Jak należy rozumieć słowa z wiersza Krótkość żywota: „Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt – żywot ludzki słynie”?

Te słowa podkreślają jeden aspekt ludzkiego życia: jego przemijalność, krótkość, ulotność. Nie sposób zatrzymać życia, bo trwa zaledwie chwilę – jak dźwięk. Jest zmienne niczym zależny od kąta padania promieni słońca cień. Przepływa szybko, jak dym i wiatr. Pojawia się i nagle znika – jak błysk, przemija i nie pozostawia śladów – jak głos, jest małe i znikome – jak punkt.

Takie dynamiczne widzenie życia, akcentowanie jego kruchości i przemijalnego charakteru było typowe dla czasów baroku. Poza tym poetyki barokowe zalecały, by wiersz apelował do wielu zmysłów człowieka – ten zabieg wiąże utwór z epoką, w której powstał.

Zobacz:

Porównaj dwa utwory: sonet O krótkości i niepewności… Sępa-Szarzyńskiego oraz Krótkość żywota Naborowskiego

Daniel Naborowski – Krótkość żywota

Mikołaj Sęp Szarzyński – O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego

Mikołaj Sęp Szarzyński – prekursor baroku

Czy Mikołaj Sęp-Szarzyński jest twórcą renesansowym czy barokowym?

Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp Szarzyński żyli w tym samym czasie. Czy tak samo postrzegali Boga, człowieka, świat?

Mikołaj Sęp Szarzyński

Scharakteryzuj relację człowiek – Bóg w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Jaki był krąg zainteresowań Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego?

Sytuacja człowieka we wszechświecie na podstawie utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.