Klasycyzm

To główny i najważniejszy nurt oświecenia. Tworzą go najpotężniejsze umysły epoki, składają się nań największe dzieła tych czasów. Klasycyzm współgra z bieżącym życiem politycznym państwa, twórcy tego nurtu potrafią łączyć filozofię rozumu, naukę o ogólnych prawach dotyczących ludzkości z patriotyzmem.

 • Do klasyków należą:
  • Ignacy Krasicki,
  • Adam Naruszewicz,
  • Julian Ursyn Niemcewicz,
  • Stanisław Trembecki.
 • Tematy klasycyzmu:
  • problematyka moralna (etyczna),
  • sprawy kraju (polityczna),
  • obyczaje (portret społeczeństwa i człowieka).
 • Jak tworzyli klasycy?

  • Praktykowali gatunki wywodzące się z antyku – satyrę, bajkę, poemat heroikomiczny, komedię.
  • Uznawali klasyczne normy w duchu Sztuki poetyckiej Boileau.
  • Trzymali się realiów, przypisywali literaturze charakter dydaktyczny i reformatorski.
  • Wzorcami dla klasyków byli też twórcy starożytni – Horacy na czele, a także własna tradycja – czyli dzieła Jana Kochanowskiego.
  • Zaglądali także klasycy do Europy – i tu wzorcami stawali się modni w epoce Rousseau i Wolter.
  • Hołdowali wartościom takim jak: rozum, ustalone przez autorytety normy, wiara w postęp, naukę, działanie w zgodzie z prawami natury.

Dzieła klasyczne

 • Stanisław Trembecki
  • poezje nawiązujące do Homera i Wergiliusza
  • bajki
  • ody
  • Sofiówka – poemat opisowy


Julian Ursyn Niemcewicz

Klasycyzm

 • W utworach tego nurtu znajdziemy portret społeczeństwa, myśli o ojczyźnie, refleksję o człowieku.
 • Czasem będą to tematy ukryte pod różnymi płaszczykami: pod pozorem śmiechu, w postaciach zwierząt, w wyimaginowanych krainach. Czasem nauka płynie wprost, swobodnym „tołkowaniem do głów”, jak w Powrocie posła – na czym zresztą traci dzieło.
 • Mamy zatem do czynienia z literaturą prostą, użyteczną i dydaktyczną.
 • Na szczęście niesie też interesujący materiał filozoficzny i dużą dawkę humoru.

Co wiesz na temat klasycyzmu

.

Sentymentalizm

Mniejszy nurt, drugi co do ważności w polskim oświeceniu, ale wrażliwcom bardziej się spodoba. We Francji rozpowszechniał go Rousseau, a z angielskiej powieści wziął nazwę (Podróż sentymentalna Sterne’a).

W Polsce głównym reprezentantem jest Franciszek Karpiński, drugim Dionizy Kniaźnin.

 • Tematy sentymentalizmu

  • Przeciwstawienie skażonego miasta – wsi bliskiej naturze.
  • Miłość nieszczęśliwa.
  • Przeciwstawienie młodości – starości pozbawionej ideałów.
  • Przeciwstawienie światu jednostki ludzkiej.
 • Jak tworzyli sentymentaliści?

  Sięgali do twórczości ludowej – tam przecież, w wieśniaczych podaniach i pieśniach, skrywa się mnóstwo opowieści o miłości, cierpieniu i przygodach ludowych bohaterów. Dlatego gatunki sentymentalne to sielanka, pieśń, powieść sentymentalna. Dlatego tło, sceneria zdarzeń to wiejskie krajobrazy, spotkania pod jaworem, wyznania w zaciszu ogrodów.

Utwory sentymentalne

 • Franciszek Karpiński
  • Laura i Filon
  • Do Justyny. Tęskność na wiosnę
  • inne wiersze
  • Franciszek Karpiński jest autorem znanej pieśni religijnej Kiedy ranne wstają zorze, a także kolęd – np. Bóg się rodzi.
 • Dionizy Kniaźnin
  • Carmina
  • Erotyki
  • sztuki: Matka Spartanka, Cyganie
 • Salezy Jezierski

Czym charakteryzuje się polski sentymentalizm? Wymień nazwiska przedstawicieli tego nurtu.

Rokoko

Ten prąd nazwać można najsłabszym, a nawet marginalnym. Zresztą termin „rokoko” obejmował do niedawna raczej styl w sztuce użytkowej, architekturze, stroju – słowem w historii sztuki. W literaturze mówiono o schyłkowej fazie baroku, teraz – zyskuje miano odrębnego stylu. Przynależą tu wiersze ulotne, krótkie, wdzięczne, dworskie.

 • Temat główny
  – miłość, gra uczuć, wdzięki ukochanej ukazane elegancko i pomysłowo. Dlatego gatunki rokokowe to na przykład wiersz do sztambucha, anakreontyk, erotyk, panegiryk.
 • Kto je tworzył?
  • Stanisław Trembecki
  • Dionizy Kniaźnin

Uwaga! Te same nazwiska powtarzają się w różnych nurtach. Poeci po prostu próbują sił i talentu w różnych formach i stylach.

Omów prąd rokoko

Klasycyzm

 • rozum
 • autorytety klasyczne
 • użyteczność literatury
 • zgodność z ustalonymi regułami
 • filozofia
 • postęp
 • człowiek – wolnomyśliciel

Sentymentalizm

 • uczucie
 • miłość
 • natura

Rokoko

 • piękno
 • lekkość
 • wdzięk

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Charakterystyka oświecenia

39. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia

Oświecenie – charakterystyka epoki

Jakie trzy nurty dominowały w literaturze oświecenia?

Oświecenie – charakterystyka epoki

Pojęciownik epok: oświecenie

Główne nurty artystyczne oświecenia

Oświecenie w Warszawie

Oświecenie w skrócie TABELA

Oświecenie – Test 1