Do jakich refleksji na temat człowieka skłania lektura Nocy i dni Marii Dąbrowskiej?

Refleksje na temat prawdy o człowieku

Zauważ: Dąbrowska pokazuje, jak różni mogą być ludzie. Barbara przypomina bohaterów ro­man­tycz­nych. Jest nadwrażliwą, pełną niepokoju introwertyczką. To pesymistka – wymyśla sobie wciąż kłopoty, boi się zmian, ale jednocześnie narzeka na to, co jest. Pisarka nazywa jej postawę „nie­har­mo­ni­zu­jącą z życiem”. Zupełnie inny jest Bogumił – otwarty na świat, umiejący cieszyć się każdą chwilą. Jest może mało stanowczy, ale uczuciowy i odpowiedzialny. Umie zachować stoicki spokój. Wy­star­cza mu to, co ma. Szacunek budzi jego siła przetrwania. Postawę Bogumiła Dąbrowska określa jako „współbrzmiącą z życiem”. Niechcic przypomina raczej bohaterów pozytywistów. Praca jest dla niego bardzo ważna – daje mu szczęście i satysfakcję. Pokazując osobowości tak odmienne jak noc i dzień, Dąbrowska daje do zrozumienia, że obydwie są równie ważne. Barbara i Bogumił uzupełniają się wzajemnie, dopiero razem tworzą pełnię człowieczeństwa. Pisarce bliższa jest raczej postawa Nie­chci­ca, który potrafił zaakceptować życie takim, jakie jest.

Refleksje na temat postawy człowieka wobec wartości

Dla Niechciców większe znaczenie mają sprawy duchowe niż materialne. Umieli być szczęśliwi nawet bez majątku – mieszkając w Krępie. Obydwoje są uczciwymi ludźmi, niepasującymi do czasów dra­pież­ne­go kapitalizmu. Nie potrafią robić interesów, spekulować . Takich jak oni łatwo wykorzystać, co zresztą czynią i Anzelm Ostrzeński, i Daleniecki. W tym miejscu możesz pokusić się o refleksję na temat natury świata i ludzi, nieuczciwości, podłości, egoizmu…

Zwróć uwagę, jakim wartościom hołdują Niechcicowie: tym tradycyjnym, uznawanym za wzorowe w polskim społeczeństwie: wierności tradycji, religii katolickiej, miłości ojczyzny, pamięci hi­sto­rycz­nej, a także wartościom nowoczesnym jak praca, nauka.

Zwróć uwagę, jak traktują małżeństwo: jak zobowiązanie wymagające wyzbycia się egoizmu, zmuszające do odpowiedzialności. Barbara po latach zrezygnowała nawet z możliwości zobaczenia się z Toliboskim. Zrozumiała, że prawdziwe uczucie polega na czymś innym. Uświadomiła sobie dopiero po latach, że tak naprawdę najbliższy był jej właśnie Bogumił. Dawał jej poczucie bezpieczeństwa, był podporą i pomocą w trudnych momentach. Miłość niekoniecznie musi być silną namiętnością od pierwszego wejrzenia. Przypadek Niechciców dowodzi, że czasem rodzi się ona bardzo powoli – zupełnie odmiennych ludzi łączą ze sobą przeżyte wspólnie lata i zwyczajne sprawy codziennego życia. Poświęcenie, wierność drugiemu człowiekowi, oddanie mogą zastąpić płomienną namiętność. Kiedy Bogumił umarł, Barbara poczuła ogromną pustkę.

Refleksje na temat sensu życia, przemijania itp.

W powieści znajdziesz wiele myśli o charakterze aforyzmów, typu „Po co to wszystko toczy się, mija”, „Ono tak każdemu z nas mija i znika bez śladu”, „Rodzimy się i umieramy, a życia wciąż starcza”. Cytuj jak najwięcej i uczyń je punktem wyjścia ogólnych, filozoficznych rozważań. Nie zapomnij, że autorką pogłębionej refleksji o świecie jest w powieści Barbara. Zastanów się, na ile bohaterowie Nocy i dni są nam dzisiaj bliscy swoim codziennym doświadczeniem.

Zobacz:

Przedstaw fabułę Nocy i dni Marii Dąbrowskiej

Noce i dnie – Maria Dąbrowska

Noce i dnie Marii Dąbrowskiej – polska saga rodzinna

Noce i dnie do prac pisemnych

Wskaż nawiązania Nocy i dni do innych dzieł polskiej literatury

Noce i dnie – praca domowa

Bogumił i Barbara – główni bohaterowie Nocy i dni, dwie odmienne postawy wobec życia.

Na czym polega kontrast psychologiczny głównych postaci Nocy i dni – Bogumiła i Barbary?

Wskaż nawiązania Nocy i dni do innych dzieł polskiej literatury