Mitologia TEST

1. Na podstawie fragmentu Teogonii Hezjoda (czyli opowieści o rodowodzie greckich bogów napisanej przez poetę greckiego w VII w. p.n.e.) narysuj drzewo genealogiczne bogów greckich.

Hezjod

Teogonia

Zaiste najpierw Chaos powstał, potem Gaja
Rozłożysta, bezpieczna podstawa dla wszystkich
[Nieśmiertelnych, co śnieżnym władają Olimpem,
I mglisty Tartar w głębi pod rozległą ziemią],
I Eros, najpiękniejszy z nieśmiertelnych bogów,
Wątlący członki, który i bogom, i ludziom
Ujarzmia w sercach rozum i mądre zamysły.
Z Chaosu Ereb się wyłonił i Noc czarna,
A z Nocy Eter oraz Dzień się narodziły
[Poczęte, kiedy legła z Erebem w miłości].
Gaja zaś urodziła najpierw Uranosa
Równego jej, gwiezdnego, by ją okrył zewsząd
I by dla szczęsnych bogów pewną był siedzibą;
Wydała też wysokie Góry, wdzięczne boskich
Przybytki nimf, co żyją tu sobie w parowach,
I Pontosa, jałowe, wzdęte falą morze;
To wszystko bez błogiego pożycia wydała.
Potem, przy Uranosie ległszy, urodziła
Wzburzonego przepastnie Okeana oraz
Kojosa, Kriosa, Hyperiona i Japeta,
Teję, Reję, Temidę, Mnemosyne, złotem
Wieńczoną Fojbe, Tetys przepiękną, a po nich
Najmłodsze, najgroźniejsze potomstwo: Kronosa
Przebiegłego; […]
Cytat za: Z. Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003

 

↓ ↓ ↓ ↓
EROS GAJA TARTAR NOC + EREB
GÓRY PONTOS URANOS + GAJA ETER DZIEŃ
TYTANI: Okean Kojos Krios Hyperion Japet Teja Reja Temida Mnemosyne Fojbe Tetys Kronos

 

2. Połącz bogów greckich z zakresem ich panowania

A. Hefajstos ………………………………
B. Atena …………………………………..
C. Afrodyta ………………………………
D. Apollo ………………………………….
E. Artemida ………………………………
F. Ares ……………………………………..

1. bogini mądrości i wojny
2. bóg ognia, boski kowal
3. bóg poezji i sztuki
4. bogini łowów
5. bogini miłości i piękna
6. bóg wojny

3. Odwołując się do znajomości mitologii greckiej, nadaj nazwy instytucjom, zakładom, fabrykom. Nadanie nazw uzasadnij.

Przykład: wytwórnia nici – Ariadna, ponieważ odnosi się do greckiego mitu o Tezeuszu i Ariadnie. Ariadna dała Tezeuszowi nić, którą miał rozwijać podążając przez labirynt. Ten prosty sposób pomógł w wydostaniu się z plątaniny korytarzy.

Uwaga! – nazwy nie mogą się powtarzać.

a) winiarnia – Dionizos, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) kopalnia – …………………………………………, ponieważ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) kwiaciarnia – ……………………………………., ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) klub fitnes – ………………………………………, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) sala koncertowa – …………………………….., ponieważ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

f) salon urody SPA – …………………………….., ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

g) lotnisko – …………………………………………., ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

h) sklep myśliwski – ………………………………, ponieważ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i) stacja meteorologiczna – …………………….., ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

j) biuro architektoniczne – ……………………….., ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Połącz mitologiczne pary.

A. Orfeusz ………………………..
B. Odyseusz …………………….
C. Tezeusz ………………………
D. Hefajstos ……………………..
E. Hades ………………………….
F. Zeus ……………………………

1. Afrodyta 2. Ariadna 3. Eurydyka 4. Penelopa 5. Hera 6. Persefona

5. Rozpoznaj, kto ukrywa się pod peryfrazą.

A. Ten, którego jedynym słabym punktem była pięta – ………………………………………………………………………………………………………………….
B. Ten, który rozstrzygnął spór 3 bogiń o miano najpiękniejszej – ……………………………………………………………………………………………………
C. Ten, który zakochał się we własnym odbiciu i umarł z tęsknoty za sobą – ……………………………………………………………………………………
D. Ten, który został ukarany oślimi uszami – …………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Ten który pragnął wzbić się do słońca – …………………………………………………………………………………………………………………………………….
F. Ten, który mieszkał w labiryncie na Krecie – ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Wskaż błędne przyporządkowanie rodzinnych zależności:

A. Uranos – mąż Gai
B. Reja – żona Kronosa
C. Erynie – córki Kronosa
D. Tytani, cyklopi, sturęcy – potomstwo Uranosa i Gai

Odp. ……………………………………………………………………

7. Podkreśl punkty, w których właściwie określono symboliczną wymowę postaci.

Penelopa – niewierność
Odyseusz – przebiegłość
Ikar – przyziemność
Herakles – siła
Prometeusz – dobroczyńca
Syzyf – plotkarstwo
Dionizos – wstrzemięźliwość

8. Góra, na której miał przebywać bóg Apollo i muzy, a tym samym miejsce stałej obecności sztuki i poezji to…

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Podaj kompetencje bogów greckich

a) Zeus – władca Olimpu.
b) Posejdon – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Hades – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Hera – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Atena …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
f) Afrodyta – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
g) Hermes – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
h) Apollo – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i) Hestia – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
j) Ares – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
k) Eris – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
l) Artemida – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ł) Dionizos – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Uporządkuj kolejność 12 prac Heraklesa wykonanych na polecenie króla Eurysteusza:

1. wytępienie koło miasta Stymfalos zagrażających ludziom ptaków o dziobach i piórach z żelaza
2. sprowadzenie łani kerynejskiej o złotym porożu i spiżowych racicach
3. upolowanie wielkiego dzika, który pojawił się w okolicach Erymantos w Arkadii
4. oczyszczenie niesprzątanej od 30 lat stajni, króla Elidy Augiasza
5. zgładzenie hydry lernejskiej, dziewięciogłowego węża wodnego
6. zabicie lwa z Nemei
7. zdobycie pasa Hipolity – królowej Amazonek
8. ujarzmienie byka z Krety
9. porwanie z podziemi psa Cerbera
10. uprowadzenie cudownych klaczy króla Diomedesa
11. uprowadzenie wołów Geryona
12. dostarczenie złotych jabłek z sadu pilnowanego przez Hesperydy

11. Czym opiekowały się poszczególne muzy?

a) Kalliope ……………………………………………………..
b) Klio ……………………………………………………………
c) Erato …………………………………………………………
d) Euterpe ……………………………………………………..
e) Melpomene ………………………………………………..
f) Polihymnia ………………………………………………….
g) Talia ………………………………………………………….
h) Terpsychora ………………………………………………
i) Urania …………………………………………………………

3 – poezja epicka oraz filozofia i retoryka, przedstawiano ją z tabliczką i rylcem
7 – historia, przedstawiano ją ze zwojem papirusu
1 – poezja miłosna, przedstawiano ją z kitarą
5 – poezja liryczna, gra na flecie, przedstawiano ją z aulosem
9 – tragedia i śpiew, przedstawiano ją z maską tragiczną
8 – poezja chóralna, pantomima przedstawiano ją zawsze głęboko
zamyśloną, bez atrybutu
6 – komedia, przedstawiano ją z maską komiczną
4 – taniec, przedstawiano ją z lirą i plektronem

 

Odpowiedzi

Odp. 1.

CHAOS
↓ ↓ ↓ ↓
EROS GAJA TARTAR NOC + EREB
GÓRY PONTOS URANOS + GAJA ETER DZIEŃ
TYTANI: Okean Kojos Krios Hyperion Japet Teja Reja Temida Mnemosyne Fojbe Tetys Kronos

 

Odp. 2.
A. – 2. B. – 1. C. – 5. D. – 3. E. – 4. F. – 6.

Odp. 3.
– winiarnia – Dionizos, ponieważ był bogiem winnej latorośli
– kopalnia – Tartar, ponieważ kraina ta leżała głęboko pod ziemią
– kwiaciarnia – Narcyz, ponieważ to kwiat wydający przecudny zapach, który wyrósł na grobie młodzieńca zakochanego w swoim obliczu
– klub fitnes – Herakles, ponieważ był obdarzonym nadludzką siłą herosem
– sala koncertowa – Apollo, ponieważ był bogiem muzyki
– salon urody SPA – Helena, ponieważ była najpiękniejszą kobietą na świecie
– lotnisko – Ikar, ponieważ jako pierwszy wzbił się blisko słońca
– sklep myśliwski – Artemida, ponieważ była boginią łowów
– stacja meteorologiczna – Eol, ponieważ był bogiem wiatrów
– bank – Midas, ponieważ wszystko, czego się dotknął, zamieniało się w złoto
– biuro architektoniczne – Dedal, ponieważ był najlepszym architektem, konstruktorem i budowniczym (np. labiryntu)

Odp. 4.
A. – 3. B. – 4. C. – 2. D. – 1. E. – 6. F. – 5.

Odp. 5.
A – Achilles, B – Parys, C – Narcyz, D – Midas, E – Ikar, F – Minotaur

Odp. 6.
C. Erynie były córkami Uranosa nie Kronosa

Odp. 7.
Penelopa – niewierność
Odyseusz – przebiegłość
Ikar – przyziemność
Herakles – siła
Prometeusz – dobroczyńca
Syzyf – plotkarstwo
Dionizos – wstrzemięźliwość

Odp. 8. Helikon

Odp. 9.
a) Zeus – władca Olimpu
b) Posejdon – kieruje światem mórz i oceanów
c) Hades – rządzi podziemną krainą zmarłych
d) Hera – specjalizacja: płodność ludzi i przyrody
e) Atena – córka Zeusa, bogini wojny i mądrości
f) Afrodyta – bogini miłości
g) Hermes – bóg kupców
h) Apollo – bóg piękna, poezji i pasterzy
i) Hestia – patronka domowego ogniska
j) Ares – bóg wojny
k) Eris – odpowiedzialna za ludzkie waśnie, kłótnie i niezgody
l) Artemida – bogini łowców, świetna łuczniczka
ł) Dionizos – bóg rozrywki, zabawy, uroczystości

Odp. 10.
Oto w takiej kolejności Herakles wykonał poszczególne prace
6) zabicie lwa z Nemei
5) zgładzenie hydry lernejskiej, dziewięciogłowego węża wodnego
2) sprowadzenie łani kerynejskiej o złotym porożu i spiżowych racicach
3) upolowanie wielkiego dzika, który pojawił się w okolicach Erymantos w Arkadii
4) oczyszczenie niesprzątanej od 30 lat stajni Augiasza, króla Elidy
1) wytępienie koło miasta Stymfalos zagrażających ludziom ptaków o dziobach i piórach z żelaza
8) ujarzmienie byka z Krety
10) uprowadzenie cudownych klaczy króla Diomedesa
7) zdobycie pasa Hipolity – królowej Amazonek
11) uprowadzenie wołów Geryona
12) dostarczenie złotych jabłek z sadu pilnowanego przez Hesperydy
9) porwanie z podziemi psa Cerbera

Odp.11.
a) – 3. b) – 7. c) – 1. d) – 5. e) – 9. f) – 8. g) – 6. h) – 4. i) – 2.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Mitologia – TEST 1

Mitologia – TEST 2

Mitologia – TEST 3

Mitologia

Mitologia – źródło kultury

Mitologia na maturze

Mitologia antyku

Kartkówka z antyku

Mitologia grecka

ANTYK – Test 1

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c156-antyk/test-z-antyku-2

ANTYK – TABELA

Antyk – życiorys kultury

Maturalna wiedza o antyku

Mitologia – praca domowa