Co oznacza Przypowieść o robotnikach w winnicy?

Gospodarz wyszedł rano, by wynająć robotników do pracy w winnicy. Zawarł umowę i wysłał do pracy za denara za dzień. Potem zobaczył kolejną grupę i znów posłał ich do pracy na tych samych warunkach. Historia powtórzyła się o godzinie szóstej, dziewiątej i jedenastej. Kiedy nadszedł wieczór, wszystkim wypłacił po denarze. Nie spodobało się to tym, którzy pierwsi zaczęli pracę. Jeden z nich zrobił uwagę gospodarzowi, a ten odrzekł, że ma prawo robić ze swymi pieniędzmi, co chce. Nie skrzywdził ich, zawarli uczciwą umowę. Dla innych jest hojny, bo „ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych”.

Przypowieść ta zawiera ważne dla chrześcijan prawdy, jednak jest dość przewrotna. Z ludzkiego punktu widzenia pracownicy mają słuszność – zarobili tyle samo za całodzienną pracę, co ich koledzy pracujący godzinę. Umowa nie była jednak niesprawiedliwa – gospodarz ze wszystkimi umówił się na denara. Był więc dla wszystkich sprawiedliwy, a dla niektórych – dobry.

Gospodarz to uosobienie Boga, który hojnie rozdaje swe królestwo grzesznikom (robotnikom) i nie ma dla niego znaczenia, kiedy się do niego przychodzi. Każdy ma szansę na zbawienie, niezależnie od tego, kiedy odnajdzie drogę do Boga.

Zapamiętaj

  • Bóg ukazany w przypowieś­ciach jest sprawiedliwy i miłosierny. Choć wydaje się nam dziwne, że nie wynagradza tych, którzy zawsze byli przy nim, jest to wciąż część „planu boskiego”, mąd­rego i dobrego.
  • Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Zobacz:

PRZYPOWIEŚĆ

Prosta forma i ponadczasowa treść przypowieści biblijnych

Przypowieści biblijne

Jak zbudowana jest przypowieść? Podaj przykład.

Zinterpretuj znaczenie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Cechy przypowieści na przykładzie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

Przypowieść o synu marnotrawnym. Omów archetypy, które pojawiają się ­w tej przypowieści biblijnej.

Jakie znasz przypowieści biblijne, jakie prawdy zawierają?

Przypowieści biblijne

Na podstawie wybranych przykładów przedstaw uniwersalną wymowę przypowieści nowotestamentowych.

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia i antyk – czy możliwe są porównania?