Sporządź listę powinności i wartości, o których wspomina Rej we fragmencie Żywota człowieka poczciwego.

Powinności, których powinien trzymać się „człowiek poczciwy” można podzielić na kilka grup:

 • obowiązki wobec Boga
  • n trzeba żyć pobożnie i skromnie,
  • n trzeba się uczyć na chwałę Bogu;
 • obowiązki wobec ojczyzny
  • n człowiek musi być zawsze gotowy do walki dla ojczyzny, powinien mieć przygotowaną zbroję, posiadać konia, wiernego, przyzwoitego, uczciwego giermka;
 • obowiązki wobec siebie
  należy zawsze postępować zgodnie z sumieniem, kierować się uczciwością i mądrością;
 • obowiązki wobec innych ludzi
  • wobec rodziców,
  • wobec współmałżonka,
  • wobec służby,
  • wobec przyjaciół.

„Starajże się o przyjaźń nie tylko tych powinowatych swych, ale i postronnych, aby cię wszyscy miłowali, sławili, czcili, ważyli, „boć się to zawżdy przygodzić może” – oto uniwersalne przesłanie: trzeba dbać o kontakty z innymi ludźmi, starać się pozyskiwać ich szacunek i poważanie. Należy pomagać wszystkim ludziom w potrzebie – wsparcie nie musi ograniczać się do środków finansowych, czasem wystarczy słowo pociechy albo dobra rada skierowana do człowieka w tarapatach.

Z powyższych obowiązków wynikają wartości, którymi „człowiek poczciwy” kieruje się w życiu: miłość do Boga, ojczyzny i ludzi, nauka, czystość ciała i sumienia. Unikać należy pychy, gniewu, zemsty, łakomstwa i pijaństwa.

Zobacz:

Żywot człowieka poczciwego – Mikołaj Rej

Mikołaj Rej

Żywot człowieka poćciwego Mikołaja Reja ukazuje wizerunek wzorowego ziemianina. Scharakteryzuj go.

Wartości życiowe człowieka na podstawie Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja

Jaki wzorzec osobowy i jaką filozofię reprezentuje Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczciwego?

Kim jest człowiek poczciwy w utworze Mikołaja Reja Żywot człowieka poczciwego?

Twórczość Mikołaja Reja

Zaprezentuj twórczość Mikołaja Reja na tle epoki