• Jest zbiorem przykładów – wzorców i antywzorców postępowania.
 • Zawiera kodeks moralny, definiuje dobro i zło.
 • Jest przebogatym magazynem prawd o człowieku, o złożoności natury ludzkiej.
 • Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość – porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka.
 • Jest dziełem złożonym, niejednolitym, źródłem przeróżnych gatunków literackich, odmiennych sylwetek i różnych czynów – daje odbiorcy możliwość wielu wyborów.
 • Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego.
 • Jest źródłem tematów, motywów i wartości podejmowanych we współczesnej sztuce.
 • Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język współczesnych ludzi.
 • Człowiek, który nie zna Biblii, nie tylko nie rozumie przesłania części lektur powstałych w przeciągu naszej ery, lecz także nie pojmuje wielu dzieł sztuki współczesnej.
 • Biblia jest źródłem myśli filozoficznej i religijnej, jest księgą mądrości, a oprócz tego prezentuje ludzkie wzory i postawy, które są w literaturze przywoływane, oceniane, chwalone lub krytykowane.
 • Okazuje się, że biblijne motywy fabularne bywają wciąż aktualne, współczesne dzieła, nawet filmy podejmują je wciąż na nowo.
 • Biblia jest także źródłem stylizacji językowej, współcześni twórcy przyswajają sobie gatunki biblijne, słownictwo, język czy rytm. Aby umieć rozpoznać podobne zabiegi, trzeba choć w niewielkiej mierze znać świętą księgę.
 • Dla wielu ludzi jest sacrum – czyli księgą świętą, należącą do autorytetów i skarbów wyznawanej religii. Dla tych jest też zbiorem prawd i nauk religijnych.

 

Zobacz:

Biblia – informacje ogólne

Wartość Biblii

Udowodnij, że Biblia jest uniwersalną księgą naszej kultury.

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

Na czym polega uniwersalna wartość Biblii?

Wskaż w Biblii i w literaturze antyku nieprzemijalne postawy ludzkie, przykłady uniwersalnych wartości i wiecznie aktualnych motywów.

Jakie uniwersalne postawy, wartości, uczucia ludzkie znajdziemy w Biblii?

Maturalna wiedza o Biblii

Przedstaw Biblię, omów jej historię i znaczenie

TEST z wiedzy o Biblii i antyku z komentarzem