Oczywiście Noce i dnie kontynuują wiele tradycyjnych wątków.

  • Motyw polskiego dworu – po Soplicowie, Korczynie, Krzemieńcu, Nawłoci tu obserwujemy Serbinów, który rozkwita dzięki Bogumiłowi. Sytuacja jest ciekawa, bo Serbinów nie jest własnością Bogumiła, a mimo to stanowi jego dom, niesie ze sobą wszystkie wartości i piękno, jakiego upatrywały pokolenia twórców w tradycji polskiego ziemiaństwa.
  • Motyw pracy przejmuje od pozytywistów, bohaterów z Nad Niemnem – Bogumił Niechcic.
  • Piękno przyrody polskiej, umiłowanie rodzimego krajobrazu kontynuuje Dąbrowska za Panem Tadeuszem.
  • Motyw powstańczy (młodość Bogumiła, utrata majątku w drodze konfiskaty) – za powieściami Stefana Żeromskiego.
  • Motyw miłości (Barbary do Toliboskiego) – za mitami romantycznymi, związek oparty na wspólnej pracy – z Nad Niemnem.
  • Motyw różnic społecznych, charakterystyki społeczeństwa polskiego czyni powieść spadkobierczynią Lalki Prusa.

 

Noce i dnie a filozofia

W powieści Marii Dąbrowskiej widoczne są następujące ślady i wpływy teorii filozoficznych:

  • naturalizm – w zależności ludzkiego życia od cyklu natury;
  • bergsonizm – w pochwale witalnej siły życia tkwiącej i w ludziach, i w przyrodzie, w szczęściu, które przynosi jedność z naturą (odczuwa ją Bogumił i czasami Barbara);
  • egzystencjalizm jest wszędzie tam, gdzie kłębią się lęki wynikające z niepewności istnienia, przeczuć śmierci, poczucia obcości w świecie. Myśli takie nawiedzają na przykład Barbarę;
  • pozytywistyczny stosunek do pracy i polskiej ziemi cechuje Bogumiła – jego postawę ży­ciową, postrzeganie sensu życia i patriotyzmu.

Zobacz:

Noce i dnie do prac pisemnych

Noce i dnie – praca domowa

Noce i dnie – Maria Dąbrowska

Noce i dnie Marii Dąbrowskiej – polska saga rodzinna

Bogumił i Barbara – dwie główne postacie Nocy i dni Marii Dąbrowskiej

Na czym polega kontrast psychologiczny głównych postaci Nocy i dni – Bogumiła i Barbary?

Przedstaw fabułę Nocy i dni Marii Dąbrowskiej