Breaking news
  • No posts where found

PRACA strona główna

Reżyser dźwięku

Czym zajmuje się reżyser dźwięku? Reżyser dźwięku odpowiada za realizowanie artystycznej wizji kompozytora, dyrygenta, lub reżysera w tworzonym przedsięwzięciu. Nadzoruje i kontroluje całokształt procesów, związanych z kreacją warstwy dźwiękowej filmu, programu radiowego lub telewizyjnego, widowiska, koncertu, lub przedstawienia. Czuwa także nad realizacją nagrań studyjnych wydawnictw muzycznych. Sprawuje nadzór techniczny i artystyczny nie tylko nad nagrywaniem, ale i nad realizacją idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, w niektórych przypadkach jest także ich współautorem. Przy

Dziennikarstwo

By uprawiać ten zawód, kierunkowe studia nie są konieczne, niezbędna jest natomiast ciekawość ludzi i zjawisk zachodzących w świecie. Dziennikarstwo to popularny, ciekawy i mocno oblegany kierunek, na który trudniej się dostać, niż z niego wylecieć. Bycie dziennikarzem kojarzy się z powszechnym uznaniem i sympatią, wykrywaniem wielkich afer i odbieraniem za to prestiżowych nagród, jednak musisz pamiętać, że tylko niektóre nazwiska i twarze stają się znane szerokiej publiczności. Ukończenie tego kierunku

Socjolog

Socjologia jest nauką o procesach zachodzących w społeczeństwie i o regułach rządzących grupami społecznymi. Analizuje zjawiska zachodzące w tych zbiorowościach, bada powstawanie relacji i struktur między ludźmi a także obserwuje proces ich zmian. Przedmiotem jej zainteresowania są niemal wszystkie dziedziny życia od ekonomii poczynając (bada zachowania ludzi wobec problemów ekonomii) po struktury społeczne (czyli stosunki pomiędzy klasami i warstwami).   Socjologia stara się odpowiedzieć na następujące pytania: Czym jest społeczeństwo?

Zawody przyszłości – prognoza

Wybór studiów bezpośrednio wiąże się z przyszłą pracą, dlatego to tak ważna decyzja. Tym istotniejsza, zważywszy na fakt, że bezrobocie wśród młodych ludzi przekroczyło 26 procent i nadal rośnie.   Jaki wybrać kierunek, aby nie zasilić rzeszę młodych bezrobotnych? W wielu przypadkach taka decyzja to wypadkowa kilku czynników: tradycji rodzinnej i presji otoczenia (rodziców, znajomych, kolegów), zainteresowań maturzysty, oraz przypadku. Powinno się jednak brać pod uwagę pasję, predyspozycje do wykonywania

BRANŻA FILMOWA Zawody związane z teatrem i filmem

Zawody związane z teatrem i filmem Pracować przy produkcji filmu, poczuć atmosferę planu filmowego, spotkać sławnych aktorów, samemu w nim zagrać. To marzenie wielu młodych ludzi. Aby powstał film musi być zaangażowanych wiele osób o różnych specjalnościach. Dlatego jeśli chciałbyś współuczestniczyć przy powstawaniu dzieł filmowych, niekoniecznie jako ekranowy amant, z pewnością znalazłby się tam dla Ciebie miejsce. Zobacz, jak wielu specjalistów pracuje nad produkcją filmu i pomyśl na jakim etapie