Tag "motyw kobiety w literaturze"

Anioł czy femme fatale – obraz kobiety w literaturze polskiej

Anioł czy femme fatale – obraz kobiety w literaturze polskiej. Matki, żony, kochanki i niewinne dziewczęta zaludniają karty naszej literatury począwszy od czasów średniowiecza… Na ogół nie stoją w centrum, lecz z boku – to nie im przypadają w udziale największe misje, a co za tym idzie rozterki i dylematy moralne. To nie one walczą na polu bitwy (chyba że w męskim przebraniu, jak Grażyna czy Emilia Plater). To nie one powoływane są do wielkich czynów, jak Konrad

Stereotypy kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok.

Stereotypy kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok. Rozważ problem na wybranych przykładach. Strategie wstępu Co to jest stereotyp kobiecości? (jak rozumieć to pojęcie?) Funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do kobiet, utrwalony jednak przez tradycję i nieulegający zmianom; szablon (definicja słownikowa). Po co są stereotypy? Stereotypy pozwalają ocenić i zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Pokazują zmiany, jakie zaszły w świecie lub ich brak. Prezentują dobre i złe cechy

Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce

Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Komentarz Kryteria doboru materiału mogą być różne, warto je jasno określić, bo po pierwsze: ułatwi to poszukiwanie i opracowywanie materiału; po drugie: kiedy ma się samemu jasność co do omawianych treści – przekazanie ich słuchaczom nie nastręcza większych trudności.   Inne możliwe sformułowania tematu Kobieta idealna – przedstaw różne kanony kobiecej urody na przestrzeni wieków. Kobieta – jaka jest, każdy widzi –

Przedstaw motyw kobiety demonicznej w wybranych tekstach kultury różnych epok.

Przedstaw motyw kobiety demonicznej w wybranych tekstach kultury różnych epok. Komentarz Temat jest dość oryginalny i stosunkowo mało stereotypowy. Wbrew pozorom, nawet wśród lektur szkolnych można znaleźć sporo przykładów „kobiet demonicznych”, choć na ogół w interpretacjach szkolnych mało zwraca się uwagę na te właśnie bohaterki. Nie będziemy ukrywać, że na samych lekturach obowiązkowych trudno byłoby bazować i na pewno będziesz musiał (musiała) co nieco poczytać dodatkowo, zaś na teksty już znane, spojrzeć na nowo

Rozmaitość portretów kobiecych w powieściach dziewiętnastowiecznych

Rozmaitość portretów kobiecych w powieściach dziewiętnastowiecznych. Literatura dziewiętnastowieczna zaczyna ukazywać kobietę jako istotę wielowymiarową i samoistną. Wcześniejszej kobiety pełniły w sztuce i literaturze głównie rolę „ozdobników” mężczyzn, ewentualnie także inne role, jakie wyznaczała im kultura czasów, w których żyły – świętej, kochanki, matki, wiernej żony, grzesznicy. Role te były różnorodne, ale, można powiedzieć, jednowymiarowe, na pewno nie przedstawiały prawdziwych, złożonych, skomplikowanych wizerunków kobiecych. Laura w sonetach Petrarki jest przedmiotem uwielbienia,

Wybrane portrety kobiece z literatury polskiego międzywojnia.

Wybrane portrety kobiece z literatury polskiego międzywojnia. Temat sugeruje, że można skupić się na wybranych postaciach, niekoniecznie pierwszoplanowych. Dla jednych może ciekawa jest postać służącej uwiedzionej przez pana (Granica), dla innych  tolerującej mężowską zdradę Elżbiety, a może warto napisać o pani Barbarze z Nocy i dni, albo o Żańci, Cecyli Kolichowskiej z Granicy. Pomysłem na pracę może okazać się klasyfikowanie kobiet na różne grupy, np. szczęśliwe i zawiedzione, żony i kochanki, kobiety z różnych grup społecznych…   Jak

Obraz kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski

Obraz kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski. Temat wymaga od nas pisania nie tylko o literaturze. Kto nie napisze o sztuce, na pewno nie wyczerpie tematu. Przywołajmy w pamięci obrazy z epoki. Czy któreś z nich przedstawiają kobiece postacie? Jakie? Jak można urozmaicić pracę Refleksją, iż typy postaci kobiecych powtarzają się w literaturze wielu epok. Np. motyw skrzywdzonej przez pana ubogiej dziewczyny występował już w balladzie Rybka, a powróci w dwudziestoleciu międzywojennym w  Granicy Nałkowskiej

Romantyczne wizerunki żon – postacie prawdopodobne czy schematyczne?

Romantyczne wizerunki żon – postacie prawdopodobne czy  schematyczne? Próba oceny (Kobieta w dziełach romantyków. Rodzina w romantycznych utworach). Komentarz Kobieta, żona, rodzina – to drugi pod względem popularności temat, w którym wykorzystasz wiedzę o kobiecych bohaterkach literatury romantycznej. Drugi, bo wiadomo, że pierwszym tematem w romantyzmie jest miłość. Tu miłość także w tle musi się pojawić i mówimy o tych samych osobach i losach. Tyle że bardziej pod kątem wizerunków żon, obserwacji kobiet czy modelu rodziny, który pojawił

Sklepy cynamonowe na maturze

Mityzacja – tak określa się kształtowanie świata przedstawionego przez Schulza. Jego opowiadania to wyprawa w świat mitologii dzieciństwa. Autor Dorobek Brunona Schulza (1892-1942) jest skromny. Dwa tomy opowiadań: Sklepy cynamonowe i Sanatorium Pod Klepsydrą, to prawie wszystko. Był też świetnym grafikiem, rysował, malował. Nastrój i niektóre motywy jego grafik ze zbioru pt. Xięga bałwochwalcza przywodzą na myśl twórczość literacką Schulza. Biografia żydowskiego pisarza z Drohobycza jest tragiczna. W pamięci współczesnych:

Jakie znasz literackie i kulturowe portrety kobiety? Odwołaj się do wybranych wizerunków postaci kobiecych w tekstach kultury.

Jakie znasz literackie i kulturowe portrety kobiety? Odwołaj się do wybranych wizerunków postaci kobiecych w tekstach kultury. Starożytność Antyk przynosi wizerunek bardzo niezwykłej dziewczyny, jaką jest Antygona – główna bohaterka dramatu Sofoklesa. Wbrew temu, jakie były lansowane wówczas wzorce, Antygona jest odważna, bezkompromisowa, nie waha się poświęcić życia w imię wartości przez siebie wyznawanych. Jej działanie skonfrontowane jest z postawą Ismeny, którą charakteryzują jej własne słowa, komentujące planowany czyn siostry: Zginiemy marnie,