MATURA PISEMNA

Write a letter to a friend where you will describe them a family gathering.

Write a letter to a friend where you will describe them a family gathering. Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o uroczystości rodzinnej. Hi Patsy, First of all I would like to wish You Happy Birthday and all the best! I hope you will have a great time at your birthday party! My party took place last Saturday, exactly on my birthday. It was only a family gathering, as I am going to have a separate party for my

Write a leaflet to your friend telling them how to get to the seaside from Warsaw.

Write a leaflet to your friend telling them how to get to the seaside from Warsaw. Napisz notatkę dla przyjaciela, w której wyjaśnisz mu, jak dotrzeć z Warszawy nad morze. The best way to get to the seaside is to take the train. At the weekends Warsaw railway station has got a special offer – weekend tickets. They cost much less, and having one you can travel wherever you want within the weekend.

Write a letter to your friend telling them about your winter holidays.

Write a letter to your friend telling them about your winter holidays. Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o swoich zimowych wakacjach. Hi Katie, How are you? Have you already visited the Alps, as you were going to? I have just come back from Polish mountains, where I spent two lovely weeks. It was the best winter holidays I have ever had! I went there with a few friends. We booked a room in a nice

Write a letter to your friend telling her about your last excursion to the shopping centre.

Write a letter to your friend telling her about your last excursion to the shopping centre. Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o ostatniej wyprawie do centrum handlowego. Hi Dona, Have you already bought some cute things for winter? You must give me the names of these two favourite shops of yours where you keep buying sweaters, trousers and stuff. I have just come back from a huge

Write a leaflet where you present a night film marathon that is going to take place in the local cinema.

Write a leaflet where you present a night film marathon that is going to take place in the local cinema. Napisz ulotkę informującą o filmach, które zostaną pokazane podczas nocnego maratonu w miejscowym kinie. To whom it may concern. There is going to be a night film marathon on Friday! It starts at 11 pm and finishes around 5 am. It is a special occasion, as this marathon is devoted to all horror movies fans! We are

Write a letter to Your friend, where You present them the book You have recently read.

Write a letter to Your friend, where You present them the book You have recently read. Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o ostatnio przeczytanej książce. Hi Maggie, How are you? Are you still cold with running nose and a headache? If you still lie in bed, then I have got something for you. I have just finished reading a great book written by Erica Jong. You have probably heard about her most famous

Write a leaflet for the candidates applying for the job in the company, where you explain them all the recruitment steps.

Write a leaflet for the candidates applying for the job in the company, where you explain them all the recruitment steps. Napisz notatkę dla kandydatów starających się o pracę w firmie. Wytłumacz im proces rekrutacji. Hello everyone, If you want to apply for any vacant position in our company you are firstly required to fill in the application form and then send it in. We expect you to attach also you CV and

Write a letter to Your friend, describing him a job You have already got.

Write a letter to Your friend, describing him a job You have already got. Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o swojej nowej pracy. Hi Tom, How are You? Hope it will not take You long to look for the job. I am writing to tell You that I have just found a perfect job for me. I have send my CV to one computer company and they appear to be satisfied with my knowledge

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family.

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family. Napisz list do przyjaciela, opisując w nim jednego z członków Twojej rodziny. Hi Tom, How are you? It is so good to write to you again after a long period of quietness. I have finally come back from the United States, where I visited my big family. I met two funny cousins, who I would like to write you about. Peter and Robert

Your brother asked you for instructions on your alarm clock. Write a short note for him.

Your brother asked you for instructions on your alarm clock. Write a short note for him. Brat poprosił Cię o instrukcję do Twojego elektronicznego zegarka, bo chciałby ustawić budzik. Sporządź krótką notatkę. First press the alarm button and keep it down for three seconds. When you hear a peep hours in the window start to blink. Next set the alarm adjusting it with (–) and (+). Finish with pressing the alarm

You have seen interesting IT solutions in a TV program, tell your friend about them.

You have seen interesting IT solutions in a TV program, tell your friend about them. W programie telewizyjnym widziałeś ciekawe rozwiązania techniczne, opisz je koledze. Dear Adam, Surely you are surprised to see my hand writting, but as a computer nerd you will definitely understand why I am writing to you this snail mail letter. I’m now in UK countryside completely disconnected visiting my grandparents, I have no acces to a computerL. Imagine that

You are organizing a team of student for a school project.

You are organizing a team of student for a school project. Explain your teacher why are you choosing these people by describing briefly their features of character. Twój nauczyciel poprosił Cię o ocenę charakteru osób, które mają pracować z Tobą przy szkolnym projekcie. Przedstaw krótko, czemu wybrałeś ich właśnie. For my school project I have chosen 4 students. Tom is a very responsible and highly-motivated person, he is also very keen on the computers and knows

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family.

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family. Napisz list do przyjaciela, opisując w nim jednego z członków Twojej rodziny. Hi Tom, How are you? It is so good to write to you again after a long period of quietness. I have finally come back from the United States, where I visited my big family. I met two funny cousins, who I would like to write you about. Peter and Robert

Why do people still do shopping in their local shops while they have much wider choice in big supermarkets?

Why do people still do shopping in their local shops while they have much wider choice in big supermarkets? Express your point of view. Dlaczego ludzie nadal robią zakupy w małych sklepikach, mając dużo większy wybór w supermarketach? Napisz rozprawkę. Every year more and more supermarkets are built in the cities and there are more and more people visiting them. Meanwhile we still do our shopping in a local shop.

We travel more and more often we leave trash behind us – do you agree with this statement?

We travel more and more often we leave trash behind us – do you agree with this statement? „Coraz częściej podróżujemy i coraz częściej pozostawiamy po sobie śmieci” – czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Napisz rozprawkę. As the tourist industry is growing bigger and bigger every year we may also observe that the places people visit on they holidays are gradually getting dirtier and more polluted. There are not probably many

Internet shopping

Temat: Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zaznacz jedną z czterech możliwości. Internet shopping The increasing availability of the Internet means that it’s now even easier to shop without (1) ……………… your home. As a consumer you should take care of what you buy and how you pay for ­goods and services. The company Before buying anything on the web you should know

Ćwiczenie

Zadanie to polega na przekształceniu zdania wyjściowego tak, by użyć wyrazu pisanego wielkimi literami. Pamiętaj, formy tego wyrazu nie można zmieniać. Przykład: She was ugly and poor. ONLY She was not only ugly but also poor.   1. The reason for his being upset was that Susan refused his invitation. WHY The reason …………………………………. refused his invitation. 2. Although he constantly tried to catch her attention, she didn’t even notice

The most common mistakes

Oto zestawienie najczęściej popełnianych błędów na egzaminie.  The most common mistakes: WRITING Writing part has not been carefully planned by the student. I to niestety widać. Musisz sobie uświadomić, że forma pisemna na maturze to nie list do ukochanego/ukochanej ani e-mail w sprawie obiadów w szkolnej stołówce. Tu musisz dokładnie rozplanować co chcesz zawrzeć w swojej wypowiedzi, w jakiej kolejności, za pomocą jakich czasów i słów. Nie trzeba chyba wspominać

Zadanie maturalne. Temat: podróżowanie i turystyka.

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai! Where is the only in the world seven-star hotel situated? Where can you find one of the most beautiful carpets as well as the