustnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Zobacz:

Epos

Z jakiego mitu wywodzi się Iliada i jakich wydarzeń dotyczy?

Kim był Homer?

Epos i Homer

Opisz cechy eposu homeryckiego na podstawie Iliady

Iliada do prac pisemnych

Iliada – pytania i odpowiedzi

Iliada – praca domowa

Podaj cechy eposu na podstawie Iliady

Jakie jest przesłanie Iliady i jakie są jej najważniejsze wartości?

Odyseja do prac pisemnych

Odyseja – pytania i odpowiedzi