Na czym polega stylizacja w Bema pamięci żałobnym-rapsodzie? Przeanalizuj środki stylistyczne, które jej służą.

 • Istota stylizacji polega na wykreowaniu obrazu pogrzebowego konduktu na wzór uroczystości pogrzebowych starosłowiańskiego wojownika.
 • Ten rodzaj stylizacji nazywamy archaizacją. Zauważ, że sposób jej osiągnięcia jest dwojaki: poprzez ukazanie obrazów z rycerskimi rekwizytami oraz w mniejszym stopniu poprzez dobór słownictwa.
 • Rekwizyty rycerskie to: miecz, pancerz, sokół, koń, proporce i chorągwie.
 • Elementy pogrzebu rycerskiego – starodawne zwyczaje:
  • Człowiek odgrywający rolę sobowtóra zmarłego jechał na koniu na czele korowodu, jest to ów „Cień”, do którego zwraca się podmiot liryczny
  • Dźwięk trąb – oddanie hołdu zmarłemu
  • Płaczki (żałobnice) idące ze snopami zboża i konchami
  • Płaczki tłukące o ziemię naczynia
  • Chłopcy (giermkowie) bijący w tarcze toporami
  • Chorągiew zawieszona na włóczni
  • Chorał – śpiew pożegnalny

Ważne!
Motyw wawrzynu, czyli lauru – na pewno pamiętasz, że laurem wieńczono od czasów starogreckich szczególnie zasłużonych zwycięzców i bohaterów.

Środki leksykalne służące stylizacji

 • „na pancerz” – powinno być „na pancerzu”, archaizm fleksyjny
 • „polan” – dawna, skrócona forma imiesłowu, archaizm fleksyjny
 • „poskłaniają się” – powinno być „kłaniają się”, archaizm leksykalny
 • „jako” – zamiast dzisiejszego „jak”, archaizm leksykalny
 • „smętność” – „smutek”, archaizm leksykalny
 • „pachołki” – zamiast „pachołkowie”, archaizm fleksyjny
 • czasowniki „powleczem”, „zeprzem” – jest to właściwie stylizacja gwarowa, ma jednak sugerować swoistą dawność

Zobacz:

Powtórka z Norwida

Cyprian Kamil Norwid – portret

Cyprian Norwid – Bema pamięci żałobny rapsod

Bema pamięci żałobny-rapsod – Cyprian Kamil Norwid

Jak rozumiesz wymowę utworu Norwida pt. Bema pamięci żałobny-rapsod?

Poezja Cypriana Kamila Norwida

Cyprian Kamil Norwid – jak pisać o…

Norwid na maturze

Powtórka z Norwida