Romantyzm stawiał przed literaturą wysokie zadania, zakładał spontaniczność aktu twórczego, oryginalność i indywidualizm. Intuicję, wrażliwość, uczuciowość i wyobraźnię przedkładano nad erudycję i pilne przestrzeganie klasycznych norm gatunkowych. Dlatego też zrodziły się nowe, oryginalne, romantyczne gatunki, za pomocą których łatwiej było wyrazić ideę epoki.

 

W ten sposób powstały:

Powieść poetycka

(inaczej poemat epicki) – łączyła romantyczny liryzm z epicką opowieścią. Najwyraźniej stanowiła formę przejściową między klasyczną poezją a realistyczną powieścią.

Twórcą gatunku był George Byron (Giaur, Korsarz, Oblężenie Koryntu).

 • Można uznać, że cechami gatunkowymi powieści poetyckiej są:
  • regularny wiersz,
  • fragmentaryczna kompozycja potęgująca efekt tajemniczości,
  • zakłócenie chronologii wydarzeń,
  • liryczne dygresje,
  • narrator opowieści ujawnia własne uczucia,
  • główny bohater jest samotny, a jego postępowanie nie jest do końca moralnie jednoznaczne,
  • sceneria egzotyczna bądź historyczna.
 • W literaturze polskiej powieść poetycka była gatunkiem dominującym w przedpowstaniowej fazie romantyzmu
  • Adam Mickiewicz – Grażyna, Konrad Wallenrod,
  • Antoni Malczewski – Maria,
  • Seweryn Goszczyński – Zamek kaniowski,
  • Juliusz Słowacki Żmija – Lambro.

 

Zapamiętaj!
Powieści poetyckie:

 • George Byron: Giaur, Korsarz,
 • Walter Scott: Dziewica jeziora,
 • Adam Mickiewicz: Grażyna, Powieść litewska, Konrad Wallenrod,
 • Antoni Malczewski: Maria, Powieść ukraińska,
 • Juliusz Słowacki: Lambro, Jan Bielecki, Mnich, Arab, Żmija

Uwaga!

Powieść poetycka jest gatunkiem w zasadzie tylko romantycznym. W następnych epokach funkcjonowała jedynie jako źródło inspiracji i możliwości stylizacyjnych.

 

Ballada

Ballada – była gatunkiem charakterystycznym dla wczesnej fazy romantyzmu. Wywodziła się ze średniowiecznych epickich pieśni ludowych, głównie celtyckich, angielskich, szkockich i prowansalskich. Artystyczną formę ballady stworzyli niemieccy romantycy (Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Schiller). Do Polski dotarła dzięki przekładom Juliana Ursyna Niemcewicza. Jej romantyczny wzorzec ustalił w literaturze polskiej Adam Mickiewicz w Balladach i romansach.

Jej główne cechy to:

 • epicka narracja połączona z lirycznym komentarzem i dramatycznymi dialogami,
 • niezwykłe, dramatyczne wydarzenie odkrywające często prawdę ludowej etyki,
 • fabuła zaczerpnięta często z ludowych podań,
 • postacie fantastyczne – duchy, widma, rusałki, elfy itp.,
 • tajemnicza, posępna sceneria,
 • często plebejski bohater,
 • konfrontacja sceptycznej postawy narratora z zagadkowym, irracjonalnym wydarzeniem.

Ballady doskonale wyrażały tendencje epoki. Tak, że po sukcesie Ballad i romansów Adama Mickiewicza pojawiła się wręcz balladomania. Pisali je Ignacy Chodźko, Stefan Witwicki, Antoni Edward Odyniec. Romantyczna ballada wzbogacona elementami realistycznymi i społecznymi przekształciła się w późniejszej fazie epoki w gawędę poetycką, np. Pocztylion Władysława Syrokomli.

Zapamiętaj!
Ballady romantyczne:

Uwaga!
Romantyzm na trwałe wprowadził balladę jako gatunek literatury pięknej. Kontynuatorzy balladowej tradycji to m.in.: Bolesław Leśmian, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Czesław Miłosz, Miron Białoszewski, Agnieszka Osiecka.

 

Dramat romantyczny

Najważniejszy gatunek w romantyzmie. Łączył niemal wszystkie rodzaje literackie ze wszystkimi rodzajami sztuki. Odwoływał się do wizji plastycznych, muzyki, gestu, ruchu. Uchodził za niesceniczny w tym sensie, że nie był adresowany do widzów, tylko do obdarzonych wyobraźnią czytelników.

Charakteryzowały go:

 • połączenie planu realnego i metafizycznego, przemieszanie scen realistycznych z fantastycznymi,
 • nieprzeciętny bohater, którego monologi stają się samodzielnymi partiami lirycznymi,
 • w autonomicznych opowieściach bohaterów dramat splata się z liryką i epiką,
 • odrzucenie wymogów dramaturgii klasycznej:
  • nierespektowanie trzech jedności,
  • nieprzestrzeganie zasady decorum przez przemieszanie partii tragicznych z komicznymi,
  • kompozycja otwarta.

Twórcy romantycznego dramatu odwoływali się do tradycji teatru Szekspira.

 • Najważniejsze przykłady dramatów romantycznych w literaturze polskiej to:

 

Poemat dygresyjny

– był typowy dla późniejszej fazy polskiego romantyzmu. Łączył epicki poemat z romantycznym liryzmem. W literaturze europejskiej najsłynniejsze poematy dygresyjne to Don Juan i Wędrówki Childe Harolda George’a Byrona.

Główne cechy poematu dygresyjnego to:

 • niezbyt rozbudowana fabuła, dotycząca najczęściej podróży bohatera,
 • liczne dygresje narratora na tematy osobiste, ideologiczne, artystyczne i filozoficzne, odsłaniające niekiedy tajemnice warsztatu pisarskiego,
 • ironiczny dystans do przedstawianej rzeczywistości.

Pamiętaj, że:
Uprawiano też gatunki klasyczne: odę, pieśń, epos, komedię.
Spośród kontynuatorów gatunków romantycznych w literaturze późniejszej warto wymienić:

 • Stanisława Wyspiańskiego. Jest on wprawdzie twórcą dramatu symbolicznego, otwartego, wykorzystuje jednak wiele osiągnięć dramatu romantycznego (dowodem może być Wyzwolenie).
 • Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Twórcę współczesnej ballady i duchowego spadkobiercę Juliusza Słowackiego.
 • Mirona Białoszewskiego – jeszcze innego „użytkownika” ballady (ballady podwórkowej, wywodzącej się z atmosfery przedmieść lub wesołych miasteczek, czego przykładem – Ballada z makaty.
 • Bolesława Leśmiana – międzywojennego poetę często używającego gatunku ballady i na swój sposób kontynuującego romantyczną postawę „wadzenia się z Bogiem”.

 

Zobacz:

Scharakteryzuj najważniejsze gatunki literackie romantyzmu

Jakie były najważniejsze postulaty romantycznej poetyki?

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 2

Wprowadzenie do romantyzmu – charakterystyka epoki