Cytaty do prac pisemnych

Wokół ojczyzny, Polaków i patriotyzmu (cytaty)

Jan Paweł II Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do

CYTUJEMY! O moralności, wartościach i walce dobra ze złem i walce dobra ze złem

O moralności, wartościach i walce dobra ze złem Aforyzmy: • Człowiek bez poczucie moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. Arystoteles • Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. Monteskiusz • Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia. George Barnard Shaw • Żaden zły człowiek nie jest wolny. Epiklet • To właśnie jest moralność:

Człowiek i sens życia – cytaty

Miarą wszystkiego jest człowiek. Pitagoras Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem. Horacy Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. Maria Dąbrowska Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia. Albert Camus Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. Antoine de Saint-Exupéry Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. Homer Życie jest w kolorze, który ma twoja

Moralność – cytaty

Człowiek bez poczucia moralnego jest  najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. Arystoteles Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. Monteskiusz Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia. George Bernard Shaw Żaden zły człowiek nie jest wolny. Epiktet To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak. Ernest Hemingway Między Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego. Stanisław

Literatura – cytaty

Pomarszczone owoce drzewa – stare książki. George Eliot Literatura – to sumienie naszego świata. Eugeniusz Iwanicki Literatura – gówienko małe ludzkości wobec filozofii. Witkacy Chyba nie ma rzeczy groźniejszej nad wielki księgozbiór. Stefan Napieralski Literatura powinna odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu. Joseph Conrad (Józef Korzeniowski) Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał. Monteskiusz Pisarz i dzieło są czymś mieniącym się i nieuchwytnym – dopiero czytelnik utrwala je w jakimś określonym

Tworzenie, twórczość – cytaty

Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać. Maria Kuncewiczowa Znaczenie dzieła zależy tyleż od tego, kto czyta, co od tego , kto pisze. Tyle jest książek, mogłyby zagrać jak trąby jerychońskie, gdyby ludzie wznieśli je do góry i przyłożyli do ust… Śpij, trąbo moja, porzucona na śmietniku niewyzyskanych, polskich możliwości. Witold Gombrowicz, Dzienniki Pisarz i dzieło są czymś

Poezja – cytaty

Ponad mnogie wasze uroki, O Poezjo i ty, Wymowo! Pozostanie jeden wysoki ……………………………… Odpowiednie dać rzeczy słowo! Cyprian Kamil Norwid Moja poezja to noc księżycowa wielkie uspokojenie. Konstanty Ildefons Gałczyński, O mej poezji Godziny przy piórze – one leczą rany, One też wstrzymują od ran zadawania. Stanisław Grochowiak, Ars poetica Poezja to dzwon Rozkołysany szeroko. Męski spiżowy ton. (…) Gdy bije dzwon Żywych woła, Umarłych płacze, Pioruny łamie. Antoni Słonimski Poezja Ten

Zło – cytaty

Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. Johann Wolfgang Goethe Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozzłościć. Oskar Wilde Wiele w życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła. A jeśli jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym

Myślenie – cytaty

Myślę, więc jestem. Kartezjusz Lubimy ludzi. którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod ­warunkiem że myślą to samo co my. Mark Twain Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży. Johann Wolfgang Goethe Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Blaise Pascal Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży. Johann Wolfgang Goethe Nie mam wątpliwości, że nasze myślenie odbywa się w większej części bez użycia

Pieniądze – cytaty

Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć, inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć. Arystoteles Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. Marylin Monroe Pieniądze nie śmierdzą Fortuna jest ślepa i ślepym czyni swoich wybranych. Cyceron Dobrobyt przeszkadza nam na każdym kroku. Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Kto pokochał biedę, stał się bogatym. Posucha na pieniądze przychodzi tylko wtedy, gdy o nie

Podróż – cytaty

A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! Każdy z jest Odysem, co wraca do swej Itaki. Zawsze się dochodzi gdzie indziej, niż się chciało. Leopold Staff Każdy dzień jest podróżą przez historię. Jim Morrison Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu. Friedrich Nietzsche Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie. Co z tego, że stoisz na środku

Książka – cytaty

Lektury szkolne powodują coś takiego, że młodzież czyta z płonącymi uszami to, co akurat nie znajduje się w lekturze szkolnej. I czyta czasami bardzo trudne rzeczy. Tak więc życzyłbym sobie, bym został zabroniony, wyklęty i aby poloniści co najmniej raz dziennie mówili: „Nie wolno czytać Brylla”. Ernest Bryll Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał. Kornel Makuszyński Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera

Rodzina – cytaty

Oto moja rada dla tych, którzy budują sobie dom: to właściciel powinien być ozdobą swojego domu, a nie dom ozdobą swojego właściciela. Cyceron Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Lew Tołstoj Jednakowo ważne jest wychowanie dzieci, jak i rodziców. Carl Gustav Jung Choćby zasięg tego, co człowiek na świecie dokonuje, był największy, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków wobec rodziców, to wszystko inne jest

Przyjaźń – cytaty

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Antoine Saint-Exupéry Nic i nigdy nie zastąpi straconego towarzysza. Nie można stworzyć sobie starych przyjaźni. Antoine Saint-Exupéry U przyjaciół wszystko jest wspólne. Pitagoras Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy. Molier Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i

Młodość – cytaty

Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni. Oscar Wilde Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie. Oscar Wilde Młodość jak kwiat przechodzi. Szekspir Młodość byłaby doskonała, gdyby przytrafiała się pod koniec życia. Herbert Henry Asquity Dojrzewamy dzięki miłości, cierpieniu, radości. Aldona Różanek Młodość nie jest rozdziałem wyrwanym z życia ani przedmową do książki bez powiązania z całością.

Samotność – cytaty

Wśród ludzi jest się także samotnym. Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć. W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność. Antoine Saint-Exupéry Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny.

Praca – cytaty

Stara i oklepana prawda, że bezczynność jest głównym źródłem demoralizacji, stosuje się nie tylko do ludzi pojedynczych, ale i do narodów. Roman Dmowski Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna. Lew Tołstoj Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty. Bolesław Prus Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. Benjamin Franklin Próżniak zawsze z trudnościami walczy. Hezjod Nie lubię pracy

Ojczyzna, patriotyzm (cytaty)

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Jan Paweł II Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do

Jak żyć – cytaty

Kochaj i rób co chcesz. Święty Augustyn Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym. Immanuel Kant W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cały sens życia. Antoni Czechow Trzeba działać jak człowiek myś­lący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. Henri Bergson Każdy musi odkryć własną drogę. Jean Paul Sartre Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu. William Szekspir Biada tym, którzy zło nazywają