Romeo i Julia

Treści związane z lekturą, potrzebne do egzaminu

Romeo i Julia – zapamiętaj i łącz z tragedią Szekspira te cytaty:

Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!
Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!
Lub jeśli tego nie możesz uczynić
To przysiaż wiernym być mojej miłości
A ja przestanę być z krwi Kapuletów

Są to słowa, które wypowiada Julia ze swojego balkonu, nie wiedząc, że w ogrodzie skrywa się Romeo i słyszy jej wyznanie. Scena balkonowa należy do najsłynniejszych w literaturze.

Na skrzydłach miłości
lekko, bezpiecznie mur ten przesadziłem
Bo miłość nie zna żadnych tam ni granic

Te słowa mówi Romeo w odpowiedzi na pytanie Julii – jak ukochany dostał się do jej ogrodu. Nadal jest to scena balkonowa, a cytat należy do pięknych literackich definicji miłości.

Chcesz już iść? Jeszcze ranek nie tak bliski,
Słowik to a nie skowronek się zrywa

To słynny fragment wypowiedzi Julii, której trudno rozstać się po nocy poślubnej z Romeem. Ukochany jest już jej mężem, ale musi wyjechać z Werony.

 

Romeo i Julia – praca z tekstem

Cyprian Kamil Norwid

W Weronie

1
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu.
2
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy od ogrodów – –
I gwiazdę zrzuca ze szczytu;
3
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea – – ta łza znad planety
Spada… i groby przecieka;
4
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I – – że nikt na nie… nie czeka!

Pytania:

1. Poeta nazwał księżyc łagodnym okiem błękitu. Taki zabieg poetycki nazwiesz

a) animizacją
b) metaforą
c) anaforą
d) personifikacją

2. Jaki nastrój stwarza opis przestrzeni: gruzy, rozwalone bramy?

3. Kto z kim polemizuje w dwóch ostatnich strofach?

4. Na czym polega różnica w poglądach ludzi i cyprysów?

5. Nawiązanie do Romea i Juli nazwiesz

a) transkrypcją
b) trawestacją
c) aluzją literacką
d) parodią

Odpowiedzi:

1. b), d)
2. Smutku, upadku, klęski, niszczącej waśni
3. Cyprysy i ludzie
4. Cyprysy widzą w spadającej gwieździe dar dla człowieka, dowód, że ktoś pamięta o ludzkiej rozpaczy i współczuje człowiekowi. Ludzie odwołują się do wiedzy, widzą w spadającej gwieździe tylko meteoryt i kamień, uderzenie losu, na które nikt nie czeka.
5. c)

 

Romeo i Julia – krótka wypowiedź pisemna

Napisz telegram powiadamiający Romea o faktycznym stanie Julii i nawołujący go do przybycia do Werony.

Adres:
Romeo Monteki
Mantua

Nadawca:
Ojciec Laurenty Werona

Tekst:
Nie wierz w śmierć Julii, to letarg, przybywaj natychmiast.
Ojciec Laurenty

 

Romeo i Julia – wypracowanie egzaminacyjne

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Potwierdź tę tezę, odwołując się do dziejów Romea i Juli i jeszcze dwóch przykładów znanych ci z literatury.

Notatka wstępna

  • teza jest słuszna – należy potwierdzić ją przykładami z literatury.
    (Uwaga – tylko z literatury, przy tak sformułowanym temacie, inne teksty kultury – filmy czy opery – odpadają)
  • przywołam: Romea i Julię, fabułę Pana Tadeusza i Zemstę Aleksandra Fredry.

 

Romeo i Julia – sztuka pisania wypracowania

Typ pracy – rozprawka

Z tezą się zgadzamy, nie ma co marudzić: Niezgoda rodów Kapulettich i Montekich doprowadziła do prawdziwej tragedii – śmierci dwojga młodych, kochających się ludzi, rozpaczy rodziców, przekreślonej przeszłości. Także pociągnęła za sobą śmierć Merkucja, Tybalta, Parysa – wszystko to ofiary bezsensownej waśni rodowej.

Inni pisarze wyznawali podobne poglądy

  • Przykładem mogą być dzieje bohaterów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Stara kłótnia pomiędzy Stolnikiem a Jackiem Soplicą doprowadziła do nieszczęść: śmierci Horeszki, zniszczonej miłości Jacka i Ewy, zmarnowanej młodości Soplicy. Spór o zamek doprowadza do zajazdu. Na szczęście Mickiewicz chce ubrać przesłanie w szczęśliwe zakończenie – tym razem dochodzi do zgody, jej przypieczętowaniem jest ślub Zosi i Tadeusza. Przesłanie o dobroczynnej mocy zgody przenosi Mickiewicz na temat ogólnonarodowy, wychodzący poza perypetie rodzinne – Pan Tadeusz uczy, że o wyzwoleniu można myśleć tylko przy pełnej zgodzie narodowej i współdziałaniu stanów.
  • Szekspir w tragedii, Mickiewicz w eposie, a Aleksander Fredro ukazał ten sam motyw w komedii. Zemsta – już od tytułu zapowiada kłótnię, zemstę, nienawiść. I tu mamy do czynienia ze sporem o zamek, i tu spór pomiędzy szlachcicami załagodzi wreszcie miłość i ślub młodych potomków rodu.

We wnioskach

  • Zauważ, że to miłość jest siłą zdolną zwalczyć zło niezgody – jest uczuciem budującym, pozytywnym.
  • Przypomnij, że efektem kłótni są „gruzy grodów i rozwalone bramy od ogrodów” (Norwid), a owocem zgody radości nadzieja (Kochajmy się Mickiewicza).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Szekspir jest nowatorem w dziedzinie kompozycji dramatu. Jakie wprowadził zmiany?

TEST z Szekspira z komentarzem

Szekspir jest nowatorem w dziedzinie kompozycji dramatu. Jakie wprowadził zmiany?

Na czym polega ponadczasowość twórczości Szekspira?

Nieszczęśliwy kochanek

W Weronie – Cyprian Kamil Norwid

Jaka polemika ma miejsce w wierszu Norwida pt. W Weronie?

Czym właściwie jest meteoryt? W Weronie Cypriana Kamila Norwida.