• Kim był Hamlet – książę duński, bohater słynnej tragedii Szekspira?
    Był to rozczarowany idealista, który miał dokonać zemsty, lecz ciągle nie mógł zmobilizować się do czynu, chodził, rozważał, rozmyślał o nicości świata, wszystko uznawał za dzieło losu, nawet kwestia „być albo nie być” budziła jego wątpliwości.
  • Kim był Kordian – szlachcic polski, bohater dramatu Słowackiego?
    Był to rozczarowany idealista, który miał dokonać zamachu, lecz nie mógł zmobilizować się do czynu. Także rozmyślał o nicości świata, także podejmował kwestię „być albo nie być” w monologu na Mont Blanc. O ile Hamlet przejęty był śmiercią ojca i zazdrosny o matkę, która poślubiła zabójcę, o tyle Kordian przejął się losem ojczyzny.

Są to postacie pokrewne psychologicznie, obie cechuje tzw. hamletyzm – czyli postawa życiowa napiętnowana wewnętrznym konfliktem, przepaścią między sferą myśli a sferą działań. Cechami takich osób są nadmiernie rozwinięta refleksyjność, skłonność do roztrząsania spraw ostatecznych oraz wahanie się między sprzecznymi racjami.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Kordian – bohater literacki

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c137-juliusz-slowacki/przedstaw-najwazniejsze-wydarzenia-w-zyciu-kordiana

Jakie tematy poruszone w Kordianie Słowackiego uznasz za najważniejsze?

Kordian jako dramat o powstaniu listopadowym. Jak Słowacki ocenia powstanie?

Ocena powstania listopadowego w Kordianie Słowackiego

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c137-juliusz-slowacki/omow-cechy-dramatu-romantycznego-na-przykladzie-kordiana

Jak oceniasz typ psychologiczny reprezentowany przez Kordiana? Przedstaw dzieje bohatera.

https://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/kordian-juliusz-slowacki

Kordian na maturze

https://aleklasa.pl/liceum/c235-praca-klasowa/kordian-kartkwka