Można by stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy – zwłaszcza w klasycznym nurcie literatury.

  • Nośna ideowo jest komedia polityczna (Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła) i komedia obyczajowa (Franciszek Zabłocki Fircyk w zalotach).
  • Z kolei nurt sentymentalny szczególnie upodobał sobie sielankę, czego przykładem jest Laura i Filon Franciszka Karpińskiego i wiersze liryczne a nawet elegie.

Zobacz:

Oświecenie – charakterystyczne gatunki literackie

Podstawowe cechy bajki

Gatunki literackie oświecenia

Czym jest bajka jako gatunek? Omów kompozycję bajek Ignacego Krasickiego.

Jakie znasz rodzaje satyr i na czym polega ich budowa?

Przedstaw Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki jako pierwszą polską powieść nowożytną.

Trzy nurty w literaturze polskiego oświecenia

Kluczowe tematy literatury oświecenia