Nawiązania do Biblii w literaturze romantycznej są liczne i przejawiają się w różnych formach: w wykorzystaniu biblijnych tematów i postaci, w odwołaniu się do Boga i Matki Boskiej, wreszcie w uprawianiu biblijnych gatunków literackich (np. przypowieść, psalmy) czy używaniu biblijnego stylu wypowiedzi. Oto wybór przykładów:

Adam Mickiewicz

Dziady cz.III

 • Koncepcja mesjanizmu narodowego – nawiązanie do dziejów Chrystusa (Widzenie ks. Piotra).
 • Widzenie – forma biblijna, nawiązanie do objawień (symbolika liczb – czterdzieści i cztery).
 • Anioły i diabły w walce o dusze postaci (symbole dobra i zła).
 • Bunt Konrada przeciw Bogu – nawiązanie do biblijnych przykładów zwątpienia w wiarę.

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego

 • znów hasło Polski jako Mesjasza i narodu wybranego.
 • sam tytuł „księgi” – czyli „biblia” (gr. biblios – księga)
 • biblijny styl wypowiedzi i biblijne gatunki – np. „Przypowieść o chorej niewieście i lekarzach”.

Juliusz Słowacki

 • Hymny, (Bogarodzica i Smutno mi Boże…).
 • Kordian – np. ukształtowanie postaci w Prologu:
  Osoba pierwsza przedstawia się jako duch Apokalipsy, występuje w białej szacie, z mieczem i siedmioma gwiazdami (symbolika biblijna).
 • Przypowieści i epigramaty– poza biblijnym gatunkiem podejmuje Słowacki temat walki o wolność w licznych obrazach biblijnych – krzak Mojżeszowy, pochód narodu do Ziemi Obiecanej itd.

Zygmunt Krasiński

 • Nie-Boska komedia. Wizja Boga wkraczającego w historię człowieka. Katastroficzna wizja końca świata, ukształtowana na obraz Apokalipsy, głosi ją Maria. Walka Aniołów z Szatanem – biblijny konflikt dobra i zła.
 • Psalmy przyszłości– myśl ujęta w formę biblijnego gatunku psalmów.

Kornel Ujejski

 • Maraton (obrazowanie losów Polski jako narodu wybranego za pomocą obrazów biblijnych – Morze Czerwone, Ziemia Obiecana, ucisk faraonów).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/udowodnij-ze-tworcy-literatury-romantycznej-nawiazywali-do-epoki-sredniowiecza

Nawiązania do Biblii

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

Dowiedź uniwersalności Biblii jako wielkiej księgi naszej kultury.

Funkcje nawiązań do Biblii i mitologii w twórczości Zbigniewa Herberta

Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki