ANGIELSKI

Can you safe money. TEST

Can  you safe money …or maybe you spend everything to the last penny and then you regret being so stupid? 1. It’s your best friend’s birthday… a. I buy a big, expensive present. b. I give him/ her a small gift or a card. c. I buy nothing, just say „happy birthday”. 2. It’s your birthday… a. I give a big party. b. I invite a few friends for a supper. c. I just wait for somebody to invite me. 3. Let’s

DIRECTION

Pytanie o drogę Zapytaj, gdzie jest ulica Marszałkowska i czy to jest daleko. A: Excuse me. Can you tell me where Marszałkowska Street is? B: Take the third on the left and then ask again. A: Is it far? B: No, it’s only about ten minutes walk. A: Thank you. B: That’s OK. Zapytaj, jak dojść na Dworzec Centralny i czy masz tam pojechać autobusem. A: Excuse me, I want to get to the

Zdania warunkowe – Conditionals

Conditionals charakteryzują się tym, że zawierają przyczynę, która wyrażona jest w zdaniu zaczynającym się od if (czasem także when, unless) i skutek. Zdanie z if niekoniecznie musi być na pierwszym miejscu, np.: If the weather is nice, we will go on a trip można równie dobrze zamienić na We will go on a trip if the weather is nice.   W języku angielskim występuje pięć typów Conditionals. Najbardziej znane są

What do you know about famous cities?

Answer the questions and check how much you know about different cities in the world. Good luck! 1. In which European city will you see the Spanish Steps? A. Athens B. Rome C. Madrid D. Barcelona 2. You travel into New York City via the Lincoln tunnel. Under which of the following rivers will you travel under? A. Harlem river B. Hudson river C. East river D. Passaic river 3.

What do you think?

Często zdarza się w rozmowie (zwłaszcza w języku obcym), że mamy do zakomunikowania coś niezmiernie ważnego, odkrywczego, genialnego, a… nie wiemy, jak wtrącić swoje zdanie w lawinowy tok dyskusji. Ach, jakże by się wtedy przydał jakiś poręczny zwrot, skupiający na nas uwagę rozmówców. Otóż język angielski obfituje w grzeczne formułki, pozwalające wyrazić własne opinie w sposób mało nachalny, a bardzo przekonujący. Wiadomo, Anglicy to naród słynący z przesadnej grzeczności swoich

Angielski – zasady użycia liczebników

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami: All twenty-five girls wanted to admit their guilt. Wszystkie te dwadzieścia pięć dziewczyn chciało przyznać się do winy. In Poland, you can buy forty different kinds of vodka. W Polsce można kupić czterdzieści różnych rodzajów wódki. Należy zwrócić uwagę, że liczony rzeczownik nie jest poprzedzany przyimkiem of. Polacy czasem chcieliby poprzez użycie tego przyimka odwzorować polskie

It”s a Colourful Life!

Dziś pora na idiomy – ale nie zwykłe, śmiertelnie nudne idiomy, ale idiomy kolorowe, bo właśnie z kolorami związane. Świat.obfituje w najróżniejsze barwy, które dostarczają nam estetycznej przyjemności, a przy okazji niejed­nokrotnie służą do wyrażenia naszych emocji, stanów ducha, sytuacji finansowej, społecznej czy zdrowotnej. Każdy język inaczej kody­fikuje wyrażenia związane z kolorami, ale przecież wszyscy podobnie reagujemy na białą salę szpitalną czy zieloną łąkę, stąd wiele punk­tów wspólnych. Przyjrzyjmy się

SCIENCE – NAUKA

branches of science – dziedziny nauki chemistry – chemia physics – fizyka botany – botanika zoology – zoologia astronomy – astronomia mathematics – matematyka medicine – medycyna genetic engineering – inżynieria genetyczna molecular biology – biologia molekularna cybernetics – cybernetyka information technology – informatyka biochemistry – biochemia geopolitics – geopolityka astrophysics – astrofizyka applied science – nauka stosowana scientist – naukowiec inventor – wynalazca discoverer – odkrywca explorer – badacz

Verbs – czasowniki

Najważniejsze informacje o czasownikach 1. Czasownik może przyjąć końcówkę -s (czas the Present Simple – 3 os. lp.). He plays football every Monday. (On gra w piłkę w każdy poniedziałek.) She reads this paper in the morning. (Ona czyta tę gazetę rano.) 2. Jeżeli mówimy, że coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości zakończyło się, używamy II formy czasownika (the Past Simple). Musisz pamiętać, że są czasowniki regularne, które

Laugh brake

The following are actual statements found on insurance forms where drivers attempted to summarize the details of an accident in the fewest words possible: • Coming home, I drove into wrong house and collided with a tree I don’t have. • I thought my window was down, but found it was up when I put my head through it. • The other car collided with mine without giving warning of

Babskim okiem

laugh brake I`ve got you under my skin tak pewnego poranka zaśpiewał mi zmysłowym głosem Frank Sinatra… I od razu się rozmarzyłam, chwyciłam za telefon i wykręciłam numer do mojego angielskiego narzeczonego. Sweet nothings, ja mogłabym tak bez końca, ale okazało się, że John niekoniecznie: „Listen, honey, you made my day with your phone call, but I gotta go”. Tak mi rzekł, a wtedy serce rozpadło mi się na sto tysięcy kawałków. Ale skoro

Write a report

Write a report (Napisz raport) Pisanie raportu musisz opanować do perfekcji. Niewykluczone, że o napisanie raportu poproszą egzaminatorzy w którymś z poleceń na egzaminie. Jeżeli piszesz raport na jakiś temat, musisz wiedzieć o kilku zasadach. Pamiętaj, aby używać formalnego języka, nie używać słów potocznych i skrótów. Staraj się też, aby tekst był zwięzły, krótki i zrozumiały. Wskazówki do zapamiętania To: (do kogo) From: (od kogo – autor) Date: (data, np. 12 October 2006) Subject: (temat)   Introduction

Nice to meet you!

It is really nice to have a lot of friends! And if you want to have friends, you have to meet them first! In different countries there are different rules when you meet new people. In European countries you won’t offend anybody if you behave like you do in Poland but you have to remember that in some countries people behave a bit different. In Britain, for example, people sometime shake their

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników angielskich

W większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzy się w języku angielskim bardzo prosto (o wiele prościej niż po polsku). Po prostu dodajemy literę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej i w ten prosty sposób otrzymujemy liczbę mnogą, np.: dog – dogs, cat – cats, boy – boys, itp. Należy jedynie pamiętać: jeżeli jakiś wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub na samogłoskę, końcówkę -s czytamy dźwięcznie jako

THE MAN – Człowiek

PERSONAL DETAILS I spent my last holidays at my aunt’s place. Her name is Mary Brown and her maiden name is Nowak. She comes from Poland but she has been living in England for 15 years. She got married to a British police officer John Brown. She works as a nurse, but it’s only a temporary occupation because she wants to be a doctor. It should be possible in two years time when she

Fergie

In 2001 the group was about to release the third album but it ceased to exist. Stacy went down with an emotional crisis and underwent therapy. For the next few years she continued to perform but without any major success, until she met Black Eyed Peas. She was invited to join the trio for a few songs and – then – permanently. The Black Eyed Pearls began as Atban Klann in

Cooking food

Cooking food – Przyrządzanie jedzenia Menu What are we going to eat today? Co będziemy dzisiaj jeść? We’ve got spaghetti/pasta/instant soup/noodles/rice with vegetables/chicken. Mamy spaghetti/makaron/kluski/ryż z warzywami/kurczaka. Let’s make a campfire. Zróbmy ognisko. We can roast sausages/potatoes/bread. Możemy upiec kiełbaski/ziemniaki/chleb. We can opt for a barbeque. Możemy zdecydować sie na grilla. We can make some sandwiches/a salad. Możemy zrobić kanapki/sałatkę. There are some cookies/chocolates in the box. W pudełku są ciasteczka/czekoladki. I’ve bought some ripe

WHAT DO THEY READ?

There is nothing better than a fresh paperback bestseller. At the airport, on the beach, on the bus. Hundreds of titles every month. Bestselling novels according to the Amazon.com, Washington Post, Publishers Weekly, Barnes and Nobles… Now available also in Poland. Simply read. Harlan Coben – “The Woods” Captivating and thrilling, full of twists and turns, the latest Coben’s novel proves he’s a master. Paul Copeland is the Essex County, New Jersey prosecutor, raising alone

Girls’ talk

Mandy17: hi, annie, are you there? Annie17: hi Mandy17: what are you up to? Annie17: doing my bellies… Mandy17: what? Annie17: so I cannot talk to you right now. Mandy17: how many bellies are you going to do before you talk to me? Annie17: 200 Mandy17: so why don’t you first talk to me and then do whatever you want, huh? Annie17: OK, but we’ve got ten minutes, that’s the longest

Trendy and posh places, either you love or hate them.

Trendy and posh places, either you love or hate them. What is the truth about them? Spending evening out in the city centre is a dread for some and simply good time for others. Why is it so? Some of us feel great basking in the lights of downtown restaurants and cafés; others prefer to stay in comfy armchairs in front of their TVs. Visiting downtown is a joyful trip to the