Praca

 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
  Rozmaicie pojmowane idee pracy organicznej i pracy u podstaw wypełniają działania Justyny, Witolda, Benedykta, Jana.
 • Nowele o pracy u podstaw: Orzeszkowej A… B… C…, Sienkiewicza Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
  Opowieści o losach nauczycieli poświęcających się edukowaniu najniższych warstw społecznych.
 • Bolesław Prus, Lalka
  Zagadnienie pracy organicznej jednym z podstawowych tematów powieści.

Ojczyzna, historia

 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Gloria victis
  Obraz prowincji polskiej w drugiej połowie XIX stulecia. Legenda o Janie i Cecylii, protoplastach rodu nobilitowanych przez Zygmunta Augusta, opowieścią uświęcającą życie i pracę mieszkańców Bohatyrowicz; ich grób – symbolem tradycji.
  Wspomnienie powstania styczniowego jako zrywu jednoczącego naród. Miejsca święte: mogiła powstańcza w powieści, las w noweli.
 • Bolesław Prus, Lalka
  Obraz społeczeństwa polskiego drugiej połowy XIX wieku. Wpływ historii na współczesność. Przeżycia powstaniowe Wokulskiego jako znak romantycznej strony jego osobowości. Napoleońskie sympatie Rzeckiego znakiem jego idealizmu.
 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik
  Problem emigracji i tęsknoty za ojczyzną.
 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, Trylogia
  Barwne, plastyczne, niekoniecznie zgodne z faktami historycznymi, obrazy chwalebnej przeszłości Polski tworzone ku pokrzepieniu serc.
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
  Barwny obraz Rzymu w okresie prześladowania chrześcijan.
 • Bolesław Prus, Faraon
  Obraz Egiptu za panowania Ramzesa XIII, a zarazem funkcjonowania uniwersalnych mechanizmów władzy.

Miasto

 • Bolesław Prus, Lalka
  Wielki realistyczny portret miasta: jego topografii społecznej i duchowej.
 • Bolesław Prus, Kamizelka, Katarynka
  Barwne realistyczne szkice z życia mieszkańców wielkiego miasta.
 • Maria Konopnicka, Dym, Nasza szkapa, Mendel Gdański
  Nowele z tezą o niepowodzeniach i niedolach miejskich warstw nieuprzywilejowanych: robotników, biedoty, Żydów.

Wieś

 • Henryk Sienkiewicz, Szkice węglem, Janko Muzykant; Bolesław Prus, Antek, Placówka
  Wieś jako obszar zacofania i braku perspektyw; niedola chłopa, niemogącego liczyć na niczyje wsparcie.
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
  Wieś jako obszar magiczny – mikrokosmos, w którym są obszary przynależne rozmaitym aspektom ludzkiej egzystencji.
 • Bolesław Prus, Lalka
  Wiejska rezydencja arystokratyczna w Zasławku urzeczywistnieniem pozytywistycznych ideałów.

Miłość

 • Bolesław Prus, Lalka
  Miłość Wokulskiego do zblazowanej arystokratki Izabeli Łęckiej.
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
  Idea miłości w harmonii z naturą i wewnętrznym powołaniem, urzeczywistniona przez Justynę i Jana.
 • Sienkiewicza Trylogia, Quo vadis
  Barwne historie miłosne głównych bohaterów kolejnych części Trylogii: Skrzetuskiego i Heleny, Kmicica i Oleńki, Wołodyjowskiego i Baśki, i Quo vadis: Ligii i Winicjusza.
 • Adam Asnyk, poezje
  Motyw miłości nieszczęśliwej, bez szans na spełnienie.

Dziecko

 • Nowele tendencyjne: Prusa Antek, Orzeszkowej Dobra pani, Konopnickiej Nasza szkapa, Sienkiewicza Janko Muzykant.
  Utwory ukazujące niedolę i poniżenie dzieci z najuboższych warstw społecznych – ich niemożność rozwoju.
 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
  Powieść przygodowa, której bohaterowie to dwójka dzieci podróżujących przez Afrykę.

 

Zobacz:

Tematy literatury pozytywistycznej

Tematy literatury realizmu

Maturalna wiedza o realizmie

Motywy literackie – zestawienie epokami