Co ich łączy?

  • Łączy twórców epoka, łączy ich maniera poetycka – obaj są mistrzami konceptyzmu i krzewicielami stylu Marina.
  • Zarówno Morsztyn, jak i Naborowski popisują się mistrzostwem pióra, bogactwem środków poetyckich, oryginalnością pomysłów – słowem obu przysługuje określenie „wyszukanej formy”.

Co ich różni?

Różni ich treść utworów. Czy jest to tematyka błaha u Morsztyna, a poważna u Naborowskiego? Powiedzmy inaczej:

  • Jan Andrzej Morsztyn – poeta miłości – tworzy typowo dworską, „rozrywkową” poezję. Sławi miłość, zmysły, analizuje odczucia zakochanych.
  • Natomiast poezja Daniela Naborowskiego jest przede wszystkim refleksją filozoficzną, uwiecznia rozterki człowieka, który odczuwa swoją przemijalność, szuka wartości trwałych, analizuje relacje człowiek – Bóg, człowiek – czas, człowiek – świat.
    Można określić ten typ twórczości jako poezję metafizyczną i intelektualną.

Zobacz:

Jan Andrzej Morsztyn na maturze

Jan Andrzej Morsztyn – jak pisać o…

Jan Andrzej Morsztyn

Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

Odwołując się do wybranych wierszy Jana Andrzeja Morsztyna, omów barokową koncepcję poezji i poety.

Daniel Naborowski

Daniel Naborowski na maturze

Twórczość Daniela Naborowskiego

Motyw vanitas w twórczości Daniela Naborowskiego

Daniel Naborowski – jak pisać o…

Jakie cechy twórczości Andrzeja Morsztyna sprawiają, że jest on uznawany za największego polskiego marinistę? Odpowiedz, odwołując się do wierszy poety.