Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości.

Zastanów się, na czym polega odwieczna, uniwersalna wartość Biblii – nie tylko dla chrześcijan, ale w ogóle dla ludzkości.

  • Obok dorobku antyku Biblia jest jednym z dwóch najważniejszych źródeł naszej kultury. To w dużej mierze z niej wyrasta nasz światopogląd, system wartości, a także bogactwo literatury i sztuki z kręgu śródziemnomorskiego.
  • Biblia jest źródłem wielu motywów, z których nadal czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci niemal wszystkich narodowości. To dlatego znajomość Biblii jest obowiązkowa – bez tego nie ma co marzyć o zrozumieniu wielu dzieł sztuki naszej cywilizacji.
  • Dla wielu ludzi (dla chrześcijan Stary i Nowy Testament, dla wyznawców judaizmu Stary Testament) Biblia jest sacrum – czyli księgą świętą. Jest religijnym autorytetem – wyjaśnia stworzenie świata, jego koniec, zawiera też uniwersalny kodeks moralny (dziesięć przykazań Bożych). Biblia porusza wiele zagadnień etycznych.
  • Jest źródłem wielu odniesień językowych – sporo frazeologizmów pochodzi właśnie z Biblii.
  • Biblia próbuje odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania stawiane przez ludzkość – o powstanie życia, Boga, śmierć, życie wieczne. Czasami te odpowiedzi ukryte są w metaforach, czasami w przypowieściach.
  • Biblia jest zbiorem wielu najróżniejszych gatunków literackich – dla badaczy literatury i np. prawa stanowi ogromną wartość.
  • Jest także zapisem historii – obyczajów, wydarzeń i losów osób sprzed wielu wieków. To bardzo bogaty materiał badań dla pokoleń naukowców.

Uwaga!
Nawiązania do Biblii w późniejszych epokach.
Na co możesz się powołać? Chociażby na rozpowszechniony potem (i bardzo modny w odrodzeniu) biblijny gatunek – psalm. Przypomnij też Balladynę Juliusza Słowackiego, w której wystąpił motyw kainowej zbrodni.

Zobacz:

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

Rola proroków w Biblii i w naszym społeczeństwie – przywołaj przykłady z Pisma Świętego i literatury polskiej.

Wartość Biblii

Na czym polega uniwersalna wartość Biblii?

Jakie uniwersalne postawy, wartości, uczucia ludzkie znajdziemy w Biblii?

Wskaż w Biblii i w literaturze antyku nieprzemijalne postawy ludzkie, przykłady uniwersalnych wartości i wiecznie aktualnych motywów.

Biblia na maturze

Maturalna wiedza o Biblii

Biblia jako księga o miłości i cierpieniu. Między Pieśnią nad Pieśniami a Księgą Hioba.

Biblijna koncepcja Boga i człowieka

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia – TABELA

Biblia – MAPA MYŚLI