Bajka to krótki dydaktyczny utwór, mający fabułkę, zwykle wierszowany i – co najważniejsze – zawierający praktyczne pouczenie, sąd moralny, pointę, która wynika z przytoczenia przykładu, sytuacji ilustrującej myśl.

Bajki dzielą się na:

 • Bajki narracyjne – mogą mieć dłuższą formę, rozbudowaną narrację, nakreślone cechy postaci – jak sama nazwa wskazuje, w tych bajkach ważną rolę odgrywa opowiadanie, co się wydarzyło. i epigramatyczne.
 • Bajki epigramatyczne – ich istotą jest trafna pointa, refleksja o świecie, bajki zaś mają być bardzo zwięzłe, skrótowe, pozbawione opisów czy rozbudowanej fabuły.

Bajka jest rodzajem przypowieści na temat uniwersalnych sytuacji moralno-psychologicznych, charakterów i postaw. Opowiadana w niej historia jest zawsze jedynie ilustracją jakiejś prawdy ogólnej.

Zasadniczym celem bajki
jest pouczyć o szkodliwości czy pożyteczności pewnych zachowań, przekazać jakąś zasadę etyczną lub wskazówkę postępowania. Aby osiągnąć ten cel, bajka najczęściej przeciwstawia dwa stanowiska, dwa rodzaje działań.

Najważniejsze cechy formy bajek

 • trójczłonowa budowa: określenie problemu utworu + opowieść właściwa + pointa, morał;
 • zwięzłość i aforystyczność sformułowań;
 • konstrukcja oparta na kontraście, bajkowe antytezy (naiwność – przebiegłość, przemoc – słabość), dobitne przeciwstawienie: początek – koniec;
 • stosowanie równoważników, elips;
 • pararelizmy składniowe, symetria;
 • nagromadzenie czasowników;
 • inwersja;
 • przerzutnia.

Prawa rządzące światem bajek:

 • Słabszy nigdy nie ma racji.
 • Cokolwiek byś robił i tak będzie źle.
 • Nie ma na świecie wdzięczności.
 • Głupota nie zna granic.
 • Pozory mylą.
 • Nadmierne staranie nie popłaca.

Kompozycja bajek Ignacego Krasickiego

Ignacy Krasicki stosuje obie formy bajek: narracyjną i epigramatyczną. Często jego bajki oparte są na kontraście, np.

 • siła – słabość,
 • dobro – zło,
 • mądrość – głupota.

Z reguły są paraboliczne – czyli przedstawiony obrazek jest tylko pretekstem do pokazania pewnej ogólnej prawdy. Bajki te przekazują uniwersalne wartości, są skrótowe i zwięzłe.

Całościowo prezentują autorską pesymistyczną wizję świata, w którym panuje siła i przebiegłość, a głupota wygrywa z mądrością. Autor nie zgadza się na taki świat – mocno podkreśla swój sceptycyzm i krytycyzm wobec niego.

Założenia twórczości Krasickiego, tak pasujące do bajek, to:

 • jasność,
 • prostota,
 • precyzja,
 • dydaktyzm.

Długi żywot zapewnił bajkom wysoki poziom artystyczny.

 • Krasicki sięga w nich po różne środki wyrazu: karykaturę, drwinę, komizm. Jego humor przybiera wiele odcieni. Bywa gorzki i sarkastyczny, jak w utworach Wino i woda czy Dwa psy, ironiczny, jak w tekstach Malarze, Szczur i kot, pełen sceptycyzmu, jak w bajce Dzieci i żaby, ale zawsze cechuje go klasyczny umiar.
 • Poeta posługuje się jasnym, precyzyjnym językiem, trafnie dobiera słowa, buduje symetryczne, wyraziste zdania, które podkreślają logikę jego myśli.
 • W wersyfikacji najczęściej sięga po trzynastozgłoskowiec ze średniówką zawsze w tym samym miejscu. Tę regułę narusza tylko wyjątkowo.
 • W bajkach o szczególnie dynamicznym charakterze pojawia się przyspieszenie rytmu, podkreślające ich wybrany fragment; jest tak na przykład w drugim czterowierszu utworu Lew i zwierzęta.

Zapamiętaj!

Bajki Krasickiego ukazały się w dwóch zbiorach.

 • Pierwszy, Bajki i przypowieści z roku 1779, zawierał krótkie, zwięzłe utwory epigramatyczne, między innymi Wino i woda, Malarze, Dwa psy. Dużo wśród nich czterowierszy; budowę taką ma choćby utwór Chart i kotka. Te bajki nawiązują do tradycji Ezopa.
 • W drugim zbiorze, wydanym po śmierci poety, w roku 1802, pt. Bajki nowe, przeważają utwory z rozbudowaną fabułą (wpływ La Fontaine’a), które śmiało można porównać do wierszowanych nowel; przykład takiego utworu to Dzieci i żaby.

Światopogląd Krasickiego

 • Bajki są obrazem sceptycyzmu pisarza, jego krytycznego spojrzenia na świat, ale i jego etyki umiaru i racjonalizmu – zdrowego rozsądku.
 • Krasicki krytykuje wady stanu szlacheckiego, z którym się utożsamia, ale jednocześnie mówi, że świata nie da się ot tak zmienić, a przynajmniej jest to bardzo trudne i wymaga pracy.
 • Bajki i satyry służą więc naprawie świata poprzez swój dydaktyzm – iście oświeceniowy stosunek do pisarstwa.

Zapamiętaj!

 • Bajka epigramatyczna – jej istotą jest trafna pointa, refleksja o świecie, bajka zaś ma być bardzo zwięzła, skrótowa, pozbawiona opisów czy rozbudowanej fabuły.
 • Bajka narracyjna – może mieć dłuższą formę, rozbudowaną narrację, nakreślone cechy postaci – jak sama nazwa wskazuje, w tej bajce ważną rolę odgrywa opowiadanie, co się wydarzyło.
 • Bajka zwierzęca – to właśnie ta najbardziej rozpowszechniona, w której bohaterami są zwierzęta: lis, kruk, owca, wilki. Oczywiście pozornie, bowiem reprezentują one typy i cechy ludzkie: lew – siła lub męstwo, lis – przebiegłość, mrówka – pracowitość, baran – głupota, zając – płochliwość itp.

Zobacz:

Bajka

Podstawowe cechy bajki

Na czym polega dydaktyzm bajek Ignacego Krasickiego?

Co się dzieje w świecie bajek Krasickiego? Różnice i podobieństwa pomiędzy bajkami La Fontaine’a i Krasickiego.

BAJKI Ignacego Krasickiego

Jaki obraz świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

W kręgu oświeceniowych bajek

Jakie ludzkie wady krytykuje Ignacy Krasicki w bajkach?

Na czym polega dydaktyzm bajek Ignacego Krasickiego?

Bajka TEST