Dlaczego to ważny tekst?

 • To utwór parenetyczny, czyli pouczający, kreujący wzór godny naśladowania. Rej konstruuje ważny model życia – wzór ziemianina. Poucza jak wychowywać młodzież szlachecką, jak żyć i gospodarować już w wieku dojrzałym – jak być poczciwym człowiekiem – czyli wzorowym szlachcicem. Wyjaśniając swoim odbiorcom, czym jest szlachectwo, twierdzi, że nie jest to tylko wyróżnienie i powód do chwały, lecz przede wszystkim obowiązek, który nakłada na człowieka herb, i powinność wobec ojczyzny.
 • Rej posługuje się także antyprzykładami, włączając w utwór scenki negatywne – wyśmiewa naśladowców obcej mody, pretensjonalność i snobizm szlachciców zapatrzonych na inne kraje. Rej nie stroni od analizowania wielu kwestii ważnych w życiu człowieka, takich jak dobór małżonków, praca i rozrywki, obowiązki obywatelskie. Poznajemy dzięki temu Polskę szesnastowieczną – życie dworu obyczaje, mentalność.

 

Jak żyć szczęśliwie?

Mikołaj Rej proponuje poczciwemu szlachcicowi spokojny tryb życia w posiadłości wiejskiej, korzystanie z wszelkich dóbr, jakie przynoszą kolejne pory roku, a to opisuje z lubością zbiór owoców jesienią, a to rybołówstwo i zimowe polowania. A to wiosną prace w ogrodzie… Dzieło ma wymiar filozoficzny.

Jest Żywot człowieka poczciwego wielką pochwałą wsi i życia wiejskiego, korzystania z dóbr natury, bez nacisku na zbytnią uczoność ziemianina – raczej na jego rozwagę, umiar, umiejętność czerpania z życia radości.

.

O kompozycji

Dzieło składa się z trzech ksiąg.

 • Pierwsza dotyczy spraw wychowawczych,
 • Druga wieku dojrzałego – tzn. ożenku, obowiązków obywatelskich, zajęć i rozrywek w poszczególnych porach roku.
 • Trzecia omawia starość i pogodną wizję pożegnania się ze światem. Liczne scenki rodzajowe, anegdoty, pouczenia powodują, że mamy do czynienia z panoramą ówczesnego życia szlachty ziemiańskiej. Dzieło Reja prezentuje też w całej krasie styl tego pisarza: barwny, pełen zdrobnień, pytań retorycznych, wyliczeń, powtórzeń i przytoczeń cudzych wypowiedzi.

.

Magia liczb

W Żywocie… można zauważyć zamiłowanie Reja do magii liczb. Szczególnie uprzywilejowana jest liczba cztery.

 • Cztery są płyny w człowieku i cztery typy ludzi: sangwinik (krew), flegmatyk (flegma), choleryk (żółć) i melancholik (żółć czarna),
 • cztery wiatry,
 • cztery żywioły (ogień, woda, powietrze i ziemia),
 • cztery strony świata,
 • cztery pory roku,
 • cztery epoki życia człowieka: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość

– taką prawidłowość zauważa Rej.

.

Filozofia Reja

Żywot człowieka poczciwego ma wymowę filozoficzną, Rej opisuje cztery okresy życia ludzkiego, tak jak są cztery pory roku, cztery żywioły i cztery płyny w człowieku. W życiu w zgodzie z prawem natury widzi szczęście człowieka i uspokojenie lęków przed śmiercią i przyjmowanie jej jako naturalnej kolei rzeczy. Poczciwy ziemianin wiedzie pogodne życie: nie boi się starości ani śmierci. Łatwo odnaleźć tu elementy filozofii stoickiej, bo wśród haseł Reja funkcjonują: spokój, umiar, cnotliwe życie zgodne z naturą i rozumem, rozplanowane, bez zbytnich namiętności. Prócz stoicyzmu widać echa epikureizmu. Nie zakazuje on pełnego korzystania z dóbr natury i wsi, namawia do czerpania z rozrywek, ukazuje, jak wielką przyjemnością jest życie zapobiegliwego, gospodarnego człowieka poczciwego.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego

Renesansowe koncepcje ujmowania życia i człowieka

Kim jest człowiek poczciwy w utworze Mikołaja Reja Żywot człowieka poczciwego?

Wartości życiowe człowieka na podstawie Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja

Sporządź listę powinności i wartości, o których wspomina Rej we fragmencie Żywota człowieka poczciwego.

Żywot człowieka poćciwego Mikołaja Reja ukazuje wizerunek wzorowego ziemianina. Scharakteryzuj go.

Zaprezentuj twórczość Mikołaja Reja na tle epoki

Mikołaj Rej

Jaki wzorzec osobowy i jaką filozofię reprezentuje Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczciwego?

Pojęciownik epok: renesans