Jakie funkcje może pełnić w literaturze ironia? Odpowiedz, dokonując analizy i interpretacji fragmentów Monachomachii Ignacego Krasickiego i Beniowskiego Juliusza Słowackiego.

Ignacy Krasicki

Monachomachia (fragm.)

PIEŚŃ PIERWSZA
W mieście, którego nazwiska nie powiem,
Nic to albowiem do rzeczy nie przyda;
W mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem,
W godnym siedlisku i chłopa, i Żyda,
W mieście – gród, ziemiaństwo trzymało albowiem
Stare zamczysko, pustoty ohyda –
Było trzy karczmy, bram cztery ułomki,
Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.
W tej zawołanej ziemiańskiej stolicy
Wielebne głupstwo od wieków mieszkało;
Pod starożytnej schronieniem świątnicy
Prawych czcicielów swoich utuczało.
Zbiegał się wierny lud; a w okolicy
wszystko odgłosem uwielbienia brzmiało.
Święta prostoto, ach któż cię wychwali!
Wiekuj szczęśliwie!… Ale mówmy dalej. (…)
Ta, która nasze padoły przebiega
I samym tylko nieszczęściem się pasie,
Jędza Niezgody, co Parysa-zbiega
Znalazła niegdyś na górnym Idasie,
Słodki raj mnichów gdy w locie postrzega,
Jęknęła z złości i zatrzymała się.
Widząc fortunny los spokojnych mężów
Świsnęły żądła najeżonych wężów. (…)
Wtenczas, nie mogąc znieść tego rozruchu,
Ojciec Hilary obudzić się raczył.
Wtenczas ksiądz przeor, porwawszy się z puchu,
Pierwszy raz w życiu Jutrzenkę obaczył.
Klął ojciec doktor czułość swego słuchu.
Wstał i widokiem swym ojców uraczył
I, co się rzadko w zgromadzeniu zdarza,
Pędem niezwykłym wpadł do refektarza. (…)
„Bracia najmilsi! ach, cóż to się dzieje?
Cóż to za rozruch u nas niesłychany?
Czy do piwnicy wkradli się złodzieje?
Czy wyschły kufle, gąsiory i dzbany?
Mówcie. – Cokolwiek bądź, srodze boleję;
Trzeba wam pokój wrócić pożądany…”
Wtem się zakrztusił, jęknął, łzami zalał.
Przeor tymczasem w kubek wódki nalał. (…)
Jako po smutnej chwili, która mroczy,
W pierwszym świtaniu rumienią się zorze,
Uwiędłe ziółka wdzięczna rosa moczy
I rzeźwi kwiatki w tak przyjemnej porze,
Wyiskrzały się przewielebne oczy
Po słodko-dzielnym wódczanym likworze.
Odkrzyknął żwawo, niby się uśmiechnął,
Przymrużył oczy, nadął się i kichnął.

 

Juliusz Słowacki

Beniowski (fragm.)

PIEŚŃ PIERWSZA
Ja sam się dziwię, że za bohatera
Wziąłem takiego prostego szlachcica!
Oto pierwszy raz swe usta otwiera
Przed swą kochanką, która w nów księżyca
Swe włosy czarno-błękitne ubiera,
Jakby sawantka , albo czarownica:
I słyszy – że nie jak wieszcz, lub astronom
Kochanek wita ją – lecz jak ekonom! (…)
Beniowski już był na kolanach; w dłonie
Wziął drżącą rączkę Anieli… Tu proszę
Włożyć mi wieniec Petrarki na skronie;
Bo na tem pieśń zakończę i ogłoszę
Po dawnych wieszczów umarłych koronie
Czas bezkrólewia; pobuntuję kosze,
Krytyków kupię z Grabowskim Prymasem,
Reszta owczarzy moja. – A tymczasem
Jako pretendent na własne poparcie
Utworzę całe wojsko w drugiej pieśni.
Epiczny zamiar wyjawię otwarcie,
Wyjdę z dzisiejszej estetycznej cieśni,
I skrzydeł mojej Muzy rozpostarcie
Tęczowym blaskiem was oślepi wcześniej
Niż miałem zamiar. Suszę tylko głowę
Jak w rzecz wprowadzić rzeczy nadzmysłowe. (…)
Pewnie bym… Lecz ta spowiedź jest za długa,
Dygresje – nudzą; więc, mój czytelniku,
Spróbuj, czy ci się pieśń podoba druga,
Gdzie więcej nieco będzie gwaru, krzyku,
Kościół i wielka słoneczna framuga,
I na tęczowym Duch Święty promyku;
Także cokolwiek szlachty. – Powieść taka
Jak dawny, długi, lity pas Polaka.

.

Konspekt

Wstęp

  • Przywołanie podstawowej definicji pojęcia „ironia”. Zauważ, że ironia w różny sposób może przejawiać się w literaturze i że przykładami mogą być przywołane fragmenty Monachomachii i Beniowskiego. Twój wstęp ma być wprowadzeniem w istotę tematu – jeszcze bez szczegółów, na te przyjdzie czas w rozwinięciu.
  • Wersja ambitniejsza: dokonanie rozróżnienia ironii rozumianej jako figura stylistyczna i ironii w znaczeniu filozoficznym. Następnym krokiem będzie uwaga, że przywołane teksty ilustrują te dwa rodzaje ironii.

Rozwinięcie

Zwróć uwagę na gradację treś­ci w poleceniu: twoim zadaniem jest przede wszystkim określenie funkcji ironii (liczba mnoga sugeruje różne funkcje!). Analiza i interpretacja tekstów musi więc być podporządkowana temu najważ­niejszemu zadaniu. We frag­mentach Monachomachii i Beniowskiego odszukaj przejawy ironii (możesz podkreś­lić odpowiednie cytaty). W jaki sposób została wyrażona? Pamiętaj, że ironię można znaleźć nie tylko w narracji, ale też w wypowiedziach bohaterów literackich czy nawet w gatunku literackim. I wreszcie najważniejsze pytanie: czemu służy użycie ironii? Jaki efekt daje jej zastosowanie? Aby dobrze odpowiedzieć, trzeba będzie w interpretacji odczytać treści ukryte, wyrażone nie wprost, a właśnie za pomocą ironii.

Ważne: koniecznie przywołuj cytaty z analizowanych tekstów. Egzaminator nie może mieć wątpliwości, że wiesz, gdzie konkretnie widać ironię.

Zakończenie

  • To czas na podsumowanie rozważań i wyciągnięcie wniosków. Połącz je z odpowiednimi kontekstami: ironia oświeceniowa wiąże się z zasadą „bawiąc uczyć”, ironia ro­mantyczna jest odrębnym ­zja­wiskiem wynikającym z typowego dla tej epoki indywidualizmu. To także ostatni moment na wskazanie dwóch sposobów rozumienia ironii (jako zjawiska stylistycznego i filozoficznego).
  • Inna możliwość podsumowania: odwołanie się do całej twórczości Krasickiego i Słowackiego. Zastanów się, czy te utwory są dla nich typowe i dlaczego. Warto także zauważyć w zakończeniu, że ironiczną wymowę dzieła można wzmocnić poprzez środki pozawerbalne: intonację, mimikę, gesty.

Zobacz:

Co to jest ironia romantyczna?

Ironia romantyczna – zdefiniuj pojęcie, wskaż przykłady

Dlaczego Beniowski Słowackiego jest poematem dygresyjnym?

Juliusz Słowacki – Beniowski

Beniowski Juliusza Słowackiego

Poematy heroikomiczne Ignacego Krasickiego

Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym.

Czym charakteryzuje się kompozycja poematu heroikomicznego? Podaj przykłady tego gatunku.

Poematy heroikomiczne

Czego dotyczy poemat heroikomiczny Myszeida?